ממונה על חופש המידע

יהודית יעקב, סמנכ”לית
ממונה על חופש המידע מטעם המכללה האקדמית גליל מערבי

אמנת שירות לסטודנט

טופס בקשה לקבלת מידע ותשלום

כתב התחייבות לתשלום אגרות

להורדת הקובץ לחץ כאן

דיווח שנתי לשנת 2019

להורדת הקובץ לחץ כאן