קולות קוראים לקרנות מחקר ופרסים

קרנות מחקר ופרסום

קול קורא תאריך הגשה תאור
 חודש יולי 2020
DFG- Call for Multidisciplinary Research into Epidemics and Pandemics in Response to the Outbreak of SARS-CoV-2 - letters of intent 01/07/2020 The call is primarily aimed at multidisciplinary research projects. the legal and for examplle ethical implications; the impacts on global and regional economic development, production and value creation chains, logistics, transport and communication;
קול קורא לקובץ מאמרים בנושא: משפחות בישראל: מבט רב-תרבותי 01/07/2020 יתקבלו מאמרים מכל הדיסציפלינות (סוציולוגיה, ספרות, היסטוריה, אנתרופולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, גרונטולוגיה, תקשורת, מדעי המדינה, תיאולוגיה, וכו), בשיטות מחקר כמותניות או איכותניות.
משרד החינוך - לשכת המדען הראשי 05/07/2020  הזמנה לבצע מחקרים קצרי טווח בנושאים בחינוך הקשורים לתקופת הקורונה
הקרן הלאומית למדע: התכנית לסיוע בהוצאה לאור של ספרים במדעי הרוח 05/07/2020 התכנית מיועדת לסייע בהוצאה לאור של חיבורים שהם פֵּרות מחקר מדעי במדעי הרוח, מחקר בין-תחומי הגובל במדעי הרוח ומחקר תרבות, ניתוח שיח ותקשורת בדגש איכותני.
הקרן הלאומית למדע: תכנית לפוסט דוקטורנטים במדעי החברה 05/07/2020 לתכנית שני מסלולים – השתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל והשתלמות בתר-דוקטורט בארץ
קול קורא  למאמרים בכתב העת: משפט וממשל. גיליון מיוחד: משפט וקורונה 15/07/2020 נשמח לשקול מאמרים תאורטיים על משפט וחירום, מאמרים השוואתיים וכן מאמרים המתמקדים בשאלות משפטיות הנובעות ממשבר הקורונה במשפט הישראלי.
NSF-BSF The Science of Learning and Augmented Intelligence 21/07/2020 Research addressing learning in individuals and in groups, across a wide range  of domains including: molecular/cellular mechanisms; brain systems; cognitive, affective, and behavioral processes; and social/cultural influences.
NSF-BSF - Social Psychology 21/07/2020 Proposed research should carry strong potential for creating transformative advances in the basic understanding of human social behavior.
ג'וינט ישראל- הליך תחרותי לקבלת הצעות לחקר פתוח לזיהוי, הגדרה ובחינת חווית הבדידות בקרב אנשים עם מוגבלות 22/07/2020 הצעות לחקר פתוח לזיהוי, הגדרה ובחינת חווית הבדידות בקרב בני נוער ובוגרים עם מוגבלות, לרבות בחינת מאפיינים, צרכים וחסמים, מיפוי מודלים של התערבויות אפקטיביות מתוך מקרי בוחן של הצלחות בארץ ובעולם.
מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית - לדוקטורנטים מצטיינים 28/07/2020 למחקרים שעוסקים ב: ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי
ביטוח לאומי והרשות לחדשנות - טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות 29/07/2020 עודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.
הבחירות בישראל – 2020-2019 ,מועד א׳, מועד ב׳, מועד ג׳ 31/07/2020 אנו מעוניינים אם כך במיוחד במאמרים שיעסקו בשלוש מערכות הבחירות, מתוך נקודת מבט כוללת (דמוקרטית, פוליטית, משפטית, חברתית או הסטורית), או בהשוואה ביניהן; אולם נשמח לשקול כל נושא וכל מיקוד רלוונטי אחר.
Global Research Perspectives Program - CPA Australia 31/07/2020 Accounting education, Reporting, Audit and assurance, Environmental, social and governance, organisational and accounting ethics, Business issues, Taxation, Financial planning and wealth management
 חודש אוגוסט 2020
קול קורא לכתיבת פרקים לספר בנושא: "נפגעי עבירה: היבטים משפטיים, חברתיים ופסיכולוגיים" (שם זמני) 01/08/2020 הספר מבקש להתמקד בנושאים כדוגמת פרופילים של נפגעי עברות שונות, קורבנות חוזרת ותפיסת הקורבנות,היבטים משפטיים וחוקיים הקשורים לנפגע העברה, תגובות פסיכולוגיות אופייניות לפגיעה והשלכות נפשיות, שיטות התערבות , מעגלי תמיכה ושיקום, צדק מאחה ועוד.
The IFREE Small Grants Program 01/08/2020 IFREE Promotes Human Betterment through Experimental Economics to Improve the Understanding of Exchange Systems.
Guggenheim Foundation- research of violence and aggression 01/08/2020 Highest priority is given to research that can increase understanding and amelioration of urgent problems of violence and aggression in the modern world.
NSF-BSF Perception, Action and Cognition 06/08/2020 Central research topics for consideration by the program include (but are not limited to) vision, audition, haptics, attention, memory, written and spoken language, spatial cognition, motor control, categorization, reasoning, and concept formation.
מענק: לפרסום ספר בתחום מדעי היהדות 18/08/2020 האיגוד העולמי למדעי היהדות שמח להודיע על חלוקת מענקי תמיכה לפרסום ספרים בתחום מדעי היהדות.
NSF-BSF Program in

Economics and Decision Sciences
24/08/2020 The Economics program supports research designed to improve the

understanding of the processes and institutions of the U.S. economy and of the

world system of which it is a part.
קול קורא  למאמרים בכתב העת קשת: משברים וניהול משברים, בישראל ובעולם 30/08/2020 כתב העת "קשת" קורא לחוקרים להציע מאמרים בנושאים שנמנו ובנושאים אחרים הנוגעים למשברים, להיסטוריה של משברים ולניהול משברים בתקופתנו, בישראל ובעולם.
מלגה: לחוקריםות בעלי/ות תואר דוקטור - יחסי סביבה-חברה באירופה במאות ה-21-21 31/08/2020 Joint fellowship to a postdoctoral or senior scholar working across disciplines and striving to contribute to the public dialogue on contemporary European environmental history.
Bial Foundation- Scientific Research: Psychophysiology and Parapsychology 31/08/2020 With the aim of encouraging research into the healthy human being, both from the physical and spiritual point of view and particularly in fields largely still unexplored but which warrant further scientific analysis,
International Peace Research Association Foundation 31/08/2020 Peace
 חודש ספטמבר 2020
מרכז מורשת מנחם בגין:  תחרות פרסים לעבודות מחקר (תזה ודוקטורט) ולעבודות סמינר 01/09/2020  שלושה פרסים בסך 10,000 ₪ כל אחד לעבודות מחקר מצטיינות (תזה ודוקטורט), ושלושה פרסים בסך 3,000 ₪ כל אחד לעבודות סמינר מצטיינות בנושאים: מנחם בגין, פועלו ומורשתו, המאבק הציוני להקמתה של מדינת ישראל, אצ"ל,  ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, תהליך השלום עם מצרים
קול קורא  לוובינר: מגדר וגבולות פריז/מקוון 01/09/2020 We seek to question the specific implications of migration policies on the experience of differently gendered individuals and social groups at external and internal borders:
Fritz Thyssen Foundation- Support of Projects in the humanities and social science . 15/09/2020 History, Language & Culture The interdisciplinary field "Image–Sound–Language" State, Economy and Society Medicine and the Natural Sciences
קול קורא למאמרים לכתב העת ביטחון סוציאלי - תוכנית חיסכון לכל ילד 15/09/2020 מאמרים שיציגו את התוכנית והבסיס התיאורטי לה, תהליכי התפתחות המדיניות, יישומה ותוצאותיה, לרבות ניתוח והערכה במבט ביקורתי והשוואתי.
קול קורא  למאמרים: משטרה ומגדר 15/09/2020 "משטרה והיסטוריה" הוא כתב עת מחקרי ושפיט המשמש פלטפורמה ייחודית למאמרים העוסקים בתולדות השיטור ובטחון הפנים בארץ משלהי התקופה העות'מאנית ועד לסוף המאה ה-20.
קול קורא לפרס קרן "קיבוץ" 2020 30/09/2020 לפרסום או לעבודת מחקר התורם ידע חדש ב: התנועה הקיבוצית בדגש על משבר הקורונה, הערכת תרומתו של הקיבוץ לאדם ולחברה בישראל, שיפור התנהלותם של הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים, בקידום ופיתוח טכנולוגיה עילית (היי-טק) בקיבוץ
קול קורא למאמרים מחקריים ועיוניים לספר ערוך (בשפה באנגלית): חוק וסדר: סדר חברתי בקהילות מובחנות בחברה הישראלית 30/09/2020 חוקרים מתחומי מדעי החברה, המשפטים והרוח, שמחקריהם קשורים לנושא, מוזמנים להגיש לשיפוט מאמרים מקוריים בשפה האנגלית בלבד. אורך המאמר עד 9,000 מילים; כולל הפניות, הערות שוליים וביבליוגרפיה על-פי הנחיות APA.
קול קורא // למאמרים בכתב העת Dve Domovini-Two Homelands.  קורונה והגירה - הדרה, אי-שוויון והתקוממות 30/09/2020 The purpose of this call for papers is to critically analyze the relationship between Coronavirus and migration, with a particular attention to institutional discrimination, new inequalities, racism and the forms of resistance by migrants for their rights
קול קורא למאמרים מחקריים ועיוניים לספר ערוך: חרדים בישראל – בין שמרנות להשתלבות 30/09/2020 אחד ממאפייני החברה החרדית בישראל הוא מתח בין עולמות בזירות שונות. בספר זה נתתייחס למתח שבין שמרנות להשתלבות המתקיים בקבוצות חרדיות מגוונות כמו הפלגים הליטאים, חצרות חסידים, חרדים מזרחיים...
 חודש אוקטובר 2020
IFAU- The Institute for Evaluation of Labour Market and Education 01/10/2020 IFAU’s objective is to promote, support and carry out scientific evaluations.
Volkswagen Foundation: Artificial Intelligence and the Society of the Future 15/10/2020 The initiative supports joint, interdisciplinary research projects combining social sciences and engineering in the field of Artificial Intelligence, developing new insights into shaping the future of society as well as technology
 חודש נובמבר 2020
IBM Center for The Business of Government: Research Report Stipends - in business 02/11/2020 We are looking for very practical findings and actionable recommendations - not just theory or concepts - in order to assist executives and managers to more effectively respond to mission and management challenges
Spencer Foundation: Education Research Small Grants 03/11/2020 This program aims to fund academic work that will contribute to the improvement of education, broadly conceived.
 חודש דצמבר 2020
Israel Institute for Advanced Studies- Open Call for Research Groups 2022-2023 01/12/2020 Proposals may cover any research topic from all disciplines including interdisciplinary research, and must seek to be innovative with potential impact on their research field.
קול קורא לגיליון מספר 14 של כתב העת דברים המוקדש לנושא "תיגר וציות" 13/12/2020 קריאת תיגר היא ביטוי של מרד כלפי סמכות, שלטון, נורמה ומנהג. הסמכות לובשת פנים רבות, אם זו המשפחה, אם הסדר החברתי, אם כוח כלכלי ואם הנהגה פוליטית או דתית.
 חודש ינואר 2021
 פרס: לספר ראשון על אגן הים התיכון רבתי [אנגלית] 01/01/2021 The Mediterranean Seminar/CU Mediterranean Studies Group announces the 2021 prize for the best first book in Mediterranean Studies
להגשה כל השנה
מרכז רפופורט כל השנה  מרכז רפפורט מעניק תמיכה לחוקרים, על מנת שיוכלו להקדיש זמן לערוך מחקר מקורי בנושא רלוונטי ולכתוב עבור המרכז נייר עמדה מחקרי, המתבסס על מחקר זה. ללא תאריך הגשה
הרשות לניירות ערך כל השנה פיתוח שוק ההון והסרת כשלים כלכליים ורגולטוריים, הגנה על ציבור המשקיעים, הגברת אמון המשקיעים והגברת מודעות הציבור לסוגיות בשוק ההון.
המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון כל השנה The Center will consider sponsoring projects in a variety of disciplines, such as history, political science, psychology, sociology, economics, literature, and the arts.
Alfred P. Sloan Foundation כל השנה The Foundation makes grants to support original research and broad-based education related to science, technology, and economic performance; and to improve the quality of American life
קרן ספנסר מועדים שונים חינוך
קרן פורד כל השנה Challenging inequality
קרן JACOBS כל השנה Child and Youth Development
The American Psychological Foundation  כל השנה פסיכולוגיה
Hewlett Foundation  כל השנה Hewlett Foundation is concerned primarily with solving social and environmental problems
Volkswagen Foundation  כל השנה Support the humanities and social sciences as well as science and technology in higher education and research
Andrew W. Mellon Foundation  כל השנה Humanistic scholarship, liberal arts and doctoral education, and the performing and visual arts
MacArthur Foundation כל השנה Supports creative people and effective institutions committed to building a more just, verdant, and peaceful world 
ICAS - Institute of Chartered Accountants of Scotland- Literature Review כל השנה Promotes evidence-based policy making and therefore commissions research in key areas to support the development of policy.
שרות בתי הסוהר כל השנה מחקרים אקדמיים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לפעילותו
McDonnell Foundation מועדים שונים Improve the quality of life
minor-foundation כל השנה Support to the projects they believe have the greatest impact on influencing public opinion and increasing political support for cutting green house gas emissions. 
קרן מחקרים בעניני ביטוח כל השנה מימון עבודות מחקר בענייני ביטוח רכב חובה,
Oak Foundation כל השנה Issues of global social and environmental concern, particularly those that have a major impact on the lives of the disadvantaged
Cogito foundation כל השנה Encourage the dialogue between science and technology on the one hand and humanities and the social sciences on the other side
Simons Foundation כל השנה The Simons Foundation’s mission is to advance the frontiers of research in mathematics and the basic sciences.