ייתכן ויהיו שינויים בלוח כנסים ואירועים של שנת תשפ"ד

14.11.23

מרכז אוריינות - כנס אוריינות מתמטית

פרטים יפורסמו בהמשך

19.12.23

כנס משאבי אנוש

16.1.24

כנס של המכון לחקר ילדים ונוער בסיכון

פרטים יפורסמו בהמשך

8.2.24

כנס של המכון לחקר המוח

פרטים יפורסמו בהמשך

14.2.24

מרכז אוריינות - כנס עתידנות בחינוך

הכנס בזום
פרטים יפורסמו בהמשך

12.3-13.3.24

כנס של המכון לחקר השואה

פרטים יפורסמו בהמשך

25.3.24

מכון לחקר הלוגיסטיקה

פרטים יפורסמו בהמשך

27.3.24

המכון לחקר החברה הערבית

פרטים יפורסמו בהמשך

8.5.24

כנס של המכון לחקר החברה והתרבות הדרוזית

פרטים יפורסמו בהמשך

23.5.24

כנס חדשנות (מסגרת מרכז חדשנות- כנס יזמות בעולם החברתי, בשיתוף החוג לקרימינולוגיה, חינוך והחוג הרב תחומי )

פרטים יפורסמו בהמשך

2.6.24

המכון לחקר כלכלה ומדיניות כלכלית בישראל

פרטים יפורסמו בהמשך

6.6.24

כנס חדשנות (מסגרת מרכז חדשנות- חדשנות טכנולוגית (בשיתוף התאחדות התעשיינים)

פרטים יפורסמו בהמשך

16.6.24

כנס חוקרים

פרטים יפורסמו בהמשך

18.6.24

כנס של המכון לחקר הבטיחות במשפט הפלילי

פרטים יפורסמו בהמשך

26.6-27.6.24

המכון לחקר כלכלה ושלום אזורי ולקידום חברתי במזרח התיכון- כנס בינלאומי

פרטים יפורסמו בהמשך

מכון חקר הגליל
טרם נקבע מועד

פרטים יפורסמו בהמשך