המכון לחקר כלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון


נתונים

נתונים

המזרח התיכון (חציון)

גלובליזציה: 0.00        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: - -
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 22.195
משך חינוך חובה - 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 77
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 4.08
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 4.755
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 40.91
מספר תיירים בשנת 2018 - 4150000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 0.4108
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 13.985
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 113.515
רישום פטנטים בשנת 2018 - 389.5
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 3154152
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 5590003
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 73.98

איחוד האמירויות

גלובליזציה: 0.10 -        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 9/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - Missing
משך חינוך חובה - 6
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 16
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 0.23
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 24.18
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 68.48
מספר תיירים בשנת 2018 - 606,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 12.93%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - Missing
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 200.63
רישום פטנטים בשנת 2018 - 56
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 2,833,079
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 5,914,068
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 99.15

איראן

גלובליזציה: 1.16        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 4/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - Missing
משך חינוך חובה - 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 127
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 0.08
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 34.92
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 23.84
מספר תיירים בשנת 2018 - 7,295,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 8.80%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - Missing
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 142.39
רישום פטנטים בשנת 2018 - 11908
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 9,013,663
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 21,550,514
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 70
 
 
 

הרשות הפלסטינית

גלובליזציה: 0.50 -        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 11/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים – 23.64
משך חינוך חובה - 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 117
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 – 9.66
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 – 59.74
מספר תיירים בשנת 2018 – 366,700
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה – 1.26%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 – 9.43
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 – 89.98
רישום פטנטים בשנת 2018 - Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר – 693,323
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - Missing
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - Missing
 
 
 

יוון

גלובליזציה: 1.58        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 2/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 17.71
משך חינוך חובה - 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 79
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 16.89
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 47.75
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 37.2
מספר תיירים בשנת 2018 - 30,123,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 281.09%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 26.38
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 113.45
רישום פטנטים בשנת 2018 - 430
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 3,154,152
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 3,154,152
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 75.67
 
 
 
 

ירדן

גלובליזציה: 0.68 -       דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 12/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסיה) - 99.9
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 7.31
משך חינוך חובה - 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 75
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 0.69
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 3.52
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג ב 2019 - 50.38
מספר תיירים בשנת 2018 - 4,150,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 41.08%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 41.22
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 77
רישום פטנטים בשנת 2018 - 24
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 2,108,509
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 2,108,509
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 66.79

ישראל

גלובליזציה: 0.47        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 5/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 38.99
משך חינוך חובה - 15
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 35
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 1.85
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 35.68
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 29.02
מספר תיירים בשנת 2018 - 4,121,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 45.52%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 7.34
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 126.77
רישום פטנטים בשנת 2018 - 1506
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 4,096,963
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 5,237,807
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 86.79
 
 
 
 

לוב

גלובליזציה: 0.79 -        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 13/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 67
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 13.49
משך חינוך חובה - 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 186
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 23.95
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 53.49
מספר תיירים בשנת 2018 - 12,289,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 33.69%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 0.34
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 91.48
רישום פטנטים בשנת 2018 - Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 1,160,918
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 1,160,918
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - Missing
 
 
 
 
 

מרוקו

גלובליזציה: 0.11        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 7/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 36.69
משך חינוך חובה - 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 53
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 8.19
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 5.63
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 48.32
מספר תיירים בשנת 2018 - 2,301,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 46.25%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 22.02
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 127.95
רישום פטנטים בשנת 2018 - 187
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 3,716,093
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 7,941,338
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - Missing

סודן

גלובליזציה: 1.44 -        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 16/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 59.78
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 0.75
משך חינוך חובה - 8
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 171
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 0.32
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 14.09
מספר תיירים בשנת 2018 - 5,070,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 29.70%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 20.88
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 77.11
רישום פטנטים בשנת 2018 - 349
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 5,677,921
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 5,677,921
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 30.87
 

סוריה

גלובליזציה: 0.27        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 6/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 86
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 8.3
משך חינוך חובה - 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 176
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 16.66
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב-2019 -      Missing
מספר תיירים בשנת 2018 - 45,768,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 54.86%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 32.17
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 113.58
רישום פטנטים בשנת 2018 - 103
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 2,353,637
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 5,502,085
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 34.25
 
 

עומאן

גלובליזציה: 0.19 -        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 10/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 33.12
משך חינוך חובה - 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 68
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 12.82
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 42.52
מספר תיירים בשנת 2018 - 15,334,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 44.75%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 6.42
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 138.23
רישום פטנטים בשנת 2018 - Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 1,501,635
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 1,501,635
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - Missing

עיראק

גלובליזציה: 0.92 -        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 14/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 99.9
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 4.49
משך חינוך חובה - 6
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 -172
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 7.04
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 39.3
מספר תיירים בשנת 2018 - 892,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 2.27%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 2.16
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 95.04
רישום פטנטים בשנת 2018 - 653
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 6,974,439
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 9,877,181
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - Missing

ערב הסעודית

 
גלובליזציה: 0.10        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 10/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 49.06
משך חינוך חובה - 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 62
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 15.69
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 26.13
מספר תיירים בשנת 2018 - 836,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 1.95%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 5.39
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 120.51
רישום פטנטים בשנת 2018 - 1078
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 7,070,665
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 16,282,472
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 5.72

קפריסין

גלובליזציה: 1.28        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 3/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 18.46
משך חינוך חובה - 10
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 54
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 8.78
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 37.48
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 71.52
מספר תיירים בשנת 2018 - 3,939,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 328.64%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 18.92
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 143.85
רישום פטנטים בשנת 2018 - 4
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - Missing
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - Missing
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 86.06

תורכיה

גלובליזציה: 1.84        דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 1/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 100
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 25.61
משך חינוך חובה - 12
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 33
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - 6.31
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 13.82
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - 29.78
מספר תיירים בשנת 2018 - 21,286,000
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - 217.86%
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 15.61
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 96.84
רישום פטנטים בשנת 2018 - 7156
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 14,967,667
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 30,836,753
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 73.98

תימן

גלובליזציה: 1.26 -       דרוג גלובליזציה במזרח התיכון: 15/16
זמינות לחשמל ב-2018 (אחוזים מן האוכלוסייה) - 62
אחוז היבוא של מחשבים ורכיבי תקשורת מתוך סך יבוא השירותים - 28.97
משך חינוך חובה - 9
הקלות לפתוח עסק חדש ב 2019 - 187
אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת מסך ייצור האנרגיה בשנת 2015 - Missing
מספר טלפונים נייחים ל 100 נפש בשנת 2019 - 4.28
יבוא סחורות ושירותים באחוזים מן התמ"ג  ב 2019 - Missing
מספר תיירים בשנת 2018 - Missing
שיעור התיירים ביחס לגודל האוכלוסייה - Missing
הכנסות מתיירות באחוזים מסך היצוא ב 2018 - 12.36
מספר מנויי סלולר ל-100 אנשים בשנת 2019 - 53.68
רישום פטנטים בשנת 2018 - Missing
אוכלוסייה בעיר הגדולה ביותר - 2,874,373
אוכלוסייה בערים הגדולות ממיליון נפש - 2,874,373
אחוז האוכלוסייה המשתמש באינטרנט - 26.72