מכינות קצרות

מכינה קצרה באנגלית

המכינה הקצרה באנגלית מיועדת למועמדים ללימודים אקדמיים העומדים בתנאי הקבלה, פרט לרמה של 4 יח"ל באנגלית.

  • משך המכינה: המכינה נמשכת כחודש וחצי.
  • מועד המכינה: המכינה נפתחת בחודש ינואר ובמהלך חודשי הקיץ.

מכינה קצרה במתמטיקה

המכינה הקצרה במתמטיקה מיועדת למועמדים ללימודי כלכלה או ניהול, העומדים בתנאי הקבלה, אך חייבים לשפר רמה במתטיקה.

  • משך המכינה: המכינה נמשכת כחודש וחצי.
  • מועד המכינה: המכינה נפתחת בחודש ינואר ובמהלך חודשי הקיץ.

מכינה קצרה בהבעה עברית

הנטרה: הכנה ללימודים אקדמיים למי שלא עומד בתנאי הקבלה בהבעה עברית במסלול הרב-תחומי.

  • משך המכינה: כ- 6 שבועות, סה"כ 60 שעות.
  • תכנית הלימודים: הבנת הנקרא, כתיבה אקדמית, הכנה לבחינה בהבעה עברית.
  • מועד המכינה: ינואר / יולי / אוגוסט

קורס הכנה למבחן יע"ל

קורס ההכנה למבחן יע"ל מיועד לחייבים במבחן יע"ל לצורך קבלה ללימודים אקדמיים.
  • משך המכינה: המכינה נמשכת כחודש.
  • מועד המכינה: המכינה נפתחת בסמוך למועדי מבחן יע"ל.
  • מועדי מבחן יע"ל הקרובים מפורסמים באתר המשרד הארצי לבחינות ולהערכה: https://www.nite.org.il/index.php/he/yael-web-registration.html