קורס נאמני שימור אתרי מורשת

קורס שימור

ראש החוג לשימור: ד״ר נדב קשטן.
מנהל התוכנית: שמעון צפריר, מנהל תחום ארצי במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
 
תוכנית הלימוד מבוססת על לימודים עיוניים, מקרי מבחן וסיורים מקצועיים. המפגשים יתמקדו בניתוח מעמיק של מבנים, מתחמים ואזורים המוגדרים לשימור בהיבטים הבאים: היבט סטטוטורי ומשפטי, היבטים היסטוריים ואדריכליים, שימור כמנוף לפיתוח תיירותי וכלכלי, אספקטים חברתיים וציבוריים של השימור.
 
מבחר נושאים בתוכנית המפגשים:
אתרי מורשת בישראל.
סוגיות בתכנון השימור.
בעיות הנדסיות בשימור: סיבות הרס מבנים ושיטות טיפול; טכנולוגיות וחומרים בשיקום
המבנה.
הקניית ידע יישומי בשימור בהקשרי התיירות והכלכלה: חקר שוק, תכנון, הקמה ושיווק אתרי
מורשת.
אדריכלות ארץ ישראל: השפעות, סגנונות ושימור מבנים.
עקרונות ויעדים של השימור.
תכנון ושימור במרחב העירוני; שיקום מרכזים היסטוריים בערים.
ערים קדושות ואתרי מורשת.
שימור במרחב הכפרי - מושבות, קיבוצים ומושבים.
שימור גרעיני ישובים היסטוריים ומבנים במגזר הערבי.
חסמים מפני שימור.
היבטים חברתיים בשימור - אתרי מורשת בחיפה.
 
תוכנית הסיורים:
*כל הסיורים מודרכים ע״י מיטב אנשי המקצוע ומתמקדים בסוגיות שימור הנדונות גם בשיעורים.
1.  סיור בעכו - העיר העתיקה והמנדטורית.
2.  סיור יישום הטכנולוגיות בעכו.
3.  צפת, סיור במוזיאון בית המאירי ובאתרי העיר העתיקה.
4.  סיור אתרים ומבנים לשימור בעמק יזרעאל.
5.  סיור שימור במיכון: שימור ושחזור מכונות, מערכות הנדסיות.
6.   סיור חיפה הימית.
* ייתכנו שינויים באתרי הסיורים עפ"י שיקול דעת פדגוגי.
 
בין המרצים והמנחים (לפי סדר הא״ב):
אילן בן יוסף, אורי בן ציוני, אלעד בצלאלי, ד״ר רוני ברנשטיין, אדר׳ שמואל גרואג, ג׳ודי המאירי, רן חדוותי, פרופ׳ ראסם חמאיסי, ד״ר אסתי ינקלביץ, אדר׳ פרדי כהנא, אדר׳ ואליד כרכבי, אדר׳ רותי ליברטי-שליו, ד״ר קרן מיטרני, נעמה נאמן - מזרחי, אדר׳ יעל סיוון, שמעון צפריר, ד״ר נדב קשטן, אדר׳ אמיר שהם, אינג׳ יעקב שפר, תמר טוכלר.