M.A. בניהול וכלכלה בשנה וחודשיים בלבד!

התכנית תתקיים במשך 4 סמסטרים (שנה ורבע) דצמבר 2022- פברואר 2024. הלימודים יהיו משולבים. חלק מהלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי  וחלק מהלימודים יהיו בזום.
שנה א’, סמסטר חורף ואביב הלימודים ייערכו בקמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי, סמסטר קיץ וסתיו בחסות מכללת תל חי– יילמדו ברובם בזום. השיעורים הפרונטאליים בשנה ב’ יתקיימו בקמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי.
הלימודים במסלול שמותאם לאנשים עובדים, יתקיימו במהלך ימי חמישי (במחצית השנייה של היום) וימי שישי.

במהלך שנה א’ רוב הקורסים הינם קורסי חובה. הלימודים יתקיימו במשך 10 שעות בשבוע. 6 שעות ביום חמישי ו-4 ביום שישי.
גם בשנה ב’, הלימודים יתקיימו במשך 8 שעות בשבוע אשר שוב, יתחלקו בין ימי חמישי ושישי. בנוסף, בשנה ב’ הסטודנטים יהיו מעורבים בכתיבת עבודת סמינריון שמשלבת ידע מקורסים מתכנית הלימודים.  לצורך כך פינינו עוד 3 שעות בשבוע בסמסטרים ג’ ו-ד’ אשר יוקדשו למפגשים אישיים או קבוצתיים בהתאם לנושא העבודה.
בסיום סמסטר ד’ יתקיים מבחן מסכם. המבחן יורכב משתי שאלות אינטגרטיביות. אחת בכלכלה והשנייה בניהול.