מכינה קדם אקדמית


המכינה הקדם אקדמית מציעה לימודים בשני מסלולים: מסלול שנתי ומסלול חד סמסטריאלי. במסגרת המסלולים השונים, ניתן להשלים ולשפר בגרויות לצורך לימודים במכללת גליל מערבי או בכל מוסד אקדמי אחר.

מכינה קדם אקדמית שנתית

המכינה הקדם אקדמית (קד"א) מחליפה את תעודת הבגרות ומכינה את הסטודנטים לקראת הלימודים האקדמיים במכללה ובמוסדות אחרים.
 
אורך המסלול:
הלימודים מתקיימים במשך תשעה חודשים במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום לימוד. המכינה נפתחת בשני מועדים בשנה: חודשים אוקטובר ופברואר.
הקורסים הנלמדים במכינה
·         אנגלית
·         מתמטיקה.
·         אוריינות אקדמית.
ועוד שני קורסים ממדעי החברה והרוח:
מבוא לפסיכולוגיה | מדעי המדינה | סוגיות באתיקה | מבוא למדעי כדור הארץ.
 
 
 

מכינה מקוצרת

 
מכינה זו מיועדת למועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות או למועמדים עם חוסר ב - 1 יח"ל בגרות.
 
אורך המסלול:
ארבעה חודשים וחצי, במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום.המכינה נפתחת בחודש יוני. למכינה 2 מסלולים: מסלול בוקר ומסלול ערב.
 
הקורסים הנלמדים במכינה
·         אנגלית
·         מתמטיקה
·         אוריינות אקדמית
·         2 קורסים ממדעי החברה והרוח:
מבוא לפסיכולוגיה | מדעי המדינה | סוגיות באתיקה | מבוא למדעי כדור הארץ.