ניהול במערכות חינוך* - תהליך ההרשמה


ההרשמה לתשפ"ב – אוקטובר 2021 תיפתח בקרוב

אנו שמחים כי בחרת להירשם ללימודים בתכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך באקדמית גליל מערבי!
 
על מנת להירשם עליך:
 • לוודא עמידה בתנאי קבלה
 • למלא בקפידה את טופס ההרשמה המקוון
 • לצרף בטופס ההרשמה אישורים מתאימים:
  1. אישור זכאות לתואר ראשון, חתום על ידי המוסד המעניק את התואר.
  2.
  גליון ציונים מלא של תואר ראשון כולל ממוצע ציונים, חתום על ידי המוסד המעניק את התואר.
  3.
  קורות חיים
  4.
  אישור על לימודים נוספים (במידה ורלוונטי)
  5.
  כל אישור אחר רלוונטי בהתאם למה שכתבת בטופס ההרשמה
 • לקבל שתי המלצות.  עדיפות תינתן להמלצות מאנשי אקדמיה אך במידה ולא ניתן לקבל המלצות כאלו ניתן לקבל המלצה גם ממומנה במקום העבודה  ההמלצות לא ימסרו לך, אלא יועברו ישירות על ידי הממליצים למזכירות החוג במייל: MA-Edu@wgalil.ac.ill את ההמלצות יש להגיש גבי טופס המלצה

מספר המקומות בתכנית מוגבל ולכן חשוב לוודא כי כל הטפסים מגיעים למזכירות החוג בהקדם האפשרי על מנת שועדת הקבלה תוכל לדון במועמדות ללימודים. 
המועמדים יוזמנו למבחן קביעת רמה באנגלית.
ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מועמדים לראיון קבלה,

לשאלות ניתן לפנות למזכירות התכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך:   MA-Edu@wgalil.ac.il  וכן בטלפון  04-9015385.
יצירת קשר עם רכזי . M.A בניהול במערכות חינוך

יצירת קשר עם רכזי . M.A בניהול במערכות חינוך

שם ותפקיד דוא"ל טלפון
גב' חיה שנאר- רכזת החוג MA-Edu@wgalil.ac.il ‎04-9015385
גב' אורטל גז - מזכירת החוג MA-Edu@wgalil.ac.il ‎04-9015175