הכשרת דירקטורים ונושאי משרה


קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

צוות מרצים מומחים בתחום הדירקטוריון, ביניהם עו"ד ורו"ח.

רקע:

בעת האחרונה גברו אמצעי הפיקוח המשפטיים על תפקודם של הדירקטורים. פעולותיו והחלטותיו של הדירקטור חייבות להיות מבוססות על ידע מקצועי נרחב, מיומנויות גבוהות, וזאת תוך שמירה על טוהר המידות, והימנעות מניגוד אינטרסים. חשיבות הקורס בשימת דגש על היקף האחריות המוטלת על כל דירקטור ונושא משרה בכירה הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות.

קהל היעד:

 • נושאי משרות בחברות.
 • מועמדים לכהן בתפקידי דירקטור.
 • דירקטורים המבקשים להרחיב ידיעותיהם.
 • בעלי רקע ניהולי מהסקטורים השונים במשק.

מטרות הקורס:

 • הכשרת המשתתפים לתפקידי דירקטור/ית.
 • העמקת הידע, הכלים והמיומנויות שיסייעו לדירקטור למלא את תפקידו במערך הניהול.

מבין נושאי הלימוד:

 • משולש הכוחות בחברה - דירקטוריון, הנהלה ובעלי מניות - ומה ביניהם, רקע, מבנה והרכב הדירקטוריון, סמכויותיו ונהלי פעילות.
 • ניהול ישיבות דירקטוריון הלכה למעשה, סמכויות הדירקטור, האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור, חובות הדירקטור, תהליכי קבלת החלטות, גישור ופישור.
 • החברה הציבורית ושוק ההון: מאפיינים, דיני נירות ערך, דירקטוריון בחברה ציבורית, שומרי הסף.
 • אחריות דירקטורים ונושאי משרה: אחראית הדירקטוריון להיבטים פיננסיים - חשבונאיים ולמנגנוני פיקוח ובקרה בתאגיד.
 • הדירקטור בתהליכים כגון: גיוס משקיע, מיזוגים ורכישות, משקיע, מבוא וקריאת מאזן ודו״חות כספיים, כללים חשבונאיים מקובלים והניהול הפיננסי של החברה לדירקטורים, מגמות התפתחות במשק הישראלי, מיסוי החברות בתאגידים, סוגי מכשירים פיננסיים בשוק ההון.
 • פאנל מסכם של דירקטורים
 • האחריות הפלילית

מבנה הקורס:

60 שעות אקדמיות, פעם בשבוע אחה״צ.

תעודה:


לבוגרים שיעמדו בדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה של דירקטור לחברות מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.