קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר

רקע:


מקצוע חשב השכר מחייב התמצאות וידע בחוקים השונים. החשב בעבודתו נדרש ליישם את עקרונות מס הכנסה, ביטוח לאומי, דיני עבודה לצורך החישוב המדויק והמהימן של השכר.
עקב מורכבותם של אותם גורמים קיים ביקוש רב לחשבי שכר מיומנים ומקצועיים. כפועל יוצא של המיתון בארץ ובעולם וההתפתחויות הכלכליות, נוצר מצב בו מעסיקים רבים מחפשים עובדים בעלי ידע והכשרה רבים ככל האפשר במטרה לחסוך בעלויות העסקה.
 

קהל היעד:


מנהלי חשבונות, חשבים, אנשי משאבי אנוש ומנהלים בעלי זיקה לנושא השכר והכספי, והמעוניינים בעבודה בתפקיד זה.
 

מטרות הקורס:


הכשרת אנשי מקצוע בתחום חשבות השכר.
הטמעת ידע ומיומנות בהיבטי המיסוי וההיבטים המשפטיים של נושא השכר.
 

מבנה הקורס:


150 שעות לימוד אקדמיות, בין פעם לפעמיים בשבוע.
 

בין הנושאים הנלמדים בקורס חשבי שכר בכירים:

  • מס הכנסה - הכנסות חייבות במס, הוצאות לשכיר, הכנסות פטורות, חישוב המס לשכיר, זיכויים והטבות מס, מיסוי קופות גמל, תכנוני מס, רכיבי השכר והכנת תלושי שכר, טפסים.
  • ביטוח לאומי - עקרונות חוק ביטוח לאומי, זכאות לביטוחים השונים, הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי, עדכונים וטפסים.
  • דיני עבודה - חוזי עבודה והסכמי עבודה, חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים, האחריות החלה על חשב השכר.
  • מחשוב - הטמעת הנושאים שנלמדו וחישוב שכר באמצעות תוכנת שכר, נהלי עבודה במחשב אישי ובלשכת שירות.
  • ביטוח סוציאלי - קרנות הפנסיה וקופות הגמל.

תעודה:


לבוגרי קורס חשבי שכר בכירים שיעמדו בהצלחה בבחינות לשכת רו״ח תינתן תעודה מטעם לשכת רואי חשבון, ותעודה מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.