קול קורא להגשת תקצירים

אנו שמחים להודיעכם על קיומו של כנס רב תחומי בנושא:

“מטוטלת השוויון בין המינים ומעמדם של גברים בסכסוכים זוגיים: בין צדק היסטורי לעוול פרטי”

אשר יתקיים במכללה האקדמית גליל מערבי, ביום שלישי ה 13.06.2017
הכנס מציע לחוקרים ממוסדות אקדמיים או עצמאיים, לתלמידי מחקר ולאנשי מקצוע, בימה להצגת פעילותם המדעית בתחומים הבאים:
 • אלימות בין בני זוג
 • גברים כקורבנות לאלימות
 • תלונות שווא
 • אמונם של גברים במערכת אכיפת החוק
 • עו”ד בסכסוכים זוגיים בעצימות גבוהה
 • מזונות ילדים
 • משמורת ילדים
 • תיאום הורי
 • עולמם הרגשי של גברים
 • דכאון בקרב גברים
 • התערבויות טיפוליות עם גברים
 • אבות והתפתחות רגשית של ילדים
 • אבהות מעורבת
 • אבהות נעדרת
 • אבהות ללא משמורת
 • ארגוני אבות
ניתן להגיש הצעות להרצאות יחיד, למושבים נושאיים ולפוסטרים בנושאים הקשורים לתמות הכנס. ניתן גם להציע הוספה של מושבים.
הצעה להרצאת יחיד: תכלול כותרת, שם המציג/ה ושיוך מוסדי, מילות מפתח (ניתן להתאימן לרשימת הנושאים שלהלן), ותקציר שלא יעלה על 200 מילים. על התקציר לכלול תיאור כללי של נושא ההרצאה, וכן תיאור שיטת המחקר והממצאים, ככל שאלו רלוונטיים.
הצעה למושב נושאי:  תכלול את כותרת המושב, שם יו”ר המושב ושמות המציגים ושיוכם המוסדי, מילות מפתח, וכן תיאור קצר של נושא המושב ותקציר נפרד לכל הרצאה בו (עד 200 מילים כל אחד).
הצעה לפוסטר:  תכלול כותרת, שם המציג/ה ושיוך מוסדי, מילות מפתח ותקציר שלא יעלה על 200 מילים. הצעות לפוסטרים יתייחסו לעבודה בתהליך או עבודה המציעה ממצאים ראשוניים.
יתקבלו בברכה עבודות שנכתבו במגוון דיסציפלינות – משפט, רווחה, קרימינולוגיה, מנהל ציבורי, מגדר, רפואה, ובריאות הציבור – הנשענות על מגוון מסורות תיאורטיות, מתודולוגיות וטיפוליות.
את התקצירים אנא שילחו ל   bennyb@wgalil.ac.il  עד לתאריך 1.2.2017
בברכה,
ד”ר בני ביילי וד”ר חגית תורג’מן
יושבי-ראש הוועדה האקדמית של הכנס