תנאי קבלה, מעבר וסיום בתכנית הלימודים

קבלת מועמד תתבסס על הקריטריונים הבאים:
  • תואר “בוגר” בכלכלה או בניהול או בבנקאות ממוסד אקדמי מוכר.
  • סיום כל החובות לתואר “בוגר” לפני תחילת שנת הלימודים.
  • ממוצע של לפחות 80 בתואר הראשון.
  • המלצות –המלצה מן האקדמיה. על ההמלצה מן האקדמיה להעיד על יכולתו וכישוריו של המועמד באשר להיבטים אקדמיים של יכולות ניתוח, כתיבה ועריכה של מחקר.
  • קבלה במעמד על תנאי – מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיקף לימודיהם בכלכלה או בניהול אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים לתואר שני בכלכלה, ידרשו להשלים מקצועות יסוד בכלכלה, בניהול או במקצועות תומכים (קורסי השלמה). סטודנטים שלא למדו את הקורסים הבאים נדרשים להשלימם לפני תחילת הלימודים או עד תחילת סמסטר כפי שמפורט להלן. ניתן להשלים את הקורסים באחד משני המוסדות או בכל מוסד אחר מוכר להשכלה גבוהה בתכנית לכלכלה או ניהול.
קורס להשלמה
נדרש להשלים עד סמסטר
דרישות קדם
מיקרו כלכלה א+ב
תחילת הלימודים
מבוא לכלכלה-מיקרו, חדו”א א+ב או מתמטיקה לכלכלנים א+ב או מתמטיקה למדעי החברה א+ב.
מאקרו כלכלה א+ב
תחילת הלימודים
מבוא לכלכלה – מאקרו, חדו”א א+ב או מתמטיקה לכלכלנים א+ב או מתמטיקה למדעי החברה א+ב.
מימון
תחילת הלימודים
אקונומטריקה
תחילת הלימודים
סטטיסטיקה א+ב או סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב או סטטיסטיקה וניתוח נתונים א+ב.

* סטודנטים הנדרשים לבצע קורסי השלמה יכולים להתייעץ עם יועץ אקדמי אודות התהליך עד תחילת שנת הלימודים.

הערה: למען הסר ספק, לחלק מהקורסים ברשימה יש קורסי קדם משלהם. נדרש להשלים אותם לפני שמשלימים את הקורסים המוזכרים בטבלה.

  • תתאפשר מועמדות של בוגרי אוניברסיטאות ומכללות מחו”ל שסיימו תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, בכפוף לאישור וועדת הקבלה של התכנית. כמו כן בוגרים ממוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית כתנאי לקבלה ללימודים.
  • תאריך תחילת השלמות: 10.09.2020
  • תאריך תחילת שנה:  17.12.2020
  • תאריך סיום שנה:  16.07.2021