שנתון תשפ"ב - תואר ראשון

 לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשפ
לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022 | תואר ראשון

שנתון תשפ"ב - תואר שני

.M.A בקרימינולוגיה*
.M.A בקרימינולוגיה*
               .M.A בקרימינולוגיה* - התמחות כוללת
.M.A בקרימינולוגיה* - התמחות כוללת
 .M.A בניהול מערכות חינוך*
.M.A בניהול מערכות חינוך*
 .M.A בניהול וכלכלה*
.M.A בניהול וכלכלה*
 .M.A באוריינות וחדשנות בחינוך*
.M.A באוריינות וחדשנות בחינוך*