מכינה קדם אקדמית שנתית

המכינה הקדם אקדמית (קד”א) מחליפה את תעודת הבגרות ומכינה את הסטודנטים לקראת הלימודים האקדמיים במכללה ובמוסדות אחרים.
אורך המסלול:
 הלימודים מתקיימים במשך תשעה חודשים במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום לימוד. המכינה נפתחת בשני מועדים בשנה: חודשים אוקטובר ופברואר
במסלול בוקר ובמסלול ערב*.
הקורסים הנלמדים במכינה
  •  אנגלית
  •  מתמטיקה.
  • אוריינות אקדמית.
  • שני קורסי בחירה.
*פתיחת מכינת ערב מותנית במספר נרשמים

מכינה מקוצרת

מכינה זו מיועדת למועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות.
אורך המסלול:
ארבעה חודשים וחצי, במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום.המכינה נפתחת בחודש יוני. למכינה 2 מסלולים: מסלול בוקר ומסלול ערב*.
הקורסים הנלמדים במכינה
  • אנגלית
  • מתמטיקה
  • אוריינות אקדמית
  • שני קורסי בחירה
*פתיחת מכינת ערב מותנית במספר נרשמים