המכון לחקר כלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון


נתונים

נתונים

המזרח התיכון (חציון)

 
מעמד האישה: 127.-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: - -
בעלות על חשבון בנק - 0.723
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.312
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.321
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.779
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר -       2.043
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים -        46.300
מעמד האישה בכלכלה – 0.404-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.017
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.055
מסיימי השכלה יסודית - 0.975
מסיימי השכלה תיכונית - 0.990
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.110
מעמד האישה בהשכלה - 0.525-
אפליית נשים במשפחה - 0.825
אפליית נשים בכלכלה - 0.432
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.616
אפליה וקיפוח נשים - 0.148
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.190
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 14.250
HCI Human Capital Index  - 1.065
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.002
 

איחוד האמירויות

מעמד האישה: 1.152        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 6/25
בעלות על חשבון בנק - 0.824
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.424
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.561
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.875
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 3.529
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 56.300
מעמד האישה בכלכלה - 2.423
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.964
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.072
מסיימי השכלה יסודית - 0.970
מסיימי השכלה תיכונית - 0.940
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.990
מעמד האישה בהשכלה - 0.194
אפליית נשים במשפחה - 0.870
אפליית נשים בכלכלה - 0.280
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.616
אפליה וקיפוח נשים - 0.643
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.290
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים - 0.200
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 14.600
HCI Human Capital Index  - 1.041
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.349

איראן

מעמד האישה: 0.524        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 16/25
בעלות על חשבון בנק - 0.949
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.318
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.243
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.949
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 2.043
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 31.300
מעמד האישה בכלכלה - 1.245-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.992
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.064
מסיימי השכלה יסודית - 1.050
מסיימי השכלה תיכונית - 1.000
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.910
מעמד האישה בהשכלה - 0.224
אפליית נשים במשפחה - 0.899
אפליית נשים בכלכלה - 0.225
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.751
אפליה וקיפוח נשים - 0.214
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.063
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים - 0.070
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 17.300
HCI Human Capital Index  - 1.061
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.287-

אלג'יריה

מעמד האישה: 0.113        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 11/25
בעלות על חשבון בנק - 0.520
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.412
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.218
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.774
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 2.135
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 57.500
מעמד האישה בכלכלה - 0.467-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.061
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.048
מסיימי השכלה יסודית - 0.620
מסיימי השכלה תיכונית - 1.040
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.670
מעמד האישה בהשכלה - 0.525-
אפליית נשים במשפחה - 0.800
אפליית נשים בכלכלה - 0.410
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.610
אפליה וקיפוח נשים - 0.282
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.348
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.179
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 9.900
HCI Human Capital Index  - 1.082
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.163

אפגניסטן

מעמד האישה: 2.463-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 22/25
בעלות על חשבון בנק - 0.320
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.815
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.292
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.154
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.356
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 38.100
מעמד האישה בכלכלה - 0.558
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.711
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 0.978
מסיימי השכלה יסודית - 0.680
מסיימי השכלה תיכונית - 0.570
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.280
מעמד האישה בהשכלה - 10.851-
אפליית נשים במשפחה - 0.813
אפליית נשים בכלכלה - 0.456
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.381
אפליה וקיפוח נשים - 0.955
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.383
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.107
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 7.000
 - HCI Human Capital Index0.895
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.515-
 

בחריין

מעמד האישה: 1.219        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 5/25
בעלות על חשבון בנק - 0.874
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -1.375
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.516
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.185
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 16.000
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 46.300
מעמד האישה בכלכלה - 4.336
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.031
הישגים בלימודים  - (PIZA, TIMSS, PIRLS) - 1.085
מסיימי השכלה יסודית - 1.020
מסיימי השכלה תיכונית - 1.010
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.870
מעמד האישה בהשכלה - 2.005
אפליית נשים במשפחה - 0.921
אפליית נשים בכלכלה - 0.183
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.795
אפליה וקיפוח נשים - 0.148
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.081
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.045
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר -     14.250
HCI Human Capital Index  - 1.098
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.614 -

הרשות הפלסטינית

מעמד האישה: 0.871-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 18/25
בעלות על חשבון בנק - 0.462
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.313
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.256
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.779
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.813
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 26.300
מעמד האישה בכלכלה - 3.848-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.050
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.063
מסיימי השכלה יסודית - 1.000
מסיימי השכלה תיכונית - 1.100
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.590
מעמד האישה בהשכלה - 1.874
אפליית נשים במשפחה - 0.892
אפליית נשים בכלכלה - 0.649
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.594
אפליה וקיפוח נשים - 1.510-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.148
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 15.800
HCI Human Capital Index - 1.094
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.002
 
 
 

יוון

מעמד האישה: 2.855        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 2/25
בעלות על חשבון בנק - 0.978
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.495
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.740
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.766
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.712
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 97.500
מעמד האישה בכלכלה - 5.958
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.000
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.039
מסיימי השכלה יסודית - 0.990
מסיימי השכלה תיכונית - 0.930
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.990
מעמד האישה בהשכלה - 1.138 -
אפליית נשים במשפחה - 0.451
אפליית נשים בכלכלה - 0.333
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.166
אפליה וקיפוח נשים - 4.504
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.224
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.125
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 29.800
HCI Human Capital Index - 1.066
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 2.097
 
 
 
 

ירדן

מעמד האישה: 2.486-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 23/25
בעלות על חשבון בנק - 0.472
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.239
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.227
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.197
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.591
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 40.600
מעמד האישה בכלכלה - 5.066-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.046
הישגים בלימודים  - (PIZA, TIMSS, PIRLS) - 1.071
מסיימי השכלה יסודית - Missing      
מסיימי השכלה תיכונית - 1.040
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.070
מעמד האישה בהשכלה - 3.236-
אפליית נשים במשפחה - 0.869
אפליית נשים בכלכלה - 0.434
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.631
אפליה וקיפוח נשים - 0.310-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.182
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.160
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 1.000
HCI Human Capital Index - 1.098
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.333-

ישראל

מעמד האישה: 3.457        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 1/25
בעלות על חשבון בנק - 1.020
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.274
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.872
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.609
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.000
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 77.500
מעמד האישה בכלכלה - 4.732
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.022
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.056
מסיימי השכלה יסודית - 1.010
מסיימי השכלה תיכונית - 1.020
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.400
מעמד האישה בהשכלה - 0.671
אפליית נשים במשפחה - 0.468
אפליית נשים בכלכלה - 0.283
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.384
אפליה וקיפוח נשים - 3.745
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.379
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים - 0.200
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 34.100
HCI Human Capital Index  - 1.085
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 4.678
 
 
 
 

כווית

מעמד האישה: 0.127-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 13/25
בעלות על חשבון בנק - 0.882
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.857
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.565
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.286
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 4.667
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 32.500
מעמד האישה בכלכלה - 0.404-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.078
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.078
מסיימי השכלה יסודית - 1.040
מסיימי השכלה תיכונית - 1.080
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.860
מעמד האישה בהשכלה - 2.904
אפליית נשים במשפחה - 0.758
אפליית נשים בכלכלה - 0.803
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.975
אפליה וקיפוח נשים - 3.375-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.032
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מיניסטריאליים - 0.272
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 13.900
HCI Human Capital Index - 1.114
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.366
 

לבנון

מעמד האישה: 1.015-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 19/25
בעלות על חשבון בנק - .580
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.154
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.321
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.368
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.922
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 52.500
מעמד האישה בכלכלה - 3.476-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.972
הישגים בלימודים  - (PIZA, TIMSS, PIRLS) - 1.028
מסיימי השכלה יסודית - 0.910
מסיימי השכלה תיכונית - 1.000
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.160
מעמד האישה בהשכלה - 1.545-
אפליית נשים במשפחה - 0.825
אפליית נשים בכלכלה - 0.451
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.621
אפליה וקיפוח נשים - 0.134-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.032
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.462
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 8.400
HCI Human Capital Index - 1.000
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.094
 
 
 
 

לוב

מעמד האישה: 0.661        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 9/25
בעלות על חשבון בנק - 0.843
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.462
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.518
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.623
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.594
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 50.000
מעמד האישה בכלכלה - 0.081
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.017
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.055
מסיימי השכלה יסודית - 0.960
מסיימי השכלה תיכונית - 1.180
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.110
מעמד האישה בהשכלה - 1.249
אפליית נשים במשפחה - 0.408
אפליית נשים בכלכלה - 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.603
אפליה וקיפוח נשים - 1.316
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.190
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 14.250
 - HCI Human Capital Index1.065
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.002 -
 
 
 
 

מצרים

מעמד האישה: 0.079-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 12/25
בעלות על חשבון בנק - 0.698
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.180
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.312
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.133
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 3.242
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 45.000
מעמד האישה בכלכלה - 0.200
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.018
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -       1.071
מסיימי השכלה יסודית - 1.000
מסיימי השכלה תיכונית - 0.980
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.020
מעמד האישה בהשכלה - 0.469
אפליית נשים במשפחה - 0.786
אפליית נשים בכלכלה - 0.646
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.814
אפליה וקיפוח נשים - 1.906-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.175
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.319
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 7.100
HCI Human Capital Index - 1.080
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.922
 
 
 
 

מרוקו

מעמד האישה: 0.668        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 8/25
בעלות על חשבון בנק - 0.405
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.281
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.306
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.291
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.224
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 75.600
מעמד האישה בכלכלה - 1.434
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.019
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.031
מסיימי השכלה יסודית - 0.950
מסיימי השכלה תיכונית - 0.850
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.930
מעמד האישה בהשכלה - 1.945-
אפליית נשים במשפחה - 0.734
אפליית נשים בכלכלה - 0.378
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.593
אפליה וקיפוח נשים - 0.887
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.258
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.188
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 25.000
HCI Human Capital Index - 1.045
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 2.296

סודן

מעמד האישה: 0.663-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 17/25
בעלות על חשבון בנק - 0.494
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.268
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.427
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.274
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 2.267
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 29.400
מעמד האישה בכלכלה - 1.637-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.958
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.049
מסיימי השכלה יסודית - 0.920
מסיימי השכלה תיכונית - 0.990
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.060
מעמד האישה בהשכלה - 1.173 -
אפליית נשים במשפחה - 0.899
אפליית נשים בכלכלה - 0.816
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.655
אפליה וקיפוח נשים - 2.780-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.439
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.250
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 14.250
HCI Human Capital Index - 1.041
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 2.937

סוריה

מעמד האישה: 3.090-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 24/25
בעלות על חשבון בנק - 0.732
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.231
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.193
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.400
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 3.525
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 36.900
מעמד האישה בכלכלה - 4.045-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.017
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.055
מסיימי השכלה יסודית - 0.970
מסיימי השכלה תיכונית - 1.000
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.190
מעמד האישה בהשכלה - 0.107
אפליית נשים במשפחה - 0.861
אפליית נשים בכלכלה - 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.999
אפליה וקיפוח נשים - 2.793 -
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.152
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.153
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 9.000
HCI Human Capital Index - Missing           
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 5.627-

עומאן

מעמד האישה: 0.466-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 15/25
בעלות על חשבון בנק - 0.759
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.538
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.343
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.184
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 11.273
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 38.800
מעמד האישה בכלכלה - 0.623
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.032
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.098
מסיימי השכלה יסודית - 1.030
מסיימי השכלה תיכונית - 0.940
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.820
מעמד האישה בהשכלה - 1.937
אפליית נשים במשפחה - 0.865
אפליית נשים בכלכלה - 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.999
אפליה וקיפוח נשים - 2.814-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.012
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.125
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 11.100
HCI Human Capital Index - 1.121
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.610-

עיראק

מעמד האישה: 0.434-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 14/25
בעלות על חשבון בנק - 0.756
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.250
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.159
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.400
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 3.050
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 45.000
מעמד האישה בכלכלה - 2.023-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.075
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.067
מסיימי השכלה יסודית - 0.840
מסיימי השכלה תיכונית - 0.750
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.600
מעמד האישה בהשכלה - 1.604-
אפליית נשים במשפחה - 0.875
אפליית נשים בכלכלה - 0.344
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.515
אפליה וקיפוח נשים - 0.689
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.339
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.047
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 21.800
HCI Human Capital Index  - 1.073
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.203

ערב הסעודית

 
מעמד האישה: 1.475-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 20/25
בעלות על חשבון בנק - 0.723
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.095
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.283
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.259
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 8.333
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 70.600
מעמד האישה בכלכלה - 1.877-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.992
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.086
מסיימי השכלה יסודית - 0.980
מסיימי השכלה תיכונית - 0.770
מסיימי השכלה על תיכונית -  1.000
מעמד האישה בהשכלה -  0.930-
אפליית נשים במשפחה - 0.890
אפליית נשים בכלכלה - 0.407
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.814
אפליה וקיפוח נשים - 1.068-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.248
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.000
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 5.800
HCI Human Capital Index - 1.063
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 2.025-

פקיסטן

מעמד האישה: 1.951-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 21/25
בעלות על חשבון בנק - 0.202
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים -0.059
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.272
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.337
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.262
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 49.400
מעמד האישה בכלכלה - 1.368-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.870
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.025
מסיימי השכלה יסודית - 0.850
מסיימי השכלה תיכונית - 0.810
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.870
מעמד האישה בהשכלה - 4.665-
אפליית נשים במשפחה - 0.798
אפליית נשים בכלכלה - 0.601
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.531
אפליה וקיפוח נשים - 0.464-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.259
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.136
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 2.900
HCI Human Capital Index - 0.976
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.308-
 

קפריסין

מעמד האישה: 2.314        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 3/25
בעלות על חשבון בנק - 0.898
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 1.000
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.597
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.000
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 40.000
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 32.500
מעמד האישה בכלכלה - 1.973-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.024
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.108
מסיימי השכלה יסודית - 0.990
מסיימי השכלה תיכונית - 1.170
מסיימי השכלה על תיכונית - 7.370
מעמד האישה בהשכלה - 7.755
אפליית נשים במשפחה - 0.920
אפליית נשים בכלכלה - 0.591
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.999
אפליה וקיפוח נשים - 3.102-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.109
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.076
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 14.900
HCI Human Capital Index  - 1.098
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.998-

תוניס

מעמד האישה: 1.044        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 7/25
בעלות על חשבון בנק - 0.621
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.373
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.341
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 0.573
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.645
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 70.000
מעמד האישה בכלכלה - 0.484
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 1.120
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.013
מסיימי השכלה יסודית - 0.970
מסיימי השכלה תיכונית - 1.110
מסיימי השכלה על תיכונית - 1.710
מעמד האישה בהשכלה - 1.160
אפליית נשים במשפחה - 0.799
אפליית נשים בכלכלה - 0.350
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.528
אפליה וקיפוח נשים - 0.995
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.456
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.074
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 14.800
HCI Human Capital Index - 1.085
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 1.537

תורכיה

מעמד האישה: 1.394        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 4/25
בעלות על חשבון בנק - 0.654
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.220
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.468
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.066
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - יש
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 1.316
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 82.500
מעמד האישה בכלכלה - 2.691
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.992
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.019
מסיימי השכלה יסודית - 0.990
מסיימי השכלה תיכונית - 0.970
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.870
מעמד האישה בהשכלה - 1.655-
אפליית נשים במשפחה - 0.332
אפליית נשים בכלכלה - 0.366
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.200
אפליה וקיפוח נשים - 4.786
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - .171
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.134
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 15.000
HCI Human Capital Index  - 1.028
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 0.246-

תימן

מעמד האישה: 3.975-        דרוג עוצמה מגדרית במזרח התיכון: 25/25
בעלות על חשבון בנק - 0.147
אחוז המעסיקים מכלל המועסקים - 0.312
השתתפות בכוח העבודה מכלל קבוצת המגדר בגילאי 15+ - 0.081
אחוז העצמאיים מתוך כלל המועסקים בקבוצת המגדר - 1.353
חוקים נגד הטרדה מינית בעבודה - אין
אחוז המובטלים מתוך כוח העבודה בקבוצת המגדר - 2.059
אינדקס חוקים ותקנות המקדמים הזדמנויות כלכליות לנשים - 26.900
מעמד האישה בכלכלה - 4.359-
שנות לימוד צפויות לתלמיד/ה - 0.841
הישגים בלימודים (PIZA, TIMSS, PIRLS) -  - 1.004
מסיימי השכלה יסודית - 0.870
מסיימי השכלה תיכונית - 0.730
מסיימי השכלה על תיכונית - 0.440
מעמד האישה בהשכלה - 6.432-
אפליית נשים במשפחה - 0.897
אפליית נשים בכלכלה - 0.432
אפליית נשים בזכויות אזרח - 0.758
אפליה וקיפוח נשים - 1.003-
אחוז הנשים היושבות בפרלמנט המדינה - 0.000
אחוז הנשים המכהנות בתפקידים מינסטריאליים - 0.067
אחוז הנשים בתפקידי ניהול בכיר - 2.100
HCI Human Capital Index - 0.971
מעורבות נשים בקבלת החלטות - 4.106-