תשע"ו

חודש מאי

כנס שימור

16.5.2016

____________________________________________________________________

טקס בוגרים

26.5.2016

____________________________________________________________________

כנס עסקים קטנים ובינוניים של החוג לניהול

5.2016