הרשמה לכנס לקויות למידה


הכנס השנתי:
לקויות למידה ומה שביניהן
החוג לחינוך, אשכול ליקויי למידה והמרכז לחינוך אורייני,
אקדמית גליל מערבי