קולות קוראים לקרנות מחקר ופרסים


 

קרנות מחקר ופרסום

קול קורא תאריך הגשה תאור
 חודש ינואר 2021
פוליטיקה - קול קורא להצעות לגיליונות מיוחדים 01/01/2021 פוליטיקה ישראלית והשוואתית, יחסים בינלאומיים, כלכלה פוליטית, סוציולוגיה פוליטית, מחשבה מדינית ומנהל מדיניות ציבורית. גיליון מיוחד יכלול בין 5 ל-7 מאמרים הבוחנים סוגיה מחקרית אחת מזוויות שונות ובאמצעות שימוש בגישות תיאורטיות ומתודולוגיות מגוונות.
 פרס: לספר ראשון על אגן הים התיכון רבתי [אנגלית] 01/01/2021 The Mediterranean Seminar/CU Mediterranean Studies Group announces the 2021 prize for the best first book in Mediterranean Studies
NSF-BSF Social Psychology 01/01/2021 Social Psychology
קול קורא – פרסים לספרים חדשים לשנת תשפ"א 01/01/2021 פרס יצחק בן צבי בחקר ארץ ישראל ויישובה, פרס מרדכי איש-שלום על פרסום ספר ראשון פרי עטו שעניינו תולדות ארץ ישראל, פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך על פרסום ספר מחקרי אקדמי חדש העוסק בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז עצמאותה,
American Psychological Foundation (APF) - mental function: cognition, affect, motivation 03/01/2021 F.J. McGuigan Early Career Investigator: Supports research in mental function: cognition, affect, motivation, and seeks to understand the mind from both a behavioral and neural perspective.
אוניברסיטת חיפה: פרס בהט לספר העיון המקורי הטוב 03/01/2021  פרס לכתב-יד עיוני, מקורי ואיכותי, בשפה העברית אשר לא פורסם בבמות אחרות, ואשר יש בו עניין לציבור הרחב.
הג'וינט - מכרז מסגרת לשירותי מחקר 10/01/2021 ג'וינט ישראל פונה בזאת לקבלת הצעות במסגרת מכרז מסגרת לחברות ויועצים בתחום: שירותי מחקר
Jacobs Foundation- A Global Fellowship Program to Promote Research on Child and Youth Development 11/01/2021 Fellowship Program is a globally competitive fellowship program for early career researchers aiming at improving the development and living conditions of children and youth.
NetGain Year Five Small Grants: Request for Proposals 11/01/2021 Digital Threats to Democracy.Projects that investigate, reveal and/or explain the extent and impact of mis/disinformation facilitated by the platforms, or other
הג'וינט - מכרז לביצוע מחקר הערכה לתכנית "מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחתם בחברה הערבית" 14/01/2021 מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחתם בחברה הערבית", מטעם ג'וינט ישראל מעבר למגבלות.
קול קורא למאמרים - עברית/אנגלית - The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies 15/01/2021 עשור לאביב הערבי
Spencer Foundation The Large Research Grants on Education- letter of intent 15/01/2021 Education
NSF-BSF Perception, Action & Cognition 15/01/2021 vision, audition, haptics, attention, memory, written and spoken language, spatial cognition, motor control, categorization, reasoning, and concept formation
NSF-BSF Developmental Sciences 15/01/2021 Human development across the lifespan
קול קורא למאמרים בכתב העת:  עיונים בשפה וחברה - גליון מיוחד 15/01/2021 לדבר כמו ישראלי.ת. מאמרים שידונו בטקסטים מסוגות שונות ומאופנויות שונות – אופנות דבורה, כתובה או היברידית.
NSF-BSF Program in Economics and Decision Sciences 18/01/2021 Economics and Decision Sciences
NSF-BSF Science of Learning and Augmented Intelligence 20/01/2021 Learning &  augmented intelligence - how human cognitive function can be augmented through interactions with others, contextual variations, and technological advances.
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 22/01/2021 Holocaust. HRA grants are awarded to projects which aim to safeguard the historical record (including sites, testimony and archival materials) of the Holocaust and the genocide of the Roma and which counter distortion.
2021 Request for Research Proposals Real Estate Research Institute 29/01/2021 Real estate
"קול קורא" לכתיבת מאמרים עבור גיליון מס' 15 של כתב-העת "דברים" 30/01/2021 אי-ודאות
STEVEN H. SANDELL GRANT PROGRAM- in the field of retirement or disability research and policy 31/01/2021 Disability, retirement
 חודש פברואר 2021
אוניברסיטת ייל -מענק: לתמיכה בפרוייקטים העוסקים בחברות ותרבויות עתיקות וטרום-מודרניות 01/02/2021 projects on ancient and premodern cultures that cross, blend, or extend disciplinary boundaries and/or explore new methodologies.
The Advanced Olympic Research Grant Programme: for established researchers 01/02/2021 Sport - Olympic-related research under a humanities or social sciences perspective
קול קורא למאמרים - גיליון מיוחד ב'ביטחון סוציאלי' בנושא "גילנות התקופת הקורונה 01/02/2021 גילנות בקורונה
The IFREE Small Grants Program - Experimental Economics 01/02/2021 Research in Experimental Economics
קול קורא למאמרים (תרבות דמוקרטית): נגיף הקורונה – ממדים משפטיים, אתיים, פוליטיים וחברתיים 03/02/2021 הפגיעה בזכויות הפרט לשם ההגנה על בריאות הציבור וגבולותיה, אתיקה של בריאות הציבור בשעת משבר, רגולציה, אכיפה וציות להוראות – כולל במבט השוואתי, ההשפעה על שסעי החברה הישראלית, שפעות מדיניות הקורונה על יחסים מגדריים...
Human Animal Bond Research Institute- Evidence-Based Health Benefits of Human-Animal Interaction 11/02/2021 Innovative approaches to studying the health effects of companion animals on humans within the following broad categories: Child Health and Development Healthy Aging Mental & Physical Health and Wellness
קרן ליאון - קול קורא להצעות מחקר בנושא "מחנכות כיתה" 14/02/2021 מטרת הקול הקורא ל מחקרים הינה לקדם דיון מבוסס מחקר על שאלות היסוד שנשאלו לעיל להרחיב את הידע האקדמי בתחום, לבחון השערות והנחות עבודה, לעודד מחקר יישומי בעל פוטנציאל השפעה בשדה ולהנגיש אותו לעוסקים במלאכה.
מענק: למחקר בתחומי כלכלת נדל"ן וכלכלה עירונית. מכון אלרוב 15/02/2021 Real estate
קול קורא למאמרים בכתב העת Gender, Work and Organization 15/02/2021 Caring about the unequal effects of the pandemic: What feminism, art, and activism can teach us
Journal of Family Studies Call for abstracts: Special Issue 15/02/2021 Special Issue in memory of Dr Michael Rush “The Politics of Fatherhood around / • Politics of fatherhood' the World, • Historical shifts in roles for fathers, • Gender and social policy reforms around fatherhood, • Feminisms and social policy
מלגת קאנון  למחקר ביפן 15/02/2021 All fields of research
 חודש מרץ 2021
2021 INNOVATOR AWARD GUIDELINES 01/03/2021 OCD
2021 MICHAEL JENIKE YOUNG INVESTIGATOR AWARD GUIDELINES 01/03/2021 OCD and related disorders.
GIF- German Israel Foundationfor- Young Scientists' Program: Sustainability 01/03/2021 Sustainability
מרכז חת - קול קורא להגשת מאמרים בנושא קנין רוחני ותחרות - כתב העת: מחקרי רגולציה 01/03/2021 קניין רוחני ותחרות.
מרכז חת - קול קורא להגשת מאמרים בנושא קיימות והגנת הסביבה. כתב העת: מחקרי רגולציה 01/03/2021 רגולציה של הגנת הסביבה וקיימות.
APA - F.J. McGuigan Early Career Investigator Research Grant on Understanding the Human Mind 01/03/2021 $15,000 to support research that aims to address any aspect of mental function (e.g., cognition, affect, motivation) and seeks to understand the mind from both a behavioral and neural perspective.
APA - Esther Katz Rosen Fund Grants 01/03/2021 Up to $50,000 for work related to the psychological understanding of gifted children and youth.
 APA -APF Walter Katkovsky Research Grants 01/03/2021 The Walter Katkovsky Research Grants support research on the general topic of combining psychotherapy with a psychoactive substance that may be an over-the-counter
American Psychological Foundation (APF) - gifted and talented children and adolescents 01/03/2021 Esther Katz Rosen Fund Grants: Supports research and programs in identified gifted and talented children and adolescents.
הגשת מאמרים לכתב עת שפיט-מוזה 15/03/2021 גיליון מיוחד של כתב העת מוזה: עידן החרדה
 חודש אפריל 2021
The Foundation for the Memory of the Shoah- doctoral, post-doctoral and research travel grants 01/04/2021 The Foundation for the Memory of the Shoah- doctoral, post-doctoral and research travel grants
IBM- Center for the Business of Government - Research Report Stipends 01/04/2021 public management
American Psychological Foundation (APF): Visionary Grants 01/04/2021 Applying psychology to at-risk, vulnerable populations (e.g. serious mental illness, returning military, those who are incarcerated or economically disadvantaged), Preventing violence,  connection between behavior and health, eliminating stigma
ארגון אור שלום  - קול קורא למחקר בנושא מודלים בפנימיות הרווחה 15/04/2021 מחקר משווה למודלים שונים של טיפול חוץ ביתי לילדים בסיכון
קול קורא  למאמרים לכתב עת - Open Theology 30/04/2021 "The Bible and Migration” Articles should examine how the biblical texts reflect diverse migrant experiences, as well as ways in which these texts reflect theologically on migration and appropriate responses to it among migrants and host communities
 חודש מאי 2021
Wenner-Gren Goundation Post PhD Research Grants- Anthropology 01/05/2021 Supports basic research in anthropology and to ensure that the discipline continues to be a source of vibrant and significant work that furthers our understanding of humanity's cultural and biological origins, development, and variation.
Russell Sage Foundation: COVID-19 related research in Social Sciences  04/05/2021 research focused on the social, political, economic and psychological effects of the COVID-19 pandemic. Research must have clear focus and relevance to the USA.
 חודש יוני 2021
Gerda Henkel Foundation- Research Projects in Historical Humanities 02/06/2021 Supports research projects in the following fields: Archaeology Art History Historical Islamic Studies History History of Law History of Science Prehistory and Early History
המוסד לביטוח לאומי- סיוע במימון מחקרים 30/06/2021 מענקי מחקר בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה ובנושאים הנוגעים למדיניות החברתית כלכלית, שוק העבודה ושירותי הרווחה.
 חודש אוגוסט 2021
Guggenheim Foundation- research of violence and aggression 01/08/2021 violence & aggression. Highest priority is given to research that can increase understanding and amelioration of urgent problems of violence and aggression in the modern world.
 חודש ספטמבר 2021
SVRI Research Grant 15/09/2021 support research to improve prevention and response to VAW, VAC and other forms of violence driven by gender inequality in low and middle-income countries – a major public health concern and human rights violation.
 חודש אוקטובר 2021
IFAU- The Institute for Evaluation of Labour Market and Education 01/10/2021 Labour market
להגשה כל השנה
מרכז רפופורט כל השנה  מרכז רפפורט מעניק תמיכה לחוקרים, על מנת שיוכלו להקדיש זמן לערוך מחקר מקורי בנושא רלוונטי ולכתוב עבור המרכז נייר עמדה מחקרי, המתבסס על מחקר זה. ללא תאריך הגשה
הרשות לניירות ערך כל השנה פיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים, הגנה על ציבור המשקיעים, הגברת אמון המשקיעים והגברת מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון.
המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון כל השנה The Center will consider sponsoring projects in a variety of disciplines, such as history, political science, psychology, sociology, economics, literature, and the arts.
Alfred P. Sloan Foundation כל השנה The Foundation makes grants to support original research and broad-based education related to science, technology, and economic performance; and to improve the quality of American life
קרן ספנסר מועדים שונים חינוך
קרן פורד כל השנה Challenging inequality
קרן JACOBS כל השנה Child and Youth Development
The American Psychological Foundation  כל השנה פסיכולוגיה
Hewlett Foundation  כל השנה Hewlett Foundation is concerned primarily with solving social and environmental problems
Volkswagen Foundation  כל השנה Support the humanities and social sciences as well as science and technology in higher education and research
Andrew W. Mellon Foundation  כל השנה Humanistic scholarship, liberal arts and doctoral education, and the performing and visual arts
MacArthur Foundation כל השנה Supports creative people and effective institutions committed to building a more just, verdant, and peaceful world 
ICAS - Institute of Chartered Accountants of Scotland- Literature Review כל השנה Promotes evidence-based policy making and therefore commissions research in key areas to support the development of policy.
שרות בתי הסוהר כל השנה מחקרים אקדמיים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לפעילותו
McDonnell Foundation מועדים שונים Improve the quality of life
minor-foundation כל השנה Support to the projects they believe have the greatest impact on influencing public opinion and increasing political support for cutting green house gas emissions. 
קרן מחקרים בעניני ביטוח כל השנה מימון עבודות מחקר בענייני ביטוח רכב חובה,
Oak Foundation כל השנה Issues of global social and environmental concern, particularly those that have a major impact on the lives of the disadvantaged
Cogito foundation כל השנה Encourage the dialogue between science and technology on the one hand and humanities and the social sciences on the other side
Simons Foundation כל השנה The Simons Foundation’s mission is to advance the frontiers of research in mathematics and the basic sciences.
ביטוח לאומי סוף דצמבר כל שנה מחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה