כנס הגליל לניהול וכלכלה


הכנס השנתי בנושאים של ניהול וכלכלה העומדים על הפרק.

כנס הגליל הרביעי לניהול וכלכלה בנושא: ניהול נדל"ן

כנס ניהול נדל"ן