רשות המחקר


מטרתה של רשות המחקר לעודד ביצוע מחקרים של חברי הסגל האקדמי של המכללה. הרשות מסייעת בהגשת בקשות לקבלת מענקים מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו"ל.

חברי רשות המחקר בשנה"ל תשפ"א הם:

חברי רשות המחקר בשנה"ל תשפ"א הם:

  • ראש רשות המחקר- פרופ' יצחק רונן
  • חברי רשות המחקר- פרופ' נסים בן-דוד, פרופ' ויקטור אוקסמן,  ד"ר חגית תורג'מן, פרופ' ורד וקנין, ד"ר רינה ווסרמן
  • רכזת רשות המחקר- יעל דוד
  • מידענית רשות המחקר- ד"ר תמר ישראליחברי ועדת האתיקה במחקר בשנה"ל תשפ"א הם:

  • יו"ר: ד"ר עוז גוטרמן
  • חברי ועדת האתיקה במחקר: פרופ' יעל קשת, פרופ' דב ברל לרנר, ד"ר מירי שריד, ד"ר יהודה פלד,  ד"ר אריה רשף, ד"ר אפרת גיל, ד"ר יוליה שוורצמן.

המחקר במדעי הרוח – מגמות חדשות:

א. המחקר בארכיונים

1. חלק ניכר מהארכיונים בעולם הפכו דיגיטלים לכן יש ללמוד את דרכי החיפוש בארכיונים וללמוד להשתמש באופן יעיל בטכנולוגיות.

2. הדבר נכון גם לגבי הארכיונים בישראל אם כי במידה מוגבלת.

3. לגבי ישראל מומלץ להשתמש באתר הבא: http://www.a-z.digital/

ב. רשתות לסיוע לחוקרים במדעי הרוח

הרשתות מסייעות לחוקרים להכיר קרנות מחקר, אפשרויות פרסום, כנסים מדעיים ועוד

1. רשת מדעי הרוח (ישראל)

2. מערך הרשתות H[humanities]- net