הכנה ללימודים אקדמיים

סטודנטים שאין ברשותם תעודת בגרות אך הינם בעלי בגרות 7 יח”ל לפחות או בעלי 12 שנות לימוד יוכלו ללמוד במסלול של הכנה למכינה במשך 3 חודשים.
אורך המסלול:
שלושה חודשים. במתכונת לימודים של שלושה ימים בשבוע, שמונה שעות כל יום לימוד.
הלימודים  נפתחים באוקטובר וביוני במסלול בוקר ובמסלול ערב*.
הקורסים הנלמדים במכינה:
·         אנגלית
·         מתמטיקה
·         הבעה עברית

*פתיחת מכינת ערב מותנית במספר נרשמים.