התוכנית להכשרת אנשי מקצוע בשיטת 12 צעדים


 

קורס שיטת 12 הצעדים לטיפול בהתמכרויות

התוכנית הינה בשיתוף ובחסות הרשות למלחמה בסמים.
 

רקע:

מטרת ההשתלמות המוצעת היא להפגיש באופן התנסותי מטפלים שונים עם תוכנית 12 הצעדים ולהכשירם ליישם את התוכנית בעבודתם המקצועית כשיטת התערבות וייעוץ.
תוכנית 12 הצעדים שמקורה בארגון האלכוהוליסטים AA , ידועה בהיותה שיטת התערבות מתאימה במיוחד לטיפול בהתמכרויות ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול ולהפרעות התנהגות ואישיות נלוות. התוכנית נבעה מחוויות ההחלמה של המייסדים ולכן היא תוכנית פרגמאטית, קלה ליישום וגמישה. התוכנית הינה רוחנית ומציעה מענה הוליסטי אל מול השימוש לרעה בסמים ואלכוהול ומאפשרת טרנספורמציה כוללת של האדם.
מקורה של התוכנית הוא בארגוני עזרה-עצמית, אולם התוכנית מיושמת בהרחבה גם במסגרות מקצועיות ברחבי העולם, בנוסף לדרכי טיפול קיימות ולעתים כדרך הטיפול העיקרית.
יישום התוכנית מתבצע בהצלחה עם מבוגרים ונוער כאחד. הלמידה ההתנסותית בהשתלמות מתבטאת בכך שהמשתתפים בסדנא יתרגלו חלקים רלבנטיים מהתוכנית בחייהם באופן שיאפשר להם להפנים אותה וגם להעבירה לאחרים.
 

דרישות ההשתלמות:

השתתפות מלאה בכל המפגשים, תרגול עצמי במפגשים וביניהם, יישום התוכנית בחיים המקצועיים, קריאת ספרות מומלצת, כתיבה של עבודת סיכום.
 

בין הנושאים הנלמדים:

תוכנית 12 הצעדים: היסטוריה, מקורות ורקע כללי, היחס בין הקבוצות לעזרה עצמית
A.A/N. A( ( לבין תוכנית הצעדים, 12 המסורות, היכרות ראשונית עם הספרות.
 

מבנה התוכנית

דרכי העבודה של התוכנית ב- N.A ובטיפול מקצועי, הכללת התוכנית כשיטת טיפול מקצועית למגוון תופעות והפרעות, שפה התוכנית כשפה טיפולית.
“ארגז הכלים״ של התוכנית וערכיה המיוחדים. היכרות עם הצעד הראשון ותפיסת העולם שלו.
 • מצעד ראשון אל השני, הערכים והעקרונות של הצעד השני, הבנת הכוח העליון והיחס אליו, התפתחות האמונה, התגברות על התנגדויות לצעד. הסבר על עבודת הסיכום.
  מתודות ודרכים ליישום תוכנית הצעדים. קבוצת לימוד צעדים, קבוצה טיפולית ברוח צעדים,
  טיפול אישי ומשפחתי ברוח הצעדים, לימוד פרטני של הצעדים.
  מפגש עם אנשי שטח המיישמים את תוכנית הצעדים.
 • ערכים ועקרונות של הצעד השלישי, הבנת הרצון האלוהי והתפיסה המוסרית של תוכנית.
  התוכנית כפסיכותרפיה מבוססת אמונה, משמעות התפילה של צעד שלישי.
 • צעד ארבע: סיפור החיים, חשבון נפש מוסרי, עבודה על טינות, פחדים ופגיעות באחרים.
 • צעד חמש: לקיחת אחריות אישית ) accountability ( ווידוי ומשמעותם להתפתחות.
 • צעדים שש ושבע: נכונות להשתנות ופעולה אקטיבית לשינוי עצמי. יישום התוכנית בעבודה עם קורבנות.
 • צעדים שמונה ותשע: מחילה לאחרים, עריכת רשימה של פגיעות, התחלת תהליך הפיצוי ובקשת המחילה, הבטחות התוכנית.
 • צעד עשר: שימור ההתקדמות, התוכנית כדרך חיים.
 • צעדים אחד - עשר ושנים עשר: המשך התקדמות ועד להתעוררות הרוחנית.
התוכנית משלבת בין מודלים ושיטות שונות, המשך ההתקדמות מהצעד השנים-עשר אל הצעד הראשון.

מתכונת:

90 שעות אקדמיות, פעם בשבוע.
 

תעודה:

לבוגרי המסלול שיעמדו בדרישות הקורס ובמטרותיו תוענק תעודת ״עבודה בשיטת 12 הצעדים״ מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי ומטעם הרשות למלחמה בסמים.