רשות המחקר


מטרתה של רשות המחקר לעודד ביצוע מחקרים של חברי הסגל האקדמי של המכללה. הרשות מסייעת בהגשת בקשות לקבלת מענקים מקרנות מחקר חיצוניות בארץ ובחו"ל.

חברי רשות המחקר בשנה"ל תשע"ט הם:

חברי רשות המחקר בשנה"ל תשע"ט הם:


 

  • ראש רשות המחקר- פרופ' נסים בן-דוד
  • חברי רשות המחקר-פרופ' ויקטור אוקסמן, פרופ' ישראל לוסקי, ד"ר חגית תורג'מן, ד"ר ורד וקנין, ד"ר רינה ווסרמן
  • רכזת רשות המחקר- יעל דוד
  • מידענית רשות המחקר-תמר ישראלי

חברי ועדת האתיקה במחקר בשנה"ל תשע"ט הם:

  • יו"ר: ד"ר עוז גוטרמן
  • חברי ועדת האתיקה במחקר: פרופ' יעל קשת, פרופ' דב ברל לרנר, ד"ר מירי שריד, ד"ר יהודה פלד,  ד"ר אריה רשף, ד"ר אפרת גיל.

המחקר במדעי הרוח – מגמות חדשות:

א. המחקר בארכיונים

1. חלק ניכר מהארכיונים בעולם הפכו דיגיטלים לכן יש ללמוד את דרכי החיפוש בארכיונים וללמוד להשתמש באופן יעיל בטכנולוגיות.

2. הדבר נכון גם לגבי הארכיונים בישראל אם כי במידה מוגבלת.

3. לגבי ישראל מומלץ להשתמש באתר הבא: http://www.a-z.digital/

ב. רשתות לסיוע לחוקרים במדעי הרוח

הרשתות מסייעות לחוקרים להכיר קרנות מחקר, אפשרויות פרסום, כנסים מדעיים ועוד

1. רשת מדעי הרוח (ישראל)

2. מערך הרשתות H[humanities]- net