הרשמה באתר האינטרנט

אתר ההרשמה מיועד לקצר את זמן הרישום ומאפשר הרשמה מלאה המותנית בתשלום דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי.לפני פעולת ההרשמה מומלץ לקרוא בעיון את כללי ההרשמה שלהלן.
מסמך זה בא להסדיר את הקשר ומחויבות הסטודנט למכללה המכללה האקדמית גליל מערבי (להלן – “המכללה”).
 1. ההרשמה ותשלום דמי ההרשמה למכללה מתבצעים דרך אתר ההרשמה המקוונת – התשלום הינו באתר אינטרנט מאובטח. לאחר מילוי הפרטים ותשלום דמי ההרשמה, תקבל הודעה המאשרת את הרשמתך. קבלה על תשלום תישלח לכתובת הדוא”ל שלך לאחר קליטת הנתונים במדור שכר לימוד.
 2. לאחר ביצוע ההרשמה ותשלום דמי ההרשמה יתאפשר לך לעקוב אחר מצב מועמדותך באתר ההרשמה וזאת על ידי כניסה לאתר עם מספר תעודת הזהות שלך.
 3. לאחר ההרשמה יש להעביר את המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת בגרות: מי שטרם קיבל תעודה יצרף אישור רשמי של משרד החינוך על זכאות לתעודה כולל ציונים.
 •  צילום תעודת זהות: מועמד שאינו תושב ישראל יתבקש להעביר צילום דף פרטים אישיים מהדרכון.
 • ספח פסיכומטרי, במידה ונבחנת
 • ציון מבחן אמי”ר / אמיר”ם, במידה ונבחנת
 • ציון מבחן יע”ל, במידה ונבחנת
 • תעודת סיום מכינה, במידה ויש
 • מסמכים על השכלה על תיכונית, במידה ויש
איך מוסרים את המסמכים? ישנן כמה אפשרויות:
 • בזמן ההרשמה המקוונת ישנה אפשרות להעלאת המסמכים ע”י סריקה. (בהמשך יש להציג את המסמכים המקוריים- לא יאוחר מחודש לפני מועד פתיחת שנת הלימודים אליה נרשמת)
 • ניתן למסור את המסמכים בהגעה למכללה. (במקרה זה יש להצטייד במסמכים המקוריים)
 • ניתן לשלוח בדואר לכתובת: המחלקה להרשמה ללימודים, ת.ד 2125, עכו מיקוד 2412101. (במקרה זה יש לשלוח עותק של המסמכים המקוריים. בהמשך יש להציג את המסמכים המקוריים- לא יאוחר מחודש לפני מועד פתיחת שנת הלימודים אליה נרשמת)
 • ניתן לשלוח בפקס: 04-9015335 בציון שם מלא ומספר תעודת זהות. (בהמשך יש להציג את המסמכים המקוריים- לא יאוחר מחודש לפני מועד פתיחת שנת הלימודים אליה נרשמת)במידה ונתקלת בבעיה במערכת הרישום המקוונת ניתן לפנות אל מרכז הכוונה ללימודים בטלפון 04-9015103 בימים א’ – ה’ , בין השעות 9:00 –  18:00הצהרת המועמד
 1. אני המבקש להתקבל ללימודים במכללה האקדמית גליל מערבי מבהיר בזאת כי הפרטים המופיעים בטופס ההרשמה והמסמכים המצורפים הינם נכונים, מלאים ומדויקים.
 2. אני מתחייב לפעול לפי תקנונים של המכללה ולשלם למכללה על פי הנהלים והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים באתר המכללה.
 3. אני מקבל עלי את כל נהלי המוסד ומביע את הסכמתי לקבל הודעות שישלחו מטעמו באמצעים כגון דואר אלקטרוני או מסרונים.
 4. ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה למועמדים שלא התקבלו ללימודים או שביטלו הרשמתם למכללה.
 5. אני מאשר בזה כי אם וכאשר אתקבל ללימודים במכללה האקדמית גליל מערבי, תהיה המכללה רשאית למסור פרטים אודותיי לגורמים אשר יפנו בבקשה כזאת ובהם המוסד לביטוח לאומי, לשם בדיקת מועמדותי לקבלת פרס, מלגה, סיוע, תעסוקה, מקום עבודה וכיו”ב –