המרכז לאבחון וטיפול בלקויות למידה


במכללה פועל מרכז לאבחון וטיפול בסטודנטים לקויי למידה המציע לאוכלוסיית הסטודנטים אבחון לקויות למידה מקצועי ומהימן, המלצות טיפוליות המותאמות למקצועות הנלמדים, התאמות בדרכי היבחנות ובעיקר הדרכה, יעוץ וליווי מתמשכים עד לסיום התואר.

מהי לקות למידה?

לקות למידה באה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי לגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה,  המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות; כאשר מקור הקושי אינו פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, פיגור שכלי, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך סביבתי, תרבותי או חברתי-כלכלי (מתוך - חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות להשכלה גבוהה).
 
ניתן להפנות למרכז לייעוץ ולטיפול סטודנטים אשר קריאתם איטית או שמתקשים בהבנת הנקרא, סטודנטים המתקשים בריכוז והקשבה ממושכת, סטודנטים המבצעים טעויות קטנות של חוסר שימת לב בעת פתרון תרגילים ומתן תשובה לשאלות, סטודנטים המתקשים ברכישת השפה האנגלית או כאלה שכתב ידם אינו קריא או לא מספיקים לסיים מבחנים בזמן הקצוב לכך וכדומה.
 
אודות מרכז האבחון

אודות מרכז האבחון

המרכז לאבחון וטיפול בלקויות למידה במכללה הינו חלק ממערך התמיכה לסטודנטים שפועל מטעם משרד דקן הסטודנטים ומטרתו לתמוך בסטודנטים בעלי לקות למידה.
במרכז פועל צוות מקצועי (מאבחנים ויועצים) בוגר תואר שני (.M.A) בלקויות למידה ומומחה באבחון ובטיפול בסטודנטים ותלמידים הסובלים מלקויות למידה.
 

למרכז שני תחומי פעילות עיקריים:

 • תחום האבחון- האבחון במרכז מתבצע באמצעות כלים אמינים תקפים ומהימנים עם נורמות ארציות. אבחון בסיסי מתבצע בשפת האם של הסטודנט והוא עוסק באיתור לקויות למידה ספציפיות: דיסלקציה, דיסקלקוליה, דיסגרפיה וקשיים בקשב וריכוז. כחלק מתהליך האבחון מוערכים גם הכישורים האקדמיים של הפונה בתחום האורייני, באנגלית ובמתמטיקה. במרכז מתבצעים אבחון דידקטי וגם אבחון מת"ל (מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה).
 • תחום הייעוץ והטיפול- המרכז מלווה את האבחון בייעוץ ,מתן תמיכה ומעקב אחר התקדמותו של הסטודנט. הייעוץ והתמיכה ניתנים באמצעות חונכות אישית וסדנאות בנושאים כגון כתיבה אקדמית, הכנה למבחנים, קריאה ביקורתית, התמודדות עם לחץ, חרדת בחינות ועוד.
 • כמו כן, במרכז ניתן לבצע אבחון ולקבל ייעוץ וטיפול בשפה הערבית.

אבחון לקויות למידה- שיטות אבחון בעיות קשב וריכוז:

אבחון מת"ל

 • מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שנועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות - דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה – וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.
 • מיועד למועמדים למוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים הלומדים בהם (קביל בכל המוסדות ולבחינה הפסיכומטרית).
למידע נוסף על אבחון זה לחץ כאן

אבחון דידקטי

 • בודק את קיומם של לקויות למידה (דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה) ושל קשיים בקשב וריכוז.
 • מעריך את הכישורים האקדמיים של הפונה בתחום האורייני.
 • מיועד לסטודנטים של המכינה וסטודנטים של מסלולי הלימוד של המכללה (עצמאית).

להורדת טופס פנייה, לחצו כאן

אבחון פסיכו-דידקטי

 • בנוסף לחלק הדידקטי בודק האבחון את מצבו הרגשי של הפונה ואת מנת המשכל שלו.
 • מיועד לסטודנטים של המכינה לבגרות בלבד.

טיפול בלקויות למידה- דרכי טיפול בבעיות קשב וריכוז:

קבלת אישור התאמות בדרכי היבחנות

  סטודנט הלומד לתואר ראשון במכללה:

 • לאחר ביצוע אבחון יפנה הסטודנט למזכירות המרכז ויגיש עתק מהאבחון לצורך אישור ההתאמות המומלצות בדוח.
 • עם קבלת אישור ההתאמות על הסטודנט לשמור על האישור המקורי ולהציגו בכל מבחניו.
 • המרכז יידע את מדור בחינות והמזכירות האקדמית ובנוסף, סטודנט הזכאי להתאמות חריגות (שאל את מזכירות המרכז) ימלא טופס מיוחד, לצורך תאום יישום בפועל של התאמות אלה.* יש לציין כי אישור ההתאמות תקף לכל שנות הלימודים לתואר.

סטודנט הלומד במכינה לבגרות:

 • על הסטודנטים של המכינה להגיש עותק של האבחון ליועצת במכינה אשר תטפל בקבלת אישור ההתאמות מטעם משרד החינוך.
 • סטודנט אשר סיים את לימודי המכינה ומעוניין להמשיך וללמוד לימודים אקדמיים במכללה, יפנה למרכז לצורך אשרור ההתאמות בכפוף לתהליך המתואר לעיל.    

המרכז לאנגלית

 • קבלת שיעורי תגבור המתקיימים בכל הרמות באנגלית ומיועדים לסטודנטים לקויי למידה.
 • השתתפות בשיעורים אלה אינה כרוכה בתשלום.
 • הצטרפות למרכז נעשית בתאום עם מרצך
 

קורסים וסדנאות

 • סדנאות למידה בנושאים שונים כגון: חרדת בחינות, מיומנויות למידה, הכנה למבחנים. מועדי הסדנאות מפורסמים באתר הדקנט.
 • קורס באנגלית ייעודי לבעלי לקויות למידה: השיעורים מותאמים לקשיי הסטודנטים ומשלבים שימוש בטכנולוגיה מסייעת. ההרשמה אצל היועצת האקדמית. 
 • קבוצות תגבור בנושאים/קורסים שונים על פי בקשה. התגבור ניתן באחריות היחידה לקידום הסטודנט בדקנט.
 
 

חונך אישי והדרכות אישיות

 • הדרכות אישיות נערכות במרכז באופן פרטני על ידי יועץ מומחה בנושאים הנבחרים על-ידי הסטודנט/ית.
 • סטודנט מצטיין (החונך האישי) מלווה ונותן תגבור קבוע על בסיס שבועי ואישי בקורסי לימוד ספציפיים על פי בקשת הסטודנט/ית.
להורדת טופס בקשה לחונך, לחצו כאן
 

שרותים לסטודנט

 • צילומים - כל סטודנט לקוי למידה זכאי לקבל שרותי צילום מסובסדים. לצורך קבלת הסבסוד על הסטודנט לפנות לאגודת הסטודנטים בראשית כל סמסטר.
 • השאלת ציוד לימודי - ניתן להשאיל מהספריה מילונית אלקטרונית וכן, ממדור בחינות מחשב נייד לצורך היבחנות.

 

יצירת קשר עם מרכז האבחון

יצירת קשר עם מרכז האבחון

דוא"ל טלפון

mercaz_ivchun@wgalil.ac.il

04-9015282

049015826