כנס הגליל הרביעי לניהול וכלכלה בנושא: ניהול נדל"ן

כנסים קודמים:

כנס הגליל השלישי  לניהול וכלכלה

כנס הגליל השלישי  לניהול וכלכלה24.11.2015

כנס הגליל השני לניהול וכלכלה18.11.2014

 

כנס הגליל הראשון לניהול וכלכלה30.4.2013