חברי רשות המחקר בשנה"ל תשפ"ג הם:

  • ראש רשות המחקר- פרופ’ יצחק רונן
  • חברי רשות המחקר- פרופ’ נסים בן-דוד, פרופ’ ויקטור אוקסמן,  פרופ’ מוחמד סואעד, פרופ’ ורד וקנין, פרופ’ יעל קשת
  • רכזת רשות המחקר- יעל דוד
  • מידענית רשות המחקר- ד”ר תמר ישראלי

 

חברי ועדת האתיקה במחקר בשנה”ל תשפ”ב הם:

  • יו”ר: ד”ר עוז גוטרמן
  • חברי ועדת האתיקה במחקר: פרופ’ יעל קשת, פרופ’ דב ברל לרנר, פרופ’ יהודה פלד, ד”ר מירי שריד,  ד”ר אריה רשף, ד”ר אפרת גיל, ד”ר יוליה שוורצמן.

המחקר במדעי הרוח – מגמות חדשות:

א. המחקר בארכיונים

1. חלק ניכר מהארכיונים בעולם הפכו דיגיטלים לכן יש ללמוד את דרכי החיפוש בארכיונים וללמוד להשתמש באופן יעיל בטכנולוגיות.

2. הדבר נכון גם לגבי הארכיונים בישראל אם כי במידה מוגבלת.

3. לגבי ישראל מומלץ להשתמש באתר הבא: http://www.a-z.digital/

ב. רשתות לסיוע לחוקרים במדעי הרוח

הרשתות מסייעות לחוקרים להכיר קרנות מחקר, אפשרויות פרסום, כנסים מדעיים ועוד

1. רשת מדעי הרוח (ישראל)

2. מערך הרשתות H[humanities]- net