קורס הנהלת חשבונות סוג 1 ו- 2

מנהלי חשבונות סוג 1+2 בפיקוח משרד הכלכלה

קורס בסיסי+מתקדם
רקע:
בכל ארגון, בכל הסקטורים במשק מנהלי החשבונות הם פונקציה משמעותית, חשובה ונדרשת.
התוכנית בפיקוח משרד הכלכלה ופועלת על בסיס דרישות משרד הכלכלה, וכפופה לשינויים שוטפים של המשרד.
קהל היעד:
המבקשים לרכוש מקצוע נדרש.
בעלי 12 שנות לימוד לפחות.
מטרות הקורס:
הכשרת מנהלי חשבונות מקצועיים.
מבנה הקורס:
320 שעות אקדמיות, בין פעם לפעמיים בשבוע.
מבין הנושאים הנלמדים:
  • חשבונאות פיננסית: מבוא להנהלת חשבונות, התהליך החשבונאי השוטף, מס ערך מוסף, קניות ומכירות טובין, משכורות, נלוות וניכויים, מלאי, תיאום, קופה קטנה, רכוש קבוע, רכוש מופשט והוצאות נדחות, שותפויות, עסקה משותפת, משגור, עסקאות במט״ח וטיפול בהפרשי שער,
    חשבונות המפעל התעשייתי, מוסדות ללא כוונת רווח, רשויות מקומיות, קבלנים, שיטת פחת ומכירת רכוש קבוע, עריכת דו״חות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, התקינה והחשבונאות.
  • תורת המסחר והמשק סוגי התאגדויות - מושגי יסוד בכלכלה: ידיעה כללית, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, שיקים שטרות וכרטיסי אשראי, מערכת המיסים בישראל
  • חישובים מסחריים: חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, יחס ופרופורציה, ניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי.
  • חשבונאות מעשית ממוחשבת: חשבונאות מעשית ממוחשבת - מתווה לתרגיל מסכם.

בחינות גמר
בבחינה עיונית הנה״ח 1+2 של משרד הכלכלה: חשבונאות פיננסית, תורת המסחר והמשק, חישובים מסחריים.
בחינה מעשית.

תעודת גמר:
מנהל/ת חשבונות סוג 2 מתקדם לעומדים בהצלחה בבחינות הסיווג המקצועי מטעם משרד הכלכלה.