סרט בדקה תשע"ח


במהלך שנה"ל תשע"ח סטודנטים השתתפו בתכנית "סרט בדקה" אשר מטרתה היא חשיפת סטודנטים לתרבויות שונות, עידוד מעורבות סטודנטים בנושאים ערכיים, מציאת המשותף במרחב ובמה לביטוי זהותם באמצעים טכנולוגיים הקרובים לליבם (טלפון נייד).
אניסה סאלח

אניסה סאלח

התמודדות עם אובדן | אניסה סאלח
יש שפע בעולם | אניסה סאלח
גם אני רוצה | אניסה סאלח
המסורת תישאר לנצח | אניסה סאלח
חוגיראת אסלאם

חוגיראת אסלאם

ביר אל מכסור | חוגיראת אסלאם
ביר אל מכסור 2 | חוגיראת אסלאם
טל צאושו קומיסרוב

טל צאושו קומיסרוב

חג החגים | טל צאושו קומיסרוב
מרווא עיסא

מרווא עיסא

החתונה המוסלמית | מרווא עיסא