קרנות מחקר ופרסום

קול קוראתאריך הגשהתאור
חודש אוגוסט 2022
קול קורא מס’ 2022.5/20 למחקר ופיתוח בנושא השפעת תהליכי הליווי של מנהלי בתי ספר על יכולתם להשתמש במרחב ובמשאבי הגמישות הניהולית והפדגוגית1/8/2022מחקרים הנוגעים למרכיב הליווי אותו יקבלו מנהלים ומנהלות במסגרת התוכנית להרחבת הגמישות הניהולית והפדגוגית
פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים – הוצאת למדא של האוניברסיטה הפתוחה1/8/2022יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור (בעברית או בשפה אחרת) ואף לא הוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים אחרת בארץ או בחו”ל.
The Harry Frank Guggenheim Distinguished Scholar Awards – Research on Violence1/8/2022Proposals  that promise to increase understanding of the causes, manifestations, and control of violence and aggression.
Spencer Foundation- Research Grants on Education: Small9/8/2022Education research projects that will contribute to the improvement of education, broadly conceived
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית15/8/2022הצעות למחקר להערכת ההשפעה של מימוש תהליכי התחדשות עירונית על התושבים במתחמים המתחדשים ובסביבתם
John Templeton Foundation19/8/2022Ideas for projects related to these Funding Areas: Science and the Big Questions, Character and virtue development, Individual Freedom and free markets, Exceptional Cognitive Talent & Genius, Genetics, Voluntary Family Planning
קרנות הביטוח הלאומי – צעירים וצעירות בהדרה מהחברה הערבית21/8/2022הצעה למחקר הערכה למיזם “השתתפות ומעורבות חברתית לצעירים ולצעירות בהדרה מהחברה הערבית”
NSF-BSF Economics and Decision Sciences24/8/2022Economics and Decision Sciences
International Peace Research Association Foundation31/8/2022Peace
חודש ספטמבר 2022
פרס חייקין על ספר בנושא גיאואסטרטגי1/9/2022בעיקר בהקשר של ישראל והמזרח התיכון
מענק: למחקרים בינתחומיים בפיתוח קהילתי רב-תחומי. מכללת צפת1/9/2022המחקר מתמקד בסוגיה/ות ובאתגר/ים של פיתוח קהילתי רב-תרבותי, עם הדגשת הרלוונטיות לצפת וליישובים בסביבתה.
National Center for Responsible Gaming (NCRG): Small Grants1/9/2022Responsible Gaming
Fondtion pour la Memoire de la Shoah- Jewish Culture Committee2/9/2022To preserve, transmit and promote the millennia-old heritage of Jewish culture, entire segments of which were annihilated during the Holocaust.
מרכז חת – מימון מחקרים בנושא: אי-שוויון, פערי הון ושכר4/9/2022הצעות מחקר בנושאים של אי-שיוויון, פערי הון ושכר בחברה הישראלית; השפעת ענף ההיי-טק על יוקר המחייה והדיור בישראל; משמעות הקיטוב הכלכלי ואם ראוי לנקוט בצעדים רגולטוריים למיתונו, לרבות בתחום המס. בנוסף, בחלוף כשש שנים מחקיקת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים  אמור, אנו מזמינים מחקרים אמפיריים על השלכותיו של החוק.
קול קורא למחקר ופיתוח בנושא הוראה, למידה והערכה מבוססות מיומנויות5/9/2022הצעות למחקר ולפיתוח של תכניות להוראה, למידה והערכה מבוססות מיומנויות.
IBM Center for The Business of Government6/9/2022Business of Government
פרס דן-דוד – הישגים יוצאי דופן ותרומה ניכרת לאנושות במדעי הרוח, באמנות, במדעי הטבע ובעסקים14/9/2022Researchers in disciplines such as history, archaeology, art history, digital humanities and human palaeontology, as well as independent scholars, public historians, museum curators and documentary filmmakers.
קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה ישראל-אוקראינה לשנת 2022 – :Jewish Heritage15/9/2022Jewish Heritage: Digital Humanities: Jewish-Ukrainian Heritage and History
קול קורא // למאמרים : בינה מלאכותית והדרה על בסיס אתני, דתי ומגדרי 15/9/2022כתב העת Social inclusion
קול קורא // למאמרים (כתב עת): חשבונאות של מוות – פרספקטיבה היסטורית. גיליון מיוחד של כתב העת “היסטוריה חשבונאית”15/9/2022Accounting for Death: an historical perspective
Fritz Thyssen Foundation15/9/2022History, Language & Culture The interdisciplinary field “Image–Sound–Language” State, Economy and Society Medicine and the Natural Sciences
EU action grants in the field of Cybercrime under the Internal Security Fund15/9/2022Cybercrime and Digital investigations
The Claremont Prize for the Study of Religion17/9/2022The prize is dedicated to the publication of first books by early career scholars working in any discipline of the humanities or social sciences. Submissions can be on any aspect of the study of religion, including the study of secularism.
Economic and Social Research Council ESRC20/9/2022An ambitious research agenda with the potential to effect significant economic or societal impact. ESRC welcomes proposals for standard research projects, large-scale surveys, infrastructure projects, and for methodological developments in any area of the social sciences.
קרן קיבוץ: קול קורא לפרס קרן קיבוץ29/9/2022לפרסום או לעבודת מחקר התורמים ידע חדש שיסייע לקיבוצים לשמור על ייחודם הכלכלי, יחזק את הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל, יביא לשיפור התנהלותם של הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים, יחזק את אחיזתם של הקיבוצים בקרקע ובנוף הישראלי, יעסוק בקידום ופיתוח טכנולוגית היי-טק בקיבוץ
קול קורא למאמרים: אלחצאד – כתב עת לחינוך, חברה, תרבות ושפה (עברית/ערבית)30/9/2022חינוך,חברה, תרבות ושפה
חודש אוקטובר 2022
IFAU- Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy1/10/2022The project shall concern research aiming at evaluating measures motivated by Labour market policy, Studies of how the labour market works or Evaluation of effects of measures within the educational system
The cogito foundation1/10/2022Humanities and Sciences
ועדת התביעות- Holocaust Research Education & Documentation1/10/2022Projects must be about the persecution of Jews by the Nazis and/or their collaborators, or its consequences.
קול קורא // למאמרים (כתב עת): גיליון ‘קתדרה’ בנושא מלחמת יום כיפור15/10/2022גיליון מיוחד למלחמה שטלטלה את החברה הישראלית ושהייתה קו פרשת מים במדינה בהיבטים רבים.
The British Academy- Knowledge Frontiers: International Interdisciplinary Research 2023 ‘Global (Dis)Order’19/10/2022The purpose of each project will be to develop new international research in the humanities and social sciences, to further our understanding of global order and disorder.
חודש נובמבר 2022
Fondtion pour la Memoire de la Shoah- History of Anti-Semitism and the Shoah Committee1/11/2022Research and dissemination of knowledge on anti-Semitic persecution, the Holocaust and other 20th-century genocides
BSF-Binational Science Foundation-Start-Up Research grants for young scientists16/11/2022Social Sciences
Gerda Henkel Foundation24/11/2022Humanities
קרן שלם- קול קורא להגשת בקשות למענקים 30/11/2022מוגבלות שכלית תפתחותית
חודש דצמבר 2022
The Center for Interdisciplinary Research (ZiF)8/12/2022Interdisciplinary research in groups
רשות שוק ההון- קול קורא לשיתופי פעולה מחקריים31/12/2022שוק ההון
חודש ינואר 2023
קול קורא לגיליון מספר 16 של כתב העת דברים המוקדש לנושא “שבר ותמורה” 1/1/2023הנכם מוזמנות ומוזמנים להציג חשיבה, מחקר ומעשה במגוון המשמעויות של “שבר ותמורה”.
להגשה כל השנה
מרכז רפופורטכל השנהמרכז רפפורט מעניק תמיכה לחוקרים, על מנת שיוכלו להקדיש זמן לערוך מחקר מקורי בנושא רלוונטי ולכתוב עבור המרכז נייר עמדה מחקרי, המתבסס על מחקר זה. ללא תאריך הגשה
האוניברסיטה הפתוחה – למדא –  קול קורא להגשת כתבי יד מחקריים מקורייםכל השנהכתבי יד מחקריים מכל תחומי הדעת (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, מדעים מדויקים ועוד), שהיקפם אינו עולה על 100 אלף מילים
Moody’s Credit Markets Research Fundכל השנהPromotes the study of capital markets and credit related topics within the academic community.
Social Science Research Council- The Mercury Project: Call For Pre-Proposalsכל השנהThe Mercury Project is a $10M+ research consortium investigating the impacts of health misinformation and evaluating interventions to prevent its spread in the United States, Africa, Asia, and Latin America and the Caribbean.
DFG- Middle East Collaborationכל השנהResearch projects carried out by researchers in Germany in partnership with researchers in Israel.
IMA Research Foundationכל השנהAccounting, Finance, Decision support, planning, and control.
Economic and Social Research Council – Research Grantsכל השנהAwards ranging from £350,000 to £1 million. Collaboration with UK researchers
הרשות לניירות ערךכל השנהפיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים, הגנה על ציבור המשקיעים, הגברת אמון המשקיעים והגברת מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון.
המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע”ש וידאל ששוןכל השנהThe Center will consider sponsoring projects in a variety of disciplines, such as history, political science, psychology, sociology, economics, literature, and the arts.
Alfred P. Sloan Foundationכל השנהThe Foundation makes grants to support original research and broad-based education related to science, technology, and economic performance; and to improve the quality of American life
קרן פורדכל השנהChallenging inequality
קרן JACOBSכל השנהChild and Youth Development
The American Psychological Foundation כל השנהפסיכולוגיה
Hewlett Foundation כל השנהHewlett Foundation is concerned primarily with solving social and environmental problems
Volkswagen Foundation כל השנהSupport the humanities and social sciences as well as science and technology in higher education and research
Andrew W. Mellon Foundation כל השנהHumanistic scholarship, liberal arts and doctoral education, and the performing and visual arts
MacArthur Foundationכל השנהSupports creative people and effective institutions committed to building a more just, verdant, and peaceful world
ICAS – Institute of Chartered Accountants of Scotland- Literature Reviewכל השנהPromotes evidence-based policy making and therefore commissions research in key areas to support the development of policy.
שרות בתי הסוהרכל השנהמחקרים אקדמיים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לפעילותו
McDonnell Foundationמועדים שוניםImprove the quality of life
minor-foundationכל השנהSupport to the projects they believe have the greatest impact on influencing public opinion and increasing political support for cutting green house gas emissions.
קרן מחקרים בעניני ביטוחכל השנהמימון עבודות מחקר בענייני ביטוח רכב חובה,
Oak Foundationכל השנהIssues of global social and environmental concern, particularly those that have a major impact on the lives of the disadvantaged
Simons Foundationכל השנהThe Simons Foundation’s mission is to advance the frontiers of research in mathematics and the basic sciences.