קורס מזכירות רפואיות

קורס מזכירות רפואית

בפיקוח משרד הכלכלה
 
רקע:
מזכירות רפואיות ממלאות תפקידים חשובים בבתי חולים, בקופות החולים, במרפאות פרטיות ובמכוני בריאות רבים, הן נדרשות לידע מקצועי הן בהיבטי הניהול והמנהל והן בעולם המושגים הרפואי ונדרשות לשם כך בהכשרה מעמיקה.
 
קהל היעד:
• המעוניינים ברכישת מקצוע מבוקש.
• מזכירות רפואיות שלא הוכשרו ומבקשות להעמיק ידיעותיהן.
 
תנאי קבלה:
12 שנות לימוד לפחות )בהתאם לדרישות משרד הכלכלה(
מבחן כניסה באנגלית ובהפעלת מעבד תמלילים.
סטודנטים ללא רקע קודם ביישומי מחשב מחויבים בהדרכה בתשלום, לפני תחילת הקורס.
 
מטרות הקורס:
• הכשרת מזכירות /מזכירים בתחום הרפואי
• שיפור מיומנויות צוותי המנהלה במוסדות הרפואיים השונים
 
מבנה הקורס:
340 שעות לימוד אקדמיות. בין פעם לפעמיים בשבוע אחה״צ בכפוף לתוכנית.
בנוסף הסטודנטים נדרשים ל 60 שעות סטאז׳ )השיבוץ באחריות המכללה(.
 
בין הנושאים הנלמדים:
תורת המקצוע: מבוא, סודיות ואתיקה מקצועית, מבוא לאנטומיה ופיסיולוגיה, מינוחים
ורישומים רפואיים, מיומנויות בארגון וניהול, תקשורת בינאישית ומתן שירות, מיומנויות מקצועיות טכניות מתקדמות. מחשב אישי והפעלת תוכנה לעיבוד תמלילים. התנסות מעשית מודרכת.
• סטאז’ בבתי חולים באזור הצפון המהווה חובה ותנאי לבחינה ולסיום הקורס.
 
תעודה:
למסיימים בהצלחה תינתן תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, המכללה האקדמית גליל מערבי. סטודנטים יוגשו למבחן חיצוני של משרד הכלכלה, לעוברים תינתן תעודת סיווג מקצועי של משרד הכלכלה.