סגל המרצים בבית הספר לניהול


 

פרופ' נסים בן- דוד

פרופ' נסים בן- דוד

ראש בית הספר לניהול וראש החוג לכלכלה