המכון לחקר כלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון


נתונים

נתונים

המזרח התיכון (חציון)

עוצמה חברתית: 0.74        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: - -
אחוז הגרים בערים הגדולות – 17.940
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.3
נטל על כוח העבודה – 52.4
מדד ג'יני לאי שוויון – 35.8 
תוחלת חיים – 76.3
שעורי פריון – 2.58
תמותת תינוקות - 13
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה – 102.1
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית – 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה – 7.75
הישגים לימודיים -407

איחוד האמירויות

עוצמה חברתית: 0.28        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 7/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 28.996
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.2
נטל על כוח העבודה - 19.2
מדד ג'יני לאי שוויון - 32.5 
תוחלת חיים - 77.3
שעורי פריון - 1.36
תמותת תינוקות - 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 223.8
מס' שנות לימוד חובה - 6
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 32.1
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 10.7
הישגים לימודיים - 451

איראן

עוצמה חברתית: 0.14 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 14/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 10.934
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.3
נטל על כוח העבודה - 45.6
מדד ג'יני לאי שוויון - 44.5
תוחלת חיים - 76.3
שעורי פריון - 2.09
תמותת תינוקות -13
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 102
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 23.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 15.8
הישגים לימודיים - 432
 
 
 

אלג'יריה

עוצמה חברתית: 0.17 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 16/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 7.031
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.5
נטל על כוח העבודה - 60.1
מדד ג'יני לאי שוויון -35.3
תוחלת חיים - 76.59
שעורי פריון - 3.05
תמותת תינוקות - 21
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 102.1
מס' שנות לימוד חובה - 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 14.5
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 6.8
הישגים לימודיים - 374
 
 

אפגניסטן

עוצמה חברתית: 1.65 -        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 24/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 13.389
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 20
נטל על כוח העבודה - 80.1
מדד ג'יני לאי שוויון - 35.8
תוחלת חיים - 64.2
שעורי פריון - 3.85
תמותת תינוקות - 52
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 105.4
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 5.7
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 5.5
הישגים לימודיים - 355
 

בחריין

עוצמה חברתית: 0.38        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 5/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 35.286
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.2
נטל על כוח העבודה - 26.5
מדד ג'יני לאי שוויון - 35.8
תוחלת חיים - 77.1
שעורי פריון - 1.89
תמותת תינוקות - 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 183.1
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 30.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 9.1
הישגים לימודיים -452
 

הרשות הפלסטינית

עוצמה חברתית: 0.18 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 17/20
אחוז הגרים בערים הגדולות - 13.59
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 1
נטל על כח העבודה - 71.2
מדד ג'יני לאי שוויון - 34.5
תוחלת חיים - 73.8
שעורי פריון - 3.36
תמותת תינוקות - 17
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 102.9
מס' שנות לימוד חובה - 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 7.75
הישגים לימודיים -412
 
 
 

יוון

עוצמה חברתית: 0.83        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 3/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 29.433
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.9
נטל על כח העבודה - 56.1
מדד ג'יני לאי שוויון - 36.7
תוחלת חיים - 81.98
שעורי פריון - 1.3
תמותת תינוקות - 3
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 96.4
מס' שנות לימוד חובה - 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 26.8
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 24.9
הישגים לימודיים - 474
 
 
 
 

ירדן

עוצמה חברתית: 0.15 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 15/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 20.872
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.1
נטל על כח העבודה - 58.2
מדד ג'יני לאי שוויון - 39.7
תוחלת חיים - 74.3
שעורי פריון - 2.58
תמותת תינוקות - 15
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 102.6
מס' שנות לימוד חובה - 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 25.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 5.6
הישגים לימודיים - 409

ישראל

עוצמה חברתית: 1.08        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 1/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 45.253
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.2
נטל על כח העבודה - 67.3
מדד ג'יני לאי שוויון - 42.8
תוחלת חיים - 82.7
שעורי פריון - 2.93
תמותת תינוקות - 3
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 99.1
מס' שנות לימוד חובה - 15
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 34.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 28.6
הישגים לימודיים - 503
 
 
 
 

כווית

עוצמה חברתית: 0.23        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 10/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 72.557
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.1
נטל על כח העבודה - 32.4
מדד ג'יני לאי שוויון - 35.8
תוחלת חיים - 75.3
שעורי פריון - 2.03
תמותת תינוקות - 7
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 157.9
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 18.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 5.5
הישגים לימודיים -383
 
 

לבנון

עוצמה חברתית: 0.46        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 4/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 35.107
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.2
נטל על כח העבודה - 48.4
מדד ג'יני לאי שוויון - 31.8
תוחלת חיים - 78.8
שעורי פריון - 2.58
תמותת תינוקות - 9
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 101.4
מס' שנות לימוד חובה - 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 7.75
הישגים לימודיים -405
 
 
 
 
 

לוב

עוצמה חברתית: 0.11 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 13/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 17.129
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 5
נטל על כח העבודה - 47.7
מדד ג'יני לאי שוויון -  35.8
תוחלת חיים - 72.7
שעורי פריון - 2.11
תמותת תינוקות - 11
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 101.9
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 18
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 11.3
הישגים לימודיים -407
 
 
 
 
 

מצרים

עוצמה חברתית: 0.01 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 12/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 20.405
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 3.8
נטל על כח העבודה - 64.6
מדד ג'יני לאי שוויון - 31.8
תוחלת חיים - 71.74
שעורי פריון - 3.13
תמותת תינוקות - 16
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 102.1
מס' שנות לימוד חובה - 12
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 24.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 6.8
הישגים לימודיים - 356
 
 
 
 
 
 

מרוקו

עוצמה חברתית: 0.39 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 20/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 10.442
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 1
נטל על כח העבודה - 52.4
מדד ג'יני לאי שוויון - 40.9
תוחלת חיים - 76.3
שעורי פריון - 2.42
תמותת תינוקות - 20
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 98.5
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 9.2
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 6.3
הישגים לימודיים - 367

סודן

עוצמה חברתית: 1.85 -        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 25/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 13.262
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 12.7
נטל על כח העבודה - 76.9
מדד ג'יני לאי שוויון - 46
תוחלת חיים - 64.9
שעורי פריון - 4.15
תמותת תינוקות - 43
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 99.8
מס' שנות לימוד חובה - 8
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 3.9
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 1.8
הישגים לימודיים - 380
 
 

סוריה

עוצמה חברתית: 0.36 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 19/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 13.788
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 1.7
נטל על כח העבודה - 55.4
מדד ג'יני לאי שוויון - 35.8
תוחלת חיים - 71.3
שעורי פריון - 2.64
תמותת תינוקות - 16
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 100.2
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 15.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 4.1
הישגים לימודיים - 407
 
 

עומאן

עוצמה חברתית: 0.26        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 8/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 30.183
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.3
נטל על כח העבודה - 33.3
מדד ג'יני לאי שוויון - 35.8
תוחלת חיים - 77.5
שעורי פריון - 2.6
תמותת תינוקות - 7
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 194.1
מס' שנות לימוד חובה - 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 18.15
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 7.75
הישגים לימודיים -424

עיראק

עוצמה חברתית: 0.67 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 21/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 17.742
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 2.5
נטל על כח העבודה - 69.9
מדד ג'יני לאי שוויון - 29.5
תוחלת חיים - 70.3
שעורי פריון - 3.45
תמותת תינוקות - 24
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 102.5
מס' שנות לימוד חובה - 6
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 14.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 9.5
הישגים לימודיים - 363

ערב הסעודית

 
עוצמה חברתית: 0.20 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 18/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 20.633
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.2
נטל על כח העבודה - 39.3
מדד ג'יני לאי שוויון - 45.9
תוחלת חיים - 74.9
שעורי פריון - 2.17
תמותת תינוקות - 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 137.1
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 24
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 9.2
הישגים לימודיים - 407

פקיסטן

 
עוצמה חברתית: 1.00 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 22/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 7.2686
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 3.9
נטל על כח העבודה - 64.4
מדד ג'יני לאי שוויון -30.7
תוחלת חיים - 67.02
שעורי פריון - 3.24
תמותת תינוקות - 61
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 106
מס' שנות לימוד חובה - 12
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 16.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 5.5
הישגים לימודיים -339

קטאר

עוצמה חברתית: 0.35        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 6/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 25.281
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.2
נטל על כח העבודה - 18.1
מדד ג'יני לאי שוויון - 35.8
תוחלת חיים - 79.9
שעורי פריון - 1.78
תמותת תינוקות - 6
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 302.4
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 22.3
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 12.6
הישגים לימודיים -423
 
 

קפריסין

עוצמה חברתית: 0.87        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 2/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 17.74
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.1
נטל על כח העבודה - 44.9
מדד ג'יני לאי שוויון - 34.8
תוחלת חיים - 80.7
שעורי פריון - 1.3
תמותת תינוקות - 5
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 99.9
מס' שנות לימוד חובה - 10
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 34.6
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 24.4
הישגים לימודיים -502

תוניס

עוצמה חברתית: 0.10        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 11/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 19.904
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.2
נטל על כח העבודה - 49.6
מדד ג'יני לאי שוויון - 32.8
תוחלת חיים - 76.4
שעורי פריון - 2.1
תמותת תינוקות - 13
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 98.4
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 13.1
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 8.4
הישגים לימודיים - 384

תורכיה

עוצמה חברתית: 0.25        דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 9/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 17.94
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 0.1
נטל על כוח העבודה - 49.1
מדד ג'יני לאי שוויון - 41.9
תוחלת חיים - 77.3
שעורי פריון - 1.99
תמותת תינוקות - 9
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 97.5
מס' שנות לימוד חובה - 12
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 17
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 7.1
הישגים לימודיים -459

תימן

עוצמה חברתית: 1.49 -       דרוג עוצמה חברתית במזרח התיכון: 23/25
אחוז הגרים בערים הגדולות - 9.856
עוני - משתכרים מתחת ל-1.9$ - 18.8
נטל על כוח העבודה - 71.7
מדד ג'יני לאי שוויון - 37.9
תוחלת חיים - 66.1
שעורי פריון - 3.43
תמותת תינוקות - 43
יחס בין גברים ונשים באוכלוסייה - 101.5
מס' שנות לימוד חובה - 9
אחוז בני 25+ עם השכלה תיכונית - 7.5
אחוז בני 25+ עם השכלה גבוהה - 1.7
הישגים לימודיים - 321