מכינה קדם אקדמית


המכינה הקדם אקדמית מציעה לימודים בשני מסלולים: מסלול שנתי ומסלול חד סמסטריאלי. במסגרת המסלולים השונים, ניתן להשלים ולשפר בגרויות לצורך לימודים במכללת גליל מערבי או בכל מוסד אקדמי אחר.

מכינה קדם אקדמית שנתית:

מטרת המכינה היא הכנה ללימודים אקדמיים במסלולי הלימוד של המכללה האקדמית גליל מערבי או של מוסדות אקדמיים אחרים.

 • משך הלימודים במכינה: 9 חודשים
 • מועד פתיחה: אוקטובר / פברואר
 • תכנית הלימודים:
  • אנגלית
  • מתמטיקה
  • הבעה עברית
  • שני קורסים אקדמיים במדעי החברה והרוח

 • תנאי קבלה למכינה: ציון 400 לפחות במבחן מימ"ד / פסיכומטרי.

חיילים משוחררים וצעירים בגילאים 19-26 יכולים לקבל מימון ממשרד הביטחון או ממשרד החינוך על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים, כמו במכינות לבגרות. המחיר למי שלא יקבל פטור משכ"ל הוא כמו המחיר של שנת לימודים אקדמית.

 

מכינה קדם אקדמית סמסטריאלית:

המכינה מיועדת למועמדים ללימודים האקדמיים במכללה ובמכללות אחרות, זכאי תעודת בגרות בממוצע נמוך מתנאי הקבלה .או עם 5 יחידות בגרות חסרות לכל היותר
 • משך הלימודים במכינה: סמסטר אחד (כ- 4 חודשים)
 • מועד פתיחה: מאי
 • תכנית הלימודים:        

  • אנגלית
  • הבעה עברית   
  • מתמטיקה
  • מבוא לסטטיסטיקה
  • מיומנויות למידה
  • משטר במדינת ישראל
  • מבוא למדע וטכנולוגיה

 

 • תנאי קבלה למכינה: ציון 450 במבחן מימ"ד.

 • תנאי קבלה למסלול התמחות של המכללה האקדמית גליל מערבי: ממוצע 85 ומעלה במכינה.
 • תנאי קבלה למסלול הרב-תחומי של המכללה האקדמית גליל מערבי: ממוצע 82 ומעלה במכינה.

מועמדים בגילאים 19 עד 27 - חיילים משוחררים או לאו - רשאים להגיש בקשות למימון  המכינה (המימון מטעם משרד הביטחון – הקרן לסיוע נוסף, משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים והמועצה להשכלה גבוהה).