מדור שכר לימוד- שאלות נפוצות

 1. מהו תעריף שכר הלימוד?

  תעריף שכ”ל מופחת לשנת תשפ”א לתואר ראשון : 10,198 ₪ תעריף שכ”ל לשנת תשפ”א לתואר שני : 13,780 ₪

 2. מהם תשלומים נלווים?

   אגודת סטודנטים 160 ₪, ארגון הסטודנטים הארצי 10 ₪, דמי שירותים ורווחה 680 ₪

 3. כיצד נקבע גובה שכר לימוד?

  המכללה האקדמית גליל מערבי הנה מלכ”ר ופועלת כגוף ציבורי מתוקצב, שכר הלימוד לתואר ראשון זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות ונקבע על ידי המל”ג. שכר לימוד יחושב לפי מספר שעות הלימוד אליהן נרשם הסטודנט כפול מחיר לשעה + אנגלית ונלווים.

 4. כיצד נקבע תעריף שכר לימוד לכל סטודנט?

  מחיר שכר לימוד נקבע לפי תעריף שכר לימוד שקבע המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה)

 5. בכמה תשלומים ניתן לשלם בשנה ובאיזה תאריך?

  בנושא נהלי שכר לימוד – אפשרויות תשלום . לצפייה בנוהל שכר לימוד מקוצר יש להיכנס לטפסים ונהלים החטיבה האקדמית. 

 6. הצמדות למדד

  כל שכר הלימוד מוצמד למדד יולי האחרון לפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה. הפרשי ההצמדה יסוכמו בגמר התשלומים, ותבוצע התחשבנות בסוף כל שנה, למשלמים בה. קבע – גביית ההצמדה תבוצע מדי חודש.

 7. באילו אמצעים ניתן לשלם?

  כ. אשראי, הוראת קבע בבנק, הוראת קבע באשראי, שוברי תשלום הנשלחים בדואר אלקטרוני לתשלום בבנק הדואר, צ’קים, פיקדון צבאי.

 8. תשלום בשוברים

  בנוסף להצמדות מדד, תשלום בשוברים כרוך בעמלת שובר בסך 10 ₪ לשובר.

 9. קיבלתי שובר תשלום היכן ניתן לשלם ?

  מזומן ניתן לשלם רק בבנק הדואר, אשראי ניתן לשלם באינטרנט כניסה לסטודנטים – מידע אישי – במחיצה: דף חשבון – תשלומים – תשלומים . או באפליקציה בנייד: תשלומים.

 10. האם ניתן לשלם בכרטיס אשראי?

  כן, ניתן לשלם את מלוא שכ”ל באשראי. יש למלא טופס התחייבות לתשלום עם פרטי כ. האשראי. תשלום באשראי בתחילת הלימודים פוטר מהצמדות. בנוסף ניתן לשלם בהוראת קבע מכרטיס האשראי, אפשרות זו – בדומה להוראת קבע רגילה – אינה פוטרת מהצמדת המדד.

 11. לא הגיע אלי שובר תשלום מה עלי לעשות?

  ניתן לשלם אותו באשראי במידע האישי – דף חשבון – תשלומים. ניתן לבקש שליחה חוזרת במייל. אי קבלת השובר אינה פוטרת את הסטודנט מחובת התשלום במועד הנקוב.

 12. אני לומד קורס אנגלית האם עלי לרכוש ספרי אנגלית?

  ספרי האנגלית נרכשים במרוכז על ידי המכללה ונמכרים לסטודנטים במחיר העלות, התשלום מתווסף לתשלומים השוטפים של שכר הלימוד.

 13. מתי אקבל אישור על גובה שכר לימוד?

  הפקת אישור גובה שכר לימוד מתבצעת ע”י הסטודנט: באינטרנט כניסה לסטודנטים – מידע אישי – אפשרויות נוספות-אישורים. 

 14. איך ניתן לראות את כרטיס הגביה ומה מצב התשלומים \ יתרות?

  באינטרנט כניסה לסטודנטים – מידע אישי – במחיצה: דף חשבון , ניתן לראות את כרטיס הגביה בדיוק כפי שמופיע במדור שכר לימוד.

 15. כרטיס האינטרנט שלי חסום, מדוע זה קורה, ומה עלי לעשות?

  חסימה מתבצעת עקב פיגור בתשלומים, עליך להיכנס למידע אישי תחת הסעיף “תשלומים” (סעיף זה אינו נחסם) ובכך להיווכח במצב החוב, כמו כן עליך לגשת למדור שכר לימוד להסדיר את התשלומים וכרטיסך ייפתח שנית. יש לשים לב, חסימה בכרטיס מונעת גם כניסה לבחינות וגם חסימה לאתר הלימודים – מודל.

 16. כיצד אני מקבל אישור נבחן?

  אין צורך באישור נבחן כולם נבחנים. סטודנט שלא הסדיר את תשלומיו לא יוכל לצפות בציונים.

 17. כיצד אני מקבל העתקי קבלות?

  ניתן לקבל העתקי קבלות לתשלומים שבוצעו, פרט לתשלומים באמצעות שובר בבנק. הפקת העתק קבלה מתבצעת ע”י הסטודנט: באינטרנט כניסה לסטודנטים-מידע אישי –דף חשבון-ליד כל קבלה יופיע סימן מדפסת.

 18. למי מודיעים על הפסקת לימודים? ואיך?

  בטול לימודים מתבצע על ידי הודעה בפורטל המידע האישי – בקשות וערעורים – בטול לימודים. המענה יהיה על פלטפורמה זו. החזר כספי או תשלום יתרה – בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

 19. האם עלי לשלם דמי ביטוח לאומי?

  דמי הביטוח הלאומי ייגבו ממך באמצעות פנקס תשלומים שיישלח אליך בדואר, ע”י המוסד לביטוח לאומי, בשאלות יש לפנות ישירות לביטוח לאומי. 

 20. אני מעוניין במלגות, לאן עלי לפנות?

  למשרד הדיקנאט, מילוי טפסים וראיון אישי. עליך לגשת ולבדוק בדיקן זכאות למלגות.

 21. אני חייל משוחרר, איך אוכל להשתמש בכספי פיקדון חיילים משוחררים?

  חוק חיילים משוחררים – פיקדון – על פי “חוק קליטת חיילים משוחררים תשנ”ד ” 1994 –הוקמה קרן לקליטת ה”חייל המשוחרר” אשר מעמידה לזכות החייל המשוחרר או בת שירות לאומי שסיימו את שירותם פיקדון כספי. המכללה מוכרת על ידי משרד העבודה והרווחה, על ידי משרד החינוך ומשרד הביטחון, כמוסד שבו יוכל החייל המשוחרר ובת השרות הלאומי להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לצורך מימון הלימודים, וזאת בנוסף לזכאות למלגות נוספות. על מנת לממש את הפיקדון האישי למימון שכר לימוד יעדכן החייל המשוחרר את מדור שכר לימוד ביתרת גובה הפיקדון האישי העומדת לזכותו )באזור האישי באתר הקרן להכוונת חיימ”ש – יתרת פיקדון אישי( ויקבל שובר תואם למייל. השובר ישולם על ידי הסטודנט באופן עצמאי באתר הקרן ויעודכן במוסד הלימודים תוך כ 5-7 ימי עסקים.

 22. מהי מלגת לומדים בפריפריה או לפי הפרסומים “שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים?”

  חוק חיילים משוחררים הלומדים בפריפריה -המכללה הינה מוסד המוכר לעניין חוק חיילים משוחררים הלומדים בפריפריה שנה א’, עפ”י נהלי משרד הביטחון, להלן קישור לאתר משרד הביטחון לקבלת מידע מומלץ : https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx מפורט להיכנס ולהרשם לאיזור האישי לקבלת שם משתמש וססמא.