מכינות קצרות


המכינות הקצרות מאפשרות השלמה נקודתית של הבגרות במקצועות הליבה העיקריים - אנגלית, מתמטיקה והבעה. המכינה משפרת את סיכויי הקבלה של העוברים אותה להתקבל ללימודים לתואר ראשון ומעניקה כלים ללמידה איכותית.

מכינה קצרה באנגלית

המכינה הקצרה באנגלית מיועדת למועמדים ללימודים אקדמיים העומדים בתנאי הקבלה, פרט לרמה של 4 יח"ל באנגלית.

  • משך המכינה: המכינה נמשכת כחודש וחצי.
  • מועד המכינה: המכינה נפתחת בחודש ינואר ובמהלך חודשי הקיץ.

מכינה קצרה במתמטיקה

המכינה הקצרה במתמטיקה מיועדת למועמדים ללימודי כלכלה או ניהול, העומדים בתנאי הקבלה, אך חייבים לשפר רמה במתטיקה.

  • משך המכינה: המכינה נמשכת כחודש וחצי.
  • מועד המכינה: המכינה נפתחת בחודש ינואר ובמהלך חודשי הקיץ.

מכינה קצרה / ארוכה בהבעה עברית/ הכנה למבחן יע"ל

הנטרה: הכנה ללימודים אקדמיים למי שלא עומד בתנאי הקבלה בהבעה עברית במסלול הרב-תחומי.

  • משך המכינה: כ- 6 שבועות, סה"כ 60 שעות או כ-10 שבועות, סה"כ 120 שעות.
  • תכנית הלימודים: הבנת הנקרא, כתיבה אקדמית, הכנה לבחינה בהבעה עברית.
  • מועד המכינה: ינואר / יולי / אוגוסט