שאלות נפוצות

מדור שכר לימוד- שאלות נפוצות

 

 1. מהו תעריף שכר הלימוד?
  תעריף שכ"ל מופחת לשנת תש"פ 10,259
 2. מהם תשלומים נלווים?
  תשלומים נלווים 160
  דמי רווחה ושירותים נלווים 680 נכון לתש"פ
 3. כיצד נקבע גובה שכר לימוד?
  המכללה האקדמית גליל מערבי הנה מלכ"ר ופועלת כגוף ציבורי מתוקצב, שכר הלימוד לתואר ראשון זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.
  שכר לימוד יחושב לפי מספר שעות הלימוד אליהן נרשם הסטודנט כפול מחיר לשעה + אנגלית ונלווים.
 4. כיצד נקבע מחיר לשעת לימוד לכל סטודנט?
  מחיר שעת לימוד יקבע לפי תעריף שכר לימוד שקבע המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).
 5. בכמה תשלומים ניתן לשלם בשנה ובאיזה תאריך?
  ראה סעיף ג' בנושא נהלי שכר לימוד - אפשרויות תשלום.
  לצפייה בנוהל שכר לימוד מקוצר יש להיכנס לטפסים ונהלים החטיבה האקדמית.
 6. האם תשלום בשוברים כרוך בהצמדות למדד?
  כל שכר הלימוד מוצמד למדד יולי האחרון לפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה. הפרשי ההצמדה יסוכמו בגמר התשלומים, ותבוצע התחשבנות בסוף כל שנה, למשלמים בה. קבע – גביית ההצמדה תבוצע מדי חודש.
 7. קיבלתי שובר תשלום היכן ניתן לשלם?
  בכל הבנקים פרט לבנק הדואר, באינטרנט כניסה לסטודנטים – מידע אישי - במחיצה: דף חשבון – תשלומים – תשלומים.
 8. האם ניתן לשלם בכרטיס אשראי?
  כן, ניתן לשלם את מלוא שכ"ל באשראי. יש למלא טופס התחייבות לתשלום עם פרטי כ. האשראי. תשלום באשראי בתחילת הלימודים פוטר מהצמדות. בנוסף ניתן לשלם בהוראת קבע מכרטיס האשראי, אפשרות זו - בדומה להוראת קבע רגילה - אינה פוטרת מהצמדת המדד.
 9. באילו אמצעים ניתן לשלם?
  כ. אשראי, הוראת קבע בבנק, הוראת קבע באשראי, שוברי תשלום הנשלחים בדואר לתשלום בבנק, צ'קים, פקדון צבאי.
 10. לא הגיע אלי שובר תשלום מה עלי לעשות?
  ניתן לשלם אותו באשראי במידע האישי – דף חשבון – תשלומים או להגיע למדור שכר לימוד לעמדת השוברים, להפקת שובר נוסף בעלות של 5 ₪. אי קבלת השובר אינה פוטרת את הסטודנט מחובת התשלום במועד הנקוב.
 11. אני לומד קורס אנגלית האם עלי לרכוש ספרי אנגלית?
  ספרי האנגלית נרכשים במרוכז על ידי המכללה ונמכרים לסטודנטים במחיר העלות, התשלום מתווסף לתשלומים השוטפים של שכר הלימוד.
 12. מתי אקבל אישור על גובה שכר לימוד?
  הפקת אישור גובה שכר לימוד מתבצעת ע"י הסטודנט: באינטרנט כניסה לסטודנטים-מידע אישי -אפשרויות נוספות-אישורים.
 13. איך ניתן לראות את כרטיס הגביה ומה מצב התשלומים \ יתרות?
  באינטרנט כניסה לסטודנטים – מידע אישי  - במחיצה: דף חשבון , ניתן לראות את כרטיס הגביה בדיוק כפי שמופיע במדור שכר לימוד.
 14. כרטיס האינטרנט שלי חסום, מדוע זה קורה, ומה עלי לעשות?
  חסימה מתבצעת עקב פיגור בתשלומים, עליך להיכנס למידע אישי תחת הסעיף "תשלומים" (סעיף זה אינו נחסם) ובכך להיווכח במצב החוב, כמו כן עליך לגשת למדור שכר לימוד להסדיר את התשלומים וכרטיסך ייפתח שנית. יש לשים לב, חסימה בכרטיס מונעת גם כניסה לבחינות וגם חסימה לאתר הלימודים – מודל.
 15. כיצד אני מקבל אישור נבחן?
  הפקת אישור כניסה לבחינות מתבצעת ע"י הסטודנט: באינטרנט כניסה לסטודנטים-מידע אישי -אפשרויות נוספות-אישורים.
 16. כיצד אני מקבל העתקי קבלות?
  ניתן לקבל העתקי קבלות לתשלומים שבוצעו, פרט לתשלומים באמצעות שובר בבנק. הפקת העתק קבלה מתבצעת ע"י הסטודנט: באינטרנט כניסה לסטודנטים-מידע אישי דף חשבון-ליד כל קבלה יופיע סימן מדפסת.
 17. אבד לי/שכחתי את אישור הנבחן מה לעשות?
  ניתן להפיק אישור נבחן בכל מועד שתבחר ללא הגבלה.
  כמו כן, קיימת עמדת מחשב לרשות הסטודנטים במשרדי הגביה וניתן להפיק בה אישור נבחן בשעות בהן משרדנו פתוח וללא עלות כספית.
  הפקת אישור ע"י מדור שכר לימוד יחויב בתשלום של 20 ש"ח. בתקופת הבחינות משרדי המדור פתוחים 30 דקות לפני מועד הבחינה.
 18. למי מודיעים על הפסקת לימודים? ואיך?
  לחטיבה בה הנך לומד – בכתב בלבד. החזר כספי או תשלום יתרה – בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.
 19. האם עלי לשלם דמי ביטוח לאומי?
  דמי הביטוח הלאומי ייגבו ממך באמצעות פנקס תשלומים שיישלח אליך בדואר, ע"י המוסד לביטוח לאומי, בשאלות יש לפנות ישירות לביטוח לאומי.
 20. אני מעוניין במלגות, לאן עלי לפנות?
  למשרד הדיקנאט, מילוי טפסים וראיון אישי. עליך לגשת ולבדוק בדיקן זכאות למלגות.