מכינה קדם אקדמית


המכינה הקדם אקדמית מציעה לימודים בשני מסלולים: מסלול שנתי ומסלול חד סמסטריאלי. במסגרת המסלולים השונים, ניתן להשלים ולשפר בגרויות לצורך לימודים במכללת גליל מערבי או בכל מוסד אקדמי אחר.

מכינה קדם אקדמית שנתית:

המכינה הקדם אקדמית (קד"א) מחליפה את תעודת הבגרות ומכינה את הסטודנטים לקראת הלימודים האקדמיים במכללה ובמוסדות אחרים.
 
אורך המסלול:
תשעה חודשים במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום לימוד. המכינה נפתחת בשני מועדים בשנה: חודשים אוקטובר ופברואר. למכינה 2 מסלולים: מסלול בוקר ומסלול ערב (בערב שעות הלימוד שונות).
 
הקורסים הנלמדים במכינה
·         אנגלית
·         מתמטיקה.
·         אוריינות אקדמית.
 
2 קורסי בחירה ממדעי החברה והרוח:רשימת קורסי הבחירה:
מבוא לפסיכולוגיה | מדעי המדינה | סוגיות באתיקה | מבוא למדעי כדור הארץ.
 
מכינה מקוצרת
מכינה זו מיועדת למועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות או למועמדים עם חוסר ב - 1 יח"ל בגרות.
 
אורך המסלול:
ארבעה חודשים וחצי, במתכונת לימודים של ארבעה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום.המכינה נפתחת בחודש יוני. למכינה 2 מסלולים: מסלול בוקר ומסלול ערב (בערב שעות הלימוד שונות).
 
הקורסים הנלמדים במכינה
·         אנגלית
·         מתמטיקה
·         אוריינות אקדמית
·         2 קורסי בחירה ממדעי החברה והרוח רשימת קורסי הבחירה:
מבוא לפסיכולוגיה | מדעי המדינה | סוגיות באתיקה | מבוא למדעי כדור הארץ.