בקשות למימון מתוך התקציב האישי:

-להשתתפות בכנסים / השתלמויות בארץ -בקשה לאישור נסיעה לחו”ל -בקשה להשתתפות בהוצאות תרגום, עריכה לשונית וניתוח סטטיסטי -בקשה להשתתפות בתשלום דמי חבר באגודות מקצועיותבכניסה יש להקיש:שם משתמש – השם מכתובת הדוא”ל של המכללה.סיסמא – ת.ז ללא אפסים בהתחלה, ניתן לשנות את הסיסמא בהמשך.לתמיכה טכנית יש לפנות למחלקת מערכות מידע בטלפון: 04-9015161.

בקשות למימון מתוך התקציב האישי: