תוכנית הכשרה לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון


 

תוכנית לימודי תעודה דו-שנתית

מנהל התוכנית:
ד״ר יעקב ראובן - קרימינולוג קליני. בעבר ממונה על מעונות חסות הנוער במשרד הרווחה.
 
רקע:
בשנים האחרונות קיימת בישראל עלייה בתופעת האלימות, העבריינות והקורבנות בקרב ילדים ובני נוער. כמו כן קיימת החמרה במאפייני אוכלוסייה זו המתבטאת בירידת גיל העבריינות, בהחרפה של ממדי האלימות, ועלייה בשימוש בסמים ואלכוהול. אנשי המקצוע עוסקים רבות בזיהוי האוכלוסייה (הנקראת אוכלוסייה בסיכון) טרם כניסתה למעגל הסטייה והעבריינות וכן בהתמודדות ובעבודה טיפולית אינטנסיבית עם אוכלוסיית ילדים ונוער הנמצאת בתוך המעגל. לאור מציאות זו, קיים היום צורך גדול בהכשרה רחבה ומעמיקה של עובדים שייתנו מענה מקצועי ונכון לאוכלוסיות אלו. בוגרי התוכנית יוכלו להוציא לפועל את הידע והכלים שרכשו בלימודים במסגרות העבודה בהם הם מועסקים, להגדיל את סיכויי ההתקדמות המקצועית או להשתלב כעובדים חדשים במסגרות טיפוליות קהילתיות ומוסדיות שעניינן טיפול ושיקום של ילדים ונוער.
 
שנה א׳

סמסטר א׳ - בסיס ומבוא
חוק, תיקון וטיפול - היכרות עם מדיניות, חוק ושירותים לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל אתגרים התפתחותיים של הילד והמתבגר - סוגיות ההתפתחותיות וטיפוליות של גיל הילדות וההתבגרות. הבנה של תהליכים פתולוגיים אפשריים. סמים, מתבגרים ומה שביניהם - הכרות עם סוגי סמים נפוצים בקרב בני נוער, בחינת התופעה, דרכי עבודה וטיפול. סדנת פרקטיקום - הקניית כלים ומיומנויות באמצעות הדרכה קבוצתית.

סמסטר ב׳ - מיקוד פרטני
טכניקות התערבות טיפולית פרטנית - תיאוריות ומושגים בהתערבות טיפולית הלכה למעשה (יצירת קשר, אמון, העברה והעברה נגדית וכו'). קורבנות ילדים - סוגי קורבנות, היבטים חוקיים ורפואיים לתופעה, התמודדות המערכת, קשר לסטייה בגיל הנעורים.
עבודה טיפולית במרחב הבלתי פורמלי - מתן כלים בסיסיים להפעלת מודל התערבות טיפולית עם בני נוער בסיכון בתוך מסגרות מקצועיות בלתי פורמאליות. סדנת פרקטיקום - הקניית כלים ומיומנויות באמצעות הדרכה קבוצתית.
 
שנה ב׳
סמסטר א׳ - מיקוד קבוצתי ומערכתי התערבות קבוצתית
התחברות לקבוצת השווים, הנער והקבוצה, היכרות ולמידה של תהליכים בקבוצה קטנה. הסביבה המשפחתית: מהנורמה לפתולוגיה - פתולוגיות משפחתיות, השלכות ודרכי עבודה עם הילד, המתבגר והוריו. פסיכופתולוגיה בגיל הילדות והנעורים - ביטויים פסיכופתולוגיים ייחודיים לגיל הילדות והנעורים. סדנת פרקטיקום - הקניית כלים ומיומנויות באמצעות הדרכה קבוצתית.
 
סמסטר ב׳ - סוגיות שונות
מין ומיניות - הגדרת הנורמה והפתולוגיה בהתאם לשלבי התפתחות המיניות, מגדר, זהות מינית וסטייה מינית.
עבודה טיפולית בהקשר מגזרי ומגדרי - השלכות של הגירה, שונות אתנית, דתית, דעות קדומות, התערבות רגישת תרבות ומגדר. סוגיות אתיות בעבודה עם ילדים ומתבגרים - דיון בסוגיות אתיות שונות בהן נתקל העובד עם אוכלוסיית הילדים והמתבגרים. סדנת פרקטיקום - הקניית כלים ומיומנויות באמצעות הדרכה קבוצתית.
 
מתכונת הלימודים:
בצפון - יום בשבוע מלא משעות הבוקר
 
תעודה:
לבוגרי המסלול שיעמדו בדרישות הקורס ובמטרותיו תוענק תעודת ״עבודה עם ילדים ונוער בסיכון״ מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.
 
קראו מידע על לימודי חינוך