צור קשר

למידע נוסף בנושא מכרזים, ניתן ליצור קשר עם פנינה אלקובי- רכזת רכש ומשאבים בטלפון: 04-9015362 או בדוא”ל: פנינה אלקובי

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010