מכינה קדם אקדמית שנתית

המכינה הקדם אקדמית (קד”א) מחליפה את תעודת הבגרות ומכינה את הסטודנטים לקראת הלימודים האקדמיים במכללה ובמוסדות אחרים.
אורך המסלול:
הלימודים מתקיימים במשך תשעה חודשים במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום לימוד. המכינה נפתחת בשני מועדים בשנה: חודשים אוקטובר ופברואר.
הקורסים הנלמדים במכינה
·         אנגלית
·         מתמטיקה.
·         אוריינות אקדמית.
ועוד שני קורסים ממדעי החברה והרוח:
מבוא לפסיכולוגיה | מדעי המדינה | סוגיות באתיקה | מבוא למדעי כדור הארץ.

מכינה מקוצרת

מכינה זו מיועדת למועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות או למועמדים עם חוסר ב – 1 יח”ל בגרות.
אורך המסלול:
ארבעה חודשים וחצי, במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום.המכינה נפתחת בחודש יוני. למכינה 2 מסלולים: מסלול בוקר ומסלול ערב.
הקורסים הנלמדים במכינה
·         אנגלית
·         מתמטיקה
·         אוריינות אקדמית
·         2 קורסים ממדעי החברה והרוח:
מבוא לפסיכולוגיה | מדעי המדינה | סוגיות באתיקה | מבוא למדעי כדור הארץ.