קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים

קולות קוראים לכנסים ופרסום מאמרים


 
קול קורא מקום תאריך הגשה תאור
 חודש ינואר 2018
כנס: יובל לתוכנית האינטגרציה בחינוך: שילוב, הדרה, ושינוי חברתי רמת גן ורעננה  03/06/2018-04/06/2018 10/01/2018 הצעות לכנס בנושא יובל לתוכנית האינטגרציה בחינוך: שילוב, הדרה, ושינוי חברתי.
מושב בכנס האגודה הישראלית למדע המדינה שדרות  03/05/2018 11/01/2018 התערבות מעצמות במלחמות פנים מדינתיות
קול קורא // כנס: גופים שאוכלים, גופים ששותים: גישות ביו-תרבותיות לתזונה בילבאו ספרד  - 20/01/2018
קול קורא // מאמרים (אסופה): חוסר-אנוכיות בעסקים פריז  21/06/2018-22/06/2018 31/01/2018 We invite submissions that explore the selflessness in relations with business and psychology of work.
קול קורא לגיליון מספר 11 של כתב העת דברים - עומס   - 31/01/2018 מאמרים מאירי דעת ומאתגרי מחשבה בנושא עומס כתחושה, כמצב וכהוויה.
 חודש פברואר 2018
קול קורא // כנס: משטרה ומדינה: 70 השנים הראשונות בית שמש  26/03/2018 01/02/2018 קול קורא לכנס ופרסום קובץ מאמרים. וקרים אקדמים מכלל הדיסציפלינות המחקריות (לרבות הסטוריה, כלכלה, מדע המדינה, משפטים, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, לימודי המזה"ת, מגדר) מוזמנים להגיש הצעה להרצאה תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר.
קול קורא // מאמר: קוגניציה מתמטית והשתלבות תרבותית (סינתזיס);   - 01/02/2018 קוגניציה מתמטית והשתלבות תרבותית לכתב העת Synthese גליון מיוחד
11th Annual Poverty and Social Protection Conference Bangkok, Thailand.  09/03/2018-11/03/2018 01/02/2018 This conference will focus on issues of poverty and its eradication, social inequality, race relations and policy management and mismanagement with an international perspective
הכנס השנתי ה 13- למדיניות הבריאות   09/05/2018 08/02/2018 מוזמנים להגיש תקצירים בנושאים שיש להם זיקה לרפואת המשפחה ולתהליכי קבלת החלטות במערכת הבריאות
Abolitionist Futures: Building social  justice not criminal justice לונדון  15/06/2018-18/06/2018 15/02/2018 We invite communities and organisers to join an international gathering of people who are working to build a world without prisons
הכנס השנתי ה-20 של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך אוניברסיטת תל אביב  03/07/2018 28/02/2018 ההיסטוריוגרפיה וההיסטוריה של החינוך בארץ ישראל ובתפוצות – מצב התחום
כנס נהרייה ה 18- על רפואה ושואה נהריה  16/05/2018 28/02/2018 תחלואה ורפואה בתקופת השואה, השפעת השואה על בריאות הניצולים היום, ילדים בשואה : השפעות בעבר ובהווה, ההיריון ב"תנאי שואה" והשפעתו על הצאצאים, השפעת השואה על בריאות הדורות הבאים, לקחים מהשואה: היבטים אתיים, משפטיים וכו'.