ארכיון מכרזים - שנת 2019

מכרז פומבי 143/19 לאספקה, התקנה והטמעה של מערכת אחסון מידע מרכזית והחלפת שרתים וירטואליים

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
04/06/2019 143/19 הסכם

הזמנה להציע הצעות

מודעה בעברית

מודעה בערבית

 

04/06/2019 26/04/2019 עדכון מועדים: בירורים ושאלות הבהרה יופנו בדוא”ל עד לתאריך ה-20/06/2019 יום ה’ (במקום ה-18/06/2019)הצעות למכרז יוגשו עד לתאריך ה-30/06/2019 יום א’ בשעה 12:00 (במקום ה-26/06/2019)

 

מסמך הבהרות מס’ 1

מסמך הבהרות מס’ 2

 

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 142/19 לארגון השתלמות בחו”ל עבור עובדי המכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
08/01/2019 142/19 מודעת מכרז

מודעת מכרז ערבית

הסכם

הזמנה להציע הצעות

08/01/2019 27/01/2019 מסמך הבהרות מס’ 1

 

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי קידום ממומן בדיגיטל (PPC)

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
24/10/2019 145/19 הסכםהזמנה להציע הצעותמודעה בעבריתמודעה בערבית 24/10/2019 19/11/2019  מסמך הבהרות מס’ 1

 

  מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף לארגון השתלמות בחו”ל עבור עובדי המכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
31/10/2019 144/19 הסכםהזמנה להציע הצעותמודעה בעבריתמודעה בערבית 31/10/2019 15/12/2019 להלן עדכון לסעיף 2.5.3 לכתב ההזמנה –

 

” מובהר כי אין להציע מחיר למשתתף העולה על 600$ (שש מאות דולר),מחיר כולל מע”מ.הצעת מחיר למשתתף בסכום העולה על סכום המקסימום הנקוב לעיל תביא לפסילת ההצעהמסמך הבהרות מס’ 1

 

  מכרז פומבי מסגרת למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
14/11/2019 146/19 הסכםהזמנה להציע הצעותמודעה בעבריתמודעה בערבית 14/11/2019 08/12/2019 בשעה 12:00 מסמך הבהרות מס’ 1מסמך הבהרות מס’ 2

 

 

 

מכרז פומבי 147/19 למתן שירותי ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי המכללה האקדמית גליל מערבי ובני משפחותיהם

 

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
28/11/2019 147/19 הסכםפוליסה לביטוח בריאות קבוצתי – המכללה האקדמית גליל מערבימסמכי מכרזמודעה בעבריתמודעה בערבית 28/11/2019 19/12/2019  

 

 

 

מכרז פומבי  לאספקת מחשבים אישיים ו/או מסכי מחשב

 

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
05/12/2019 148/19 הסכםהזמנהמודעה בעבריתמודעה בערבית 05/12/2019 06/01/2020 מסמך הבהרות מס’ 1מסמך הבהרות מס’

ארכיון מכרזים - שנת 2018

מכרז פומבי 141/18 לאספקה, התקנה, חווט והפעלה של מערכות מולטימדיה ובקרה בכיתות הלימוד במכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
15/08/2018
141/18
15/08/2018
28/08/2018 מסמך הבהרות מס’ 1

מסמך הבהרות מס’ 2

מכרז פומבי 139/18 לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כלליים במכללה

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
21/06/2018
139/18
21/06/2018
09/07/2018

מכרז פומבי 138/18 לאספקת מתנות לימי הולדת וחגים עבור עובדי המכללה

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
21/06/2018
138/18
21/06/2018
10/07/2018 מסמך הבהרות מס’ 1

מכרז פומבי 137/18 לאספקת שירותי צילום והדפסה

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
21/06/2018
137/18
21/06/2018
15/07/2018 מסמך הבהרות מס’ 1

מסמך הבהרות מס’ 2

מכרז פומבי 135/18 א’ למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
07/06/2018
135/18 א’
07/06/2018
03/07/2018
עדכון מועדים:בירורים ושאלות הבהרה יופנו בדוא”ל עד לתאריך ה-21/06/2018 יום ה’ (במקום ה-14/06/2018)הצעות למכרז יוגשו עד לתאריך ה-03/07/2018 יום ג’ בשעה 12:00 (במקום ה-26/06/2018)

מכרז פומבי 136/18 לניהול והפעלת חנות למכירת ספרים, ציוד משרדי, כלי כתיבה, מחשבים, ציוד היקפי ומוצרים נוספים.

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
24/05/2018
136/18
24/05/2018
20/06/2018 מסמך הבהרות מס’ 1

שם המכרז: מכרז פומבי 134/18 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לרכבי המכללה

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות
26/04/2018 134/18
26/04/2018
30/05/2018
מסמך הבהרות מס’ 1

שם המכרז: מכרז פומבי-מסגרת מס’ 135/18 למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פתיחה תאריך סגירה הבהרות סטטוס
26/04/2018 135/18
26/04/2018
27/05/2018
המכרז נסגר

שם המכרז: בקשה להיכלל במאגר המתכננים, יועצים וקבלנים של המכללה האקדמית גליל מערבי

מכרז פומבי 140/18 לאספקת כיסאות עבור המכללה

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
05/07/2018
140/18
05/07/2018
23/07/2018 הבהרות – מועד אספקה

מסמך הבהרות מס’ 2

 

מכרז פומבי 139/18 לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כלליים במכללה

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
139/18
21/06/2018
09/07/2018

 

מכרז פומבי 138/18 לאספקת מתנות לימי הולדת וחגים עבור עובדי המכללה

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
138/18
21/06/2018
10/07/2018 מסמך הבהרות מס’ 1

 

מכרז פומבי 137/18 לאספקת שירותי צילום והדפסה

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
137/18
21/06/2018
15/07/2018 מסמך הבהרות מס’ 1

מסמך הבהרות מס’ 2

 

מכרז פומבי 135/18 א’ למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
07/06/2018
135/18 א’
07/06/2018
03/07/2018
עדכון מועדים:בירורים ושאלות הבהרה יופנו בדוא”ל עד לתאריך ה-21/06/2018 יום ה’ (במקום ה-14/06/2018)הצעות למכרז יוגשו עד לתאריך ה-03/07/2018 יום ג’ בשעה 12:00 (במקום ה-26/06/2018)

 

מכרז פומבי 136/18 לניהול והפעלת חנות למכירת ספרים, ציוד משרדי,  כלי כתיבה, מחשבים, ציוד היקפי ומוצרים נוספים.

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
24/05/2018
136/18
24/05/2018
20/06/2018 מסמך הבהרות מס’  1

 

שם המכרז: מכרז פומבי 134/18 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לרכבי המכללה

 

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
26/04/2018 134/18
26/04/2018
30/05/2018
מסמך הבהרות מס’ 1

 

 

שם המכרז: מכרז פומבי-מסגרת מס’ 135/18 למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

 

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות               סטטוס            
26/04/2018 135/18
26/04/2018
27/05/2018
המכרז נסגר

 

 

שם המכרז: בקשה להיכלל במאגר המתכננים, יועצים וקבלנים של המכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן              מס’ מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
22/02/2018
22/02/2018
19/03/2018

 

לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 

ארכיון מכרזים - שנת 2017

שם המכרז: מכרז פומבי 133/17 -להצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
07/12/17 133/17
מכרז פומבי
26/10/2017
13/11/2017

 

שם המכרז: מכרז פומבי 132/17 מכרז לאספקת שירותי גינון

 

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
26/10/17 132/17
מכרז פומבי
26/10/2017
13/11/2017

 

 

שם המכרז: מכרז פומבי 131/17 מכרז פומבי לאספקת שירותי ניקיון במכללה

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
13/07/17 131/17
מכרז פומבי
17/07/2017
03/08/2017

שם המכרז: מכרז פומבי 130/17 להחלפת מקררי מים (צ’ילרים) ביעילות אנרגטית גבוהה

 

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
29/06/2017 130/17
מכרז פומבי

 

29/06/2017
16/0/7/2017

 

 

 

שם המכרז: מכרז לאספקת שירותי שמירה ואבטחה

 

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                                                    תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                                                                                
20/4/17 129/17
מכרז פומבי
20/4/2017
15/5/2017

 

לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

שם המכרז: הפקת אירועי “יום הסטודנט”

 

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                                                    תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                                                                                
06/03/17 128/17
מכרז פומבי
06/03/2017
20/03/2017

 

 

שם המכרז: תחזוקה מונעת ותיקון תקלות במערכות מיזוג אויר ואוורור כולל חלפים- המכרז סגור להגשה

 

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                                                    תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                                                                                
22/1/17 127/17
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף
19/1/17
12/2/17

 

 

ארכיון מכרזים - שנת 2016

עודכן              מס’מכרז             יעוד                                                           תאריך פתיחה                תאריך סגירה                
07/04/2016 126/16
מכרז פומבי להפעלת מערך ההסעדה במכללה האקדמית גליל מערבי
07/04/2016
26/06/2016

ארכיון מכרזים - שנת 2015

 
עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פרסום תאריך סגירה
24/12/2015 125/16
מכרז פומבי לאספקת שירותי הפקת פעילות “הפסקות פעילות”

מודעה בעברית

הסכם

מסמך הבהרות מס’ 1

מסמך הבהרות מס’ 2

24/12/2015

סגור

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פרסום תאריך סגירה
03/12/2015 124/15
מכרז פומבי לאספקת מחשבים אישיים שולחניים

מודעה בעברית

מודעה בערבית

הסכם

מסמך הבהרות 1

הודעת שינוי מועדים

הודעת שינוי בעיתוןמסמך הבהרות מס’2הבהרות לעניין דגם המחשב המוצע

03/12/2015

סגור

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פרסום תאריך סגירה סטטוס
30/07/2015 123/15
מכרז פומבי לעריכת ביטוחים
30/07/2015 26/08/2015 סגור
עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פרסום תאריך סגירה סטטוס
26/02/2015 122/15
מכרז פומבי לשיפוץ והתאמת משרדי השיווק במבנה אקולוגיה

מודעת מכרז

הסכם

הזמנה להציע הצעות

מודעת מכרז בערבית

מסמך הבהרות 1

מסמך הבהרות 2

הודעת שינוי

מסמך הבהרות 3

כתב כמויות תוספת למסמך הבהרות 3

26/02/2015 13/04/2015 סגור

ארכיון מכרזים - שנת 2014

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פרסום תאריך סגירה סטטוס
25/12/2014 121/14
מכרז פומבי לאספקת שירותי גינון

מודעת מכרז

מודעה בערבית

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מסמך הבהרות מס’ 1

11.01.15 הודעת שינוי למכרז פומבי 121/14

12.01.15הודעת שינוי מודעה בעברית

מודעה חדשה בערבית

25/12/2014 28/01/2014 סגור
עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פרסום תאריך סגירה סטטוס
08/09/2014 120/14 מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית והליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי פרסום, ייעוץ וליווי אסטרטגי

מודעת מכרז

מודעה בערבית

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מסמך הבהרות מס’ 1

מסמך הבהרות מס’ 2

הבהרה מס’ 3: ניתן לרכוש את מעטפת המכרז גם ביום שני ה-06/10/2014 עד השעה 12:00 במשרדי הנהלת החשבונות שבמכללה.

 

08/09/2014 06/10/2014 סגור

ארכיון מכרזים - שנת 2011 - 2013

לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי

עודכן מס’ מכרז יעוד תאריך פרסום תאריך סגירה סטטוס
27.01.11 103/11 הפעלת בית קפה חלבי ומסעדת מזון מהיר בקמפוס המכללה בעכו,לסטודנטים אנשי הסגל ומבקרים. 27.01.11 03.03.11 סגור
18.10.10 102/10 חיבור מערכת הביוב של המכללה האקדמית גליל מערבי אל קו מאסף עכו – צפון ( הסתיים ) 18.10.10 07.11.10 סגור
09.03.11 104/11 מכרז להחלפת,שיקום ואחזקת גגות אסבסט במכללה 10.03.11 30.03.11 סגור
06.07.11 105/11 מכרז למחשבים ומסכים פרסום באינטרנט

תשובות הבהרה לשאלות מציעים

21.06.11 10.07.11 סגור
28.07.11 106/11 ביטוחי מכללה 28.07.11 24.08.11 סגור
06.09.11 107/11 שיפוץ ארבעה חדרי שירותים במכללה מסמך הסכם מכרז : מסמך כתב כמויות

שאלת הבהרה

סיור קבלנים ופרוטוקול

28.08.11 08.09.11 סגור
13.02.12 108/12 תחזוקה מונעת ותיקון תקלות במערכת מיזוג אוויר ואוורור במבני המכללהפרסום המכרז בעיתונות

הבהרה למכרז

18.1.12 22.2.2012 סגור
13.3.12 109/12 מכרז לאספקת  מחשבים, מסכי   מחשב מסוג LCD:

הזמנה להציע הצעות לאספקת  מחשבים, מסכי   מחשב מסוג LCD

הסכם הרשאה

מודעה לעיתון

הבהרה מס’ 1

9.3.12 20.3.12 סגור
01.05.12 110/12 מכרז לאספקת שירותי שמירה ואבטחה במכללה האקדמית גליל מערבי:הזמנה להציע הצעותחוזה לאספקת שירותי שמירה ואבטחהפרסום בעיתון

דחיית מועד הגשת הצעות

תשובות לשאלות הבהרה 30.04.12

תשובות לשאלות הבהרה 01.05.12

22.4.12 8.5.12 סגור
08.08.12 111/12 מכרז לאספקת שירותי ניקיון:

הזמנה להציע הצעות

פרסום בעיתונות

פרסום בעיתונות (ערבית)

הסכם

הבהרה I

הבהרה II

26.7.12 16.8.12 סגור
04.04.13 113/13 מכרז לאספקת שירותי צילום והדפסה:

1. הסכם

2. הזמנה להציע הצעות

מודעת מכרז

מודעת מכרז (ערבית)

מסמך הבהרה I

מסמך הבהרה II

06.03.13 11.04.13 סגור
13.06.13 114/13 מכרז פומבי לניהול והפעלת חנות למכירת ספרים, ציוד משרדי, כלי כתיבה מחשבים וציוד היקפי:

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מודעה בעברית

מודעת מכרז בערבית

דחיית מועדים במכרזמסמך הבהרה I

06.06.13 27.06.13 סגור
18.6.13 115/13 מכרז מסגרת להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע טרייד אין ברכבי המכללה:

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מודעת מכרז

מודעת מכרז בערבית

18.06.13 05.08.13 סגור
20.10.13 116/13 מכרז פומבי לאספקת שירותי גינון במכללה:

הזמנה להציע הצעות

הסכם

מודעת מכרז

מודעת מכרז בערבית

מסמך הבהרות I

3.10.13 31.10.13 מבוטל
20.10.13 117/13 מכרז לאספקת שירותי פרסום במכללה:

הוראות למשתתפים במכרז

מודעת מכרז

מודעת מכרז בערבית

מסמך הבהרות I

3.