מבנה התכנית


 

התכנית תתקיים במשך 4 סמסטרים (שנתיים). הלימודים ייערכו בקמפוס גליל מערבי בשנה הראשונה וקמפוס תל-חי בשנה השנייה. הלימודים יתקיימו במהלך ימי חמישי (במחצית השנייה של היום) ושישי.

במהלך שנה א' רוב הקורסים הינם קורסי חובה. הלימודים יתקיימו במשך 10 שעות בשבוע. 6 שעות ביום חמישי ו-4 ביום שישי.
שנה ב' תוקדש רובה ככולה לקורסי בחירה. הלימודים יתקיימו במשך 8 שעות בשבוע אשר שוב, יתחלקו בין ימי חמישי ושישי. בנוסף, בשנה ב' הסטודנטים יהיו מעורבים בהכנת עבודת גמר אשר הינה עבודה מסכמת של הלימודים. לצורך כך פינינו עוד 3 שעות בשבוע בסמסטרים ג' ו-ד' אשר יוקדשו למפגשים אישיים או קבוצתיים בהתאם לנושא העבודה. כך שברוטו הלימודים הם 11 שעות בשבוע כאשר 8 מתוכם פרונטליים והשאר תלויים באופי העבודה והמרצה עצמו.
בסיום סמסטר ד' יתקיים מבחן מסכם. המבחן יורכב משתי שאלות אינטגרטיביות. אחת בכלכלה והשנייה בניהול.
 
תכנית הלימודים לתואר שני בניהול וכלכלה*
שנה א' - קמפוס האקדמית גליל מערבי
 
 
שנה
סמס'
שם הקורס
מס' נ"ז
 
א'
קורסי חובה
 
א'
א'
מיקרו כלכלה למנהלים
2
א'
מאקרו כלכלה למנהלים
2
א'
מבוא לניהול כללי
2
א'
תיקי השקעות
2
א'
אקונומטריקה וניתוח נתונים
2
ב'
תורת ההחלטות
2
ב'
ניהול משאבי אנוש
2
קורסי בחירה:
יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
ב'
כלכלה עירונית
3
ב'
מבנים ארגוניים
3
יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
ב'
משחק משקיעים
3
ב'
שיטות כמותיות בניהול
3

 

תכנית הלימודים לתואר שני בניהול וכלכלה* 
שנה ב' - קמפוס המכללה האקדמית תל-חי

 

שנה
סמס'
שם הקורס
מס' נ"ז
 
 
קורסי חובה
 
ב'
ג'
ניהול התנהגות ארגונית
2
ג'
נושאים נבחרים בכלכלת ישראל
2
ג'
שיווק מתקדם בעולם המודרני
2
קורסי בחירה:
יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
ג'
הערכת פרוייקטים ותכניות ממשלתיות
2
ג'
כלכלת משאבי טבע וסביבה
2
יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
ד'
ארגון תעשייתי
3
ד'
כלכלה ניהולית
3
יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
ד'
יישומים עסקיים של תורת המשחקים
3
ד'
סדנא במשחק עסקים
3
יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
ד'
תקשורת ארגונית בעידן של גלובליזציה
2
ד'
אסטרטגיה תחרותית ויזמות
2
סמינר שנתי
שנתי
סמינר יישומי בניהול וכלכלה
6

*התוכנית נפתחת באישור המל"ג- ההסמכה מותנית באישורה

תוכנית הלימודים