לוגו התכנית ללימודי שואה, לוגו אריכיון וידיאו לעדויות בשואה, לוגו מרכז ללימודי השואה

International Conference
Jewish Medicine during the Holocaust
Up-To-Date Research and Challenges for the Future

March 27–28, 2023
Western Galilee College, Akko, Israel

Call For Papers
Call For Papers
Program
Program
Recordings
Recordings