מכרזים


ברוכים הבאים לאתר המכרזים של המכללה האקדמית גליל מערבי, לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע -2010.
 
כאן ניתן למצוא מידע על המכרזים המתפרסמים ע"י המכללה וכן, לעיין במסמכי המכרז.
מכרזים פומביים פתוחים

מכרזים פומביים פתוחיםמכרז פומבי דו שלבי מס' 142/19 לארגון השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
08/01/2019
142/19
08/01/2019
27/01/2019 מסמך הבהרות מס' 1


מכרז פומבי 141/18 לאספקה, התקנה, חווט והפעלה של מערכות מולטימדיה ובקרה בכיתות הלימוד במכללה האקדמית גליל מערבי
עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
15/08/2018

141/18

15/08/2018

28/08/2018

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

 

 

מכרז פומבי 139/18 לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כלליים במכללה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
139/18
21/06/2018
09/07/2018

 

מכרז פומבי 138/18 לאספקת מתנות לימי הולדת וחגים עבור עובדי המכללה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
138/18
21/06/2018
10/07/2018 מסמך הבהרות מס' 1

 

מכרז פומבי 137/18 לאספקת שירותי צילום והדפסה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
21/06/2018
137/18
21/06/2018
15/07/2018

מסמך הבהרות מס' 1

מסמך הבהרות מס' 2

 

מכרז פומבי 135/18 א' למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
07/06/2018
135/18 א' 
07/06/2018
03/07/2018
עדכון מועדים:
בירורים ושאלות הבהרה יופנו בדוא"ל עד לתאריך ה-21/06/2018 יום ה' (במקום ה-14/06/2018)
הצעות למכרז יוגשו עד לתאריך ה-03/07/2018 יום ג' בשעה 12:00 (במקום ה-26/06/2018)

 

מכרז פומבי 136/18 לניהול והפעלת חנות למכירת ספרים, ציוד משרדי,  כלי כתיבה, מחשבים, ציוד היקפי ומוצרים נוספים.

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
24/05/2018
136/18
24/05/2018
20/06/2018 מסמך הבהרות מס'  1

 

שם המכרז: מכרז פומבי 134/18 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לרכבי המכללה

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
26/04/2018 134/18
26/04/2018
30/05/2018

 

שם המכרז: מכרז פומבי-מסגרת מס' 135/18 למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות               סטטוס            
26/04/2018 135/18
26/04/2018
27/05/2018
  המכרז נסגר

 

שם המכרז: בקשה להיכלל במאגר המתכננים, יועצים וקבלנים של המכללה האקדמית גליל מערבי

עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
22/02/2018
 
22/02/2018
19/03/2018

  לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

  מכרזים פומביים פתוחים

  מכרזים פומביים פתוחים

  מכרז פומבי 140/18 לאספקת כיסאות עבור המכללה

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  05/07/2018
  140/18
  05/07/2018
  23/07/2018

  הבהרות - מועד אספקה

  מסמך הבהרות מס' 2

   

  מכרז פומבי 139/18 לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים כלליים במכללה

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  21/06/2018
  139/18
  21/06/2018
  09/07/2018

   

  מכרז פומבי 138/18 לאספקת מתנות לימי הולדת וחגים עבור עובדי המכללה

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  21/06/2018
  138/18
  21/06/2018
  10/07/2018 מסמך הבהרות מס' 1

   

  מכרז פומבי 137/18 לאספקת שירותי צילום והדפסה

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  21/06/2018
  137/18
  21/06/2018
  15/07/2018

  מסמך הבהרות מס' 1

  מסמך הבהרות מס' 2

   

  מכרז פומבי 135/18 א' למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  07/06/2018
  135/18 א' 
  07/06/2018
  03/07/2018
  עדכון מועדים:
  בירורים ושאלות הבהרה יופנו בדוא"ל עד לתאריך ה-21/06/2018 יום ה' (במקום ה-14/06/2018)
  הצעות למכרז יוגשו עד לתאריך ה-03/07/2018 יום ג' בשעה 12:00 (במקום ה-26/06/2018)

   

  מכרז פומבי 136/18 לניהול והפעלת חנות למכירת ספרים, ציוד משרדי,  כלי כתיבה, מחשבים, ציוד היקפי ומוצרים נוספים.

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  24/05/2018
  136/18
  24/05/2018
  20/06/2018 מסמך הבהרות מס'  1

   

  שם המכרז: מכרז פומבי 134/18 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לרכבי המכללה

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  26/04/2018 134/18
  26/04/2018
  30/05/2018

   

  שם המכרז: מכרז פומבי-מסגרת מס' 135/18 למתן שירותי חכירת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות               סטטוס            
  26/04/2018 135/18
  26/04/2018
  27/05/2018
   המכרז נסגר

   

  שם המכרז: בקשה להיכלל במאגר המתכננים, יועצים וקבלנים של המכללה האקדמית גליל מערבי

  עודכן              מס' מכרז             יעוד                                                             תאריך פתיחה     תאריך סגירה     הבהרות                                             
  22/02/2018
   
  22/02/2018
  19/03/2018

   לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

   תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

   תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

   תקנות חובת המכרזים- נוסח מלא ומעודכן
   צור קשר

   צור קשר

   מידע נוסף בנושא מכרזים, ניתן ליצור קשר עם:
   צופית רואש- רכזת רכש ומשאבים
   טלפון: 04-9015126