טל צאושו קומיסרוב
חג החגים
נגן וידא
מרווא עיסא
החתונה המוסלמית
נגן וידא