מרכזי מחקר


מרכזי המחקר

מרכזי המחקר

 

המכון לחקר הגליל

בראשות פרופ' אסנת עקירב

המכון לחקר הגליל הוקם בשנת 2019 מתוך רצון לחזק ולקדם את אזור הגליל באמצעות העלאתו לסדר היום הציבורי, להגדיר ולפתח מדדים להערכה ולהשוואה של מחוז צפון לשאר מחוזות הארץ (מדד הגליל), לדווח באופן 4 תקופתי על מדדים אלה ולנתח את השינויים שיחולו במדדים תוך ניתוח משמעויותיהם של השינויים. המכון לחקר הגליל יעביר את מדד הגליל לקובעי מדיניות, לאמצעי התקשורת, לציבור הרחב ולגורמים רלוונטיים נוספים. נוסף על כך, יגבש המכון המלצות מעשיות לחיזוק ולקידום הגליל. המכון יעמיד לרשות מקבלי ההחלטות בכל רמות הממשל בישראל ידע מדעי, אמין ושקוף על מדדים שונים בפריפריה הישראלית, לטובת יצירת מדיניות ציבורית טובה יותר. ההנחה העומדת בבסיס גישה זו היא כי מדיניות ציבורית נסמכת ראיות (evidence informed policy) טובה יותר ממדיניות ציבורית המבוססת על נתונים בלתי אמינים. לגישה זו הוכחות רבות והיא יושמה בבריטניה, בארצות הברית ובמדינות מפותחות אחרות. נוסף על כך, ייזום המכון מחקרים אינטרדיסציפלינריים אשר מיקודם הוא הגליל כאזור (regional studies),שייערכו על ידי חוקרים מהמכללה, מהארץ ומהעולם.

למידע נוסף על המכון לחקר הגליל לחצו כאן

 

המכון לחקר כלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון

בראשות ד"ר חגית תורג'מן

שלום בר-קיימא, תלוי לא מעט, בקדמה הכלכלית והחברתית של המדינות שביניהן הוא נרקם! המכון לכלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון, מאמץ גישה עכשווית, לפיה הפוטנציאל לשלום אזורי במזרח התיכון קשור באופן הדוק לתהליכים של התפתחות כלכלית וחברתית, יותר מאשר למהלכים צבאיים ו/או פוליטיים. גישה מחקרית זאת, מביאה את המכון להתמקד במחקריו בתנאים הכלכליים והחברתיים המקדמים תהליכי שלום בין מדינות ובין קבוצות חברתיות במזרח התיכון.
הניסיון ההיסטורי מלמד כי גורמים כמו יצירת הזדמנויות תעסוקתיות, ביעור הבערות ופיתוח מערכות חינוך, בניית מוסדות חוקתיים, עידודה של חברה אזרחית, ביעור שחיתות ומלחמה בפשע, קידום נשים ועוד הם חלק מהתהליכים שמסמנים פתיחות לקדמה ובשלות לשלום. המכון שם לעצמו כמטרה לקדם ידע תיאורטי ואמפירי בתחום של חקר השלום במזרח התיכון ולייצר במה שתאפשר שיתופי פעולה מולטי-דיסציפלינריים בתחום. פעילות אקדמית זו, תאפשר למכון לייצר שיח ציבורי בונה בתחום של קידום תהליכי שלום ולהציע לקובעי מדיניות בישראל ובאזור כולו כיווני מחשבה ופעולה לעידוד תהליכי שלום אזורי.

למידע נוסף על המכון לחקר כלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון לחצו כאן
 

המכון לחקר הכלכלה והמדיניות הכלכלית בישראל

בראשות פרופ' נסים בן דוד  
 
כיצד לעצור את הגאות במחירי הנדל"ן בישראל?
 

המרכז לחינוך אורייני

בראשות הפרופ' ורד וקנין-נוסבאום

המרכז לאוריינות עוסק במחקר של יכולות הלמידה: קריאה, כתיבה, חשבון ושימוש במחשב. המרכז לאוריינות  פרוייקט רחב היקף בעכו לאיתור תלמידי בתי ספר יסודיים הסובלים מלקויות למידה וטיפול בהן. הפרוייקט מלווה בבקרה איכותנית ובמחקר אורך בפרוייקט. לוקחים בו חלק סטודנטים וחוקרים בחטיבה ללקויות למידה.
 

המרכז לחקר ילדים ונוער בסיכון

בראשות ד"ר חגית תורג'מן וד"ר ראובן יעקב.

המרכז הוקם במכללה  כחלק משיתוף פעולה בין החוג לקרימינולוגיה (לימודי B.A) לתכנית הלימודים העוסקת בטיפול בילדים ונוער בסיכון (לימודי תעודה).
במרכז מתנהלים מספר מחקרים.

למידע נוסף על המרכז לחקר ילדים ונוער בסיכון לחצו כאן

המרכז לבטיחות במשפט הפלילי

בראשות פרופ' בועז סנג'רו, ד"ר יוסף זהר וד"ר חגית תורג'מן.
 
הרשעת חפים מפשע היא העוול הגדול ביותר שמדינה ליברלית גורמת לאזרחיה באופן שיטתי. המכון לבטיחות במשפט הפלילי פועל להקטנת סכנה זו באופן שיטתי, תוך יצירת מנגנונים של בטיחות מפני הרשעות-שווא. בנוסף למניעת הרשעת חפים מפשע, המכון פועל לשיפור מערכת המשפט במטרה להפוך אותה ליעילה ולמדויקת יותר באכיפת החוק הפלילי.
 
 

המכון לחקר השואה

בראשות ד"ר בעז כהן
 
המרכז לחקר השואה של המכללה האקדמית גליל מערבי מקדם מחקר והפצת ידע בנושא השואה ותוצאותיה.