מכינות לבגרות

מכינה חד-שלבית

 • המטרה : השלמת המקצועות החסרים בתעודת הבגרות, שיפור והגברה.
 • תכנית הלימודים : 4-5 מקצועות מבין הבאים: ספרות, עברית, ידע העם והמדינה, היסטוריה, אזרחות, תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית ומקצוע בחירה:  גיאוגרפיה – 5 יח"ל.

 • משך הלימודים : 9  חודשים (2 סמסטרים).
 • תנאי קבלה : בעלי 4 – 5 מקצועות בגרות ובחינת מימ"ד / פסיכומטרית.
 • מועד פתיחה : ספטמבר / פברואר.

מכינה דו-שלבית

 • המטרה : השלמת כל תעודות הבגרות.
 • תכנית הלימודים : הכנה ושיפור לבגרות בכל המקצועות (המפורטים במכינה החד שלבית) בשני שלבים, על פי תוכנית מותאמת לכל תלמיד. המעבר משלב לשלב מותנה בעמידה בבחינות הבגרות ובהתאם להחלטת המוסד.
 • משך הלימודים : שלב ראשון -  9 חודשים, שלב שני בין 5 ל-9 חודשים  (שלושה עד ארבעה סמסטרים סה"כ).
 • תנאי קבלה : תעודת סיום כיתה י' ומעלה, בחינת מימ"ד.
 • מועדי פתיחה : ספטמבר / פברואר.

מכינה אינטנסיבית להשלמת בגרות

 • המטרה : השלמת בגרות או שיפור בגרות במקצועות חסרים או שיפור ציונים בפרק זמן קצר.
 • תכנית הלימודים : מקצועות החובה, מתמטיקה – 3,4 יח"ל, אנגלית – 4,5 יח"ל, גאוגרפיה – 5 יח"ל  (רק במועד ינואר).
 • משך הלימודים : 5 חודשים (סמסטר אחד).
 • תנאי קבלה : תעודת בגרות חלקית או מלאה למעוניינים לשפר ציוניהם.  בחינה פסיכומטרית או בחינת מימ"ד.
 • מועדי פתיחה : ספטמבר / פברואר.

מסלול מדורג

 • המטרה : שיפור בגרות - השלמת מקצועות חסרים בקצב אישי, מקצוע אחד או שניים בכל סמסטר.
 • משך הלימודים : מותאם אישית.
 • תנאי קבלה : בחינת מימ"ד.
 • מועד פתיחה : ספטמבר / פברואר.