קורס ניהול פרויקטים

(כולל MS Project)

רקע:

בארגונים רבים פעילויות לקידום מטרות הארגון מנוהלות היום במתווה של פרויקט. פרויקט הינו הידע שיש למנהל וממנו נדרשים יכולת ניהולית, מציאת פתרונות יצירתיים, הבנה מעמיקה של צרכי הארגון והמסגרת בה הוחלט על התנעת הפרויקט, כמו גם יכולת לענות לצרכי הלקוח ולדרישות מורכבות, אשר יביאו את הפרויקט להצלחה ויגרמו לשביעות רצון של הלקוחות והארגון.

קהל היעד:

  •  מנהלים בארגונים.
  •  בעלי תפקידים העוסקים בניהול פרויקטים בארגונים השונים.

מטרת הקורס:

הקניית כלים יישומיים ושיטות ניהול פרויקטים מתקדמות ועדכניות לניהול אפקטיבי של הפרויקטים בארגון ומקסום התוצאות.

בין נושאי הלימוד:

מהו פרויקט מוצלח, מחזור חיי הפרויקט, גישת גוף הידע בניהול מתפקד(FMBOK SPL ) ייזום הפרויקט ותכנונו האסטרטגי: שלב ייזום הפרויקט, תכנון אסטרטגי של הפרויקט לפי גישת עבודה אישית והצגת פרויקטים אישיים.
ניהול התכולות ולוחות הזמנים: ניהול התכולות, ניהול לוחות זמנים, פעילויות קשרים וקדימויות, רשת הפרויקט ותרשימי גאנט, שיטת הנתיב הקריטי. ניהול סיכונים, ניהול בעלי עניין, עבודה קבוצתית. ניהול אינטגרציה ובקרה, סגירת הפרויקט: ניהול האינטגרציה והבקרה, דוחות סטאטוס תקופתיים, סגירת פרויקט והפקת לקחים.
מודל CCA – ניהול פרויקטים וניהול המוצר: תורת התלויות ברמה התת פרויקטאלית, אינטגרציה של CCA עם מודלים של הנדסת מערכת וניהול המוצר.
תכנון אינטגרטיבי של הפרויקט: אינטגרציה של ניהול פרויקטים, ניהול חדשנות וניהול המוצר.
MS Project : היכרות עם התוכנה.
 

מבנה הקורס:

120 שעות אקדמיות, 24 מפגשים, אחת לשבוע

תעודה:

הבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ וללימודי המשך של המכללה האקדמית גליל מערבי.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי חוץ