חודש מאי

כנס שימור

16.5.2016

____________________________________________________________________ 

 

טקס בוגרים

26.5.2016

____________________________________________________________________ 

 

כנס עסקים קטנים ובינוניים של החוג לניהול

5.2016