תואר ראשון לאנשים עובדים


בואו להשלים  לימודי תואר ראשון במגוון מקצועות ותחומים -במקביל לעבודה!

מסלולים לאנשים עובדים

את המסלולים הבאים לתואר ראשון ניתן ללמוד בתכנית לימודים מובנית, המתאימה לאנשים אשר עובדים במקביל ללימודיהם:

 
חוג
ימים ושעות
משך הלימודים
BA כלכלה וניהול דו-חוגי א’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
  ג’ 08:00-20:00 3 סמסטרי קיץ
  ו’ 08:00-14:00  
BA בניהול חד-חוגי א’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
  ג’ 16:00-22:00 3 סמסטרי קיץ
  ו’ 08:00-14:00  
BA בכלכלה וחשבונאות* א’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
  ג’ 08:00-20:00 3 סמסטרי קיץ
  ו’ 08:00-14:00  
BA בניהול ולוגיסטיקה *דו-חוגי א’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
  ג’ 16:00-22:00 3 סמסטרי קיץ
  ד’ 16:00-22:00 בסמסטר קיץ לא ילמדו ביום ד’
  ו’ 08:00-14:00  
BA בלימודי שימור חד-חוגי  ב’ 08:00-20:00 9 סמסטרים כולל
  ו’ 08:00-14:00 3 סמסטרי קיץ
BA בקרימינולוגיה חד-חוגי  א’ 08:00-20:00 9 סמסטרים כולל
  ו’ 08:00-14:00 3 סמסטרי קיץ
BA בחינוך חד-חוגי ב’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
ניהול במערכות חינוך ד’ 16:00-22:00 3 סמסטרי קיץ
  ו’ 08:00-14:00  
BA בחינוך חד-חוגי ב’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
אוריינות שפה ומתמטיקה ד’ 16:00-22:00 3 סמסטרי קיץ
  ו’ 08:00-14:00  
BA בסוציולוגיה דו-חוגי עם BA רב-תחומי בחטיבות: ג’ 16:00-22:00 10 סמסטרים כולל
משאבי אנוש ה’ 16:00-22:00 3 סמסטרי קיץ
מדעי המדינה    
לימודי תרבות    
BA רב תחומי בחטיבות: א’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
כלכלה מינהל עסקים ג’ 16:00-22:00 3 סמסטרי קיץ
מדעי המדינה ו’ 08:00-14:00  
משאבי אנוש    
מדעי הרוח )הכל מלבד תיאטרון(    
BA רב תחומי בחטיבות: ב’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
קרימינולוגיה ד’ 16:00-22:00 3 סמסטרי קיץ
מדעי המדינה ו’ 08:00-14:00 בסמסטר קיץ ילמדו ביום א’
משאבי אנוש   במקום ביום ב’
מדעי הרוח )הכל מלבד תיאטרון(    
BA רב תחומי בחטיבות: ב’ 16:00-22:00 9 סמסטרים כולל
חינוך ד’ 08:00-20:00 3 סמסטרי קיץ
סוציולוגיה ו’ 08:00-14:00  
משאבי אנוש    
מדעי הרוח )הכל מלבד תיאטרון(    
BA רב תחומי בחטיבות: ג’ 14:00-22:00 11 סמסטרים כולל
סוציולוגיה ו’ 08:00-14:00 3 סמסטרי קיץ
מדעי המדינה   הערות:
משאבי אנוש   • הלומדים במסלולי בית הספר לניהול ילמדו את קורסי האנגלית ברמות שמתחת
מדעי הרוח )הכל מלבד תיאטרון(    
 
 
*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
 

הערות:

  1. ימי הלימוד עשויים להשתנות משנה לשנה, פרט ליום שישי. ימי הלימוד לא כוללים לימודי אנגלית והבעה עברית.
  2. הימים והשעות, שבהם יתקיימו המבחנים בסוף סמסטר א' ו – ב' וכן מבחני אמצע, עשויים להיות שונים מימי הלימוד  ומשעות הלימוד. (בחינות עשויות להתקיים גם בשעות הבוקר).
  3. הערה כללית:מערכת השעות במסלולים לאנשים עובדים נקבעת ע"י המכללה ולא ניתנת לשינוי.