מכרז פומבי 158/2021 להפעלת מערך הסעדה של המכללה האקדמית גליל מערבי

מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה
158/2021 מכרז פומבי להפעלת מערך הסעדה של המכללה האקדמית גליל מערבי 07/10/21 31/10/2021

עד השעה 12:00

17/10/2021

מסמך הבהרות מס’ 1

מסמכים הזמנה להציע הצעות

טופס להגשת הצעת מחיר – מכרז 158-2021

הסכם

מודעה בעברית

מודעה בערבית

 

 

מכרז פומבי 161/2021 להתקשרות בהסכם מסגרת לעבודות בינוי ושיפוצים כלליים במכללה

מס’ מכרז

יעוד

תאריך פתיחה

תאריך סגירה

מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה

161/2021

התקשרות בהסכם מסגרת לעבודות בינוי ושיפוצים כלליים במכללה

15/07/2021

09/08/2021

עד השעה 12:00

מסמך הבהרות מס’ 1

מסמכים

 

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מודעה בעברית

מודעה בערבית

 

 

 

מכרז פומבי 162/2021 לאספקת מתנות לימי הולדת ולחגים עבור עובדי המכללה

מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה
162/2021 אספקת מתנות לימי הולדת ולחגים עבור עובדי המכללה 20/06/2021 14/07/2021

עד השעה 12:00

מסמך הבהרות מס’ 1
מסמכים הזמנה להציע הצעות

הסכם

מודעה בעברית

מודעה בערבית

 

מכרז פומבי 159/2021 למתן שירותי דוברות, אסטרטגיה ויחסי ציבור

מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה
162/2021 אספקת מתנות לימי הולדת ולחגים עבור עובדי המכללה 20/06/2021 14/07/2021

עד השעה 12:00

מסמך הבהרות מס’ 1
מסמכים הזמנה להציע הצעות

הסכם

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מכרז פומבי 155/2020 עם בחינה דו-שלבית והליך תחרותי נוסף לאספקת שירות קידום ממומן (PPC) ואורגני (SEO) בדיגיטל

מס’ מכרז

יעוד

תאריך פתיחה

תאריך סגירה

מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה

155/2020

קידום ממומן (PPC) ואורגני (SEO) בדיגיטל

29/10/2020

19/11/2020 עד השעה 12:00

 09/11/2020

מסמכים

 

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מודעה בעברית

מודעה בערבית

 

 מסמך הבהרות מס’ 1

מכרז פומבי 154/2020 למתן שירותי עיצוב גרפי עבור המכללה האקדמית גליל מערבי

לאור ההתרחשויות האחרונות במדינה לרבות הסגר בגין התפשטות מגיפת הקורונה, המכללה מודיעה על ביטול מכרז פומבי 154/2020 למתן שירותי עיצוב גרפי. בכפוף לשינוי הנסיבות בעתיד יפורסם מכרז חדש.

מס’ מכרז

יעוד

תאריך פתיחה

תאריך סגירה

מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה

154/2020

עיצוב גרפי

25/08/2020

14/09/2020 עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשתמכרז נדחה עד ל-22/09/2020יום ג’ בשעה 12:00

03/09/2020

מסמכים

 

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי עיצוב גרפי

הסכם למתן שירותי עיצוב גרפימודעה בעברית

 

 מסמך הבהרות 1

נספח ד’ להזמנה להציע הצעות מעודכןמסמך הבהרות 2

מסמך הבהרות 3

מכרז פומבי 153/2020 לעריכת מערך הביטוחים של המכללה האקדמית גליל מערבי

מס’ מכרז

יעוד

תאריך פתיחה

תאריך סגירה

מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה

153/2020

מערך ביטוחים

25/08/2020

15/09/2020 עד השעה 12:00

03/09/2020

מסמכים

 

הזמנה להציע הצעות

מובהר כי את כל יתר תנאי המכרז (נספחים 5 עד 17) המהווים את תיאור מערך הביטוחים והשירות המבוקש ואשר הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ניתן לקבל בדוא”ל בפניה לאיש הקשר בכתובת tzofitr@wgalil.ac.il

נספח 4 – הצעת מחיר

מודעה בעברית

 

 מסמך הבהרות 1

מסמך הבהרות 2

מסמך הבהרות 3

מכרז פומבי 152/2020 מכרז פומבי לאספקה והתקנה של מסך לד outdoor לשילוט דיגיטלי

תאריך פתיחה: 30/06/2020

תאריך סגירה: 26/07/2020 עד השעה 12:00 בוטל

13/07/2020: המכללה האקדמית גליל מערבי מודיעה  בזאת על הקפאת מכרז  פומבי 152/2020 עד לקבלת אישורים רלוונטיים לביצוע התקנת המסך על גבי הבניין.   הודעה על חידוש ההליך המכרזי יופץ בהתאם לקבוע תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש”ע-2010

סיור קבלנים: סיור חובה, יציאה משער ראשי של המכללה ביום ג’ 07/07/2020 בשעה 11:00

מסמכים:הזמנה להציע הצעות לאספקה והתקנה של מסך לד outdoor לשילוט דיגיטלי עבור המכללה האקדמית גליל מערבי

נספח ב’ מפרט טכני

ספח ב’ חזית הספריה עם מסך

הסכם לאספקה והתקנה של מסך לד outdoor לשילוט דיגיטלי עבור המכללה האקדמית גליל מערבי

מכרז פומבי 151/2020 מסגרת להספקת שירותי גיוס כ”א עבור המכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
04/06/2020 151/2020

הסכםהזמנה

מודעה בעברית

04/06/2020 29/06/2020 עד השעה 12:00

מסמך הבהרות מס’ 1

נפלה טעות בקובץ מסמך הבהרות מס’ 2 שעלה בתאריך 22.6.2020 בשעה 11:45. להלן מסמך הבהרות מס’ 2 מעודכן

מסמך הבהרות מס’ 3

קול קורא להצטרף למאגר הספקים של המכללה בתחום הביטוח

תאריך פתיחה 07/05/2020

תאריך סגירה  08/06/2020

מודעה בעברית

מודעה בערביתמסמך הבהרות – 25.05.2020

מידע נוסף

מכרז פומבי 149/2020 דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף להקמת כפר סטודנטים

למסמכי המכרז לחץ כאן

במידה וקבלן מעוניין בקובץ כתב כמויות SKN מוזמן לפנות לאיש הקשר והקובץ ישלח בדוא”ל לפונה .

נוספה תוכנית מס’ 2029-88d תחת תוכניות חשמל.

10.5.2020- פרוטוקול סיור קבלנים מיום 6.5

11.5.2020 – הודעה מס’ 1 לקבלנים

11.5.2020 – כתב כמויות מאגר מים

11.5.2020 – כתב כמויות חדר טרפו

12.5.2020 – הודעה מס’ 2 לקבלנים – עדכון לוח זמנים

26.5.2020 – מסמך הבהרות

26.5.2020 – הנחיות תרמיות_2440_מהדורה 2 לביצוע

26.5.2020 – סקיצה

1.6.2020 – מסמך הבהרות מעודכן

4.6.2020 – בנספח 3 להסכם “תנאי ושלבי התשלום” נפלה טעות באחוזי התשלום כפי שפורסמו.

ביום ראשון ה-07/06/2020 תצא הבהרה ונספח מעודכן.

בשל כך מועד הגשת המכרז ידחה , הודעה על מועד ההגשה החדש, תצא גם היא ביום ראשון 07/06/2020.

07.6.2020 – הודעת עדכון למכרז 149.2020

17.6.2020 – פרוטוקול סיור קבלנים מיום 17.6.2020

23.6.2020 – מסמך הבהרות מס’ 2

8.7.2020 – מסמך הבהרות מס’ 3

תאריך פתיחה סיור קבלנים מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה פרסום תשובות לשאלות הבהרה תאריך סגירה
02/04/2020 22/04/2020 01/05/2020 10/05/2020 20/05/2020
הערות/ מסמכים

מודעה בעברית

מודעה בערבית

המועדים כפי שפורסמו ב – 02/04/2020 נדחו לאור המצב. להלן המועדים החדשים:

תאריכים מעודכנים נכון ל – 19.4

06/05/2020

סיור חובה – בשעה 14:00 מפגש בכניסה הראשית למכללה

13/05/2020

20/05/2020

31/05/2020 עד השעה 12:00

תאריכים מעודכנים נכון ל –  12.05.2020

21/05/2020

31/05/2020

8/6/2020

עד השעה 12:00

מועד זה נדחה

תאריכים מעודכנים נכון ל-07/06/2020

17/06/2020-

סיור חובה בשעה 11:00- מפגש בכניסה הראשית למכללה

יובהר כי מתעניינים אשר ישתתפו בסיור קבלנים שנערך ב-06/05/2020 במכללה אינם מחויבים להגיע לסיור נוסף.

25/06/2020

02/07/2020

15/07/2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי למתן שירותי דוברות, אסטרטגיה ויחסי ציבור עבור המכללה האקדמית גליל מערבי

לאור ההתרחשויות האחרונות במדינה, המכללה מודיעה על הקפאת המכרז למתן שירותי דוברות, אסטרטגיה ויחסי ציבור עבור המכללה עד להודעה החדשה.

הודעה על חידוש ההליך המכרזי יופץ בהתאם לקבוע תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש”ע-2010.

חידוש המכרז: 18/05/2020

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
27/02/2020 150/2020

הסכםהזמנה

מודעה בעבריתמודעה בערבית

27/02/2020 23/03/2020

מסמך הבהרות 1

18/05/2020

 הודעת חידוש הליך מכרזימודעה בעברית

מודעה בערבית

18/05/2020 15/06/2020

מסמך הבהרות 2מסמך הבהרות 3

חזרה ל דף ראשי מכרזים