.M.A בקרימינולוגיה* התמחות ילדים ונוער בסיכון - תהליך ההרשמה


 
אנו שמחים כי בחרת להירשם ללימודים בתכנית לתואר שני בקרימינולוגיה התמחות ילדים ונוער בסיכון באקדמית גליל מערבי!
 

ההרשמה לתשפ"ב – אוקטובר 2021 נפתחה!

על מנת להירשם עליך:
 • לוודא עמידה בתנאי הקבלה
 • לבדוק את תוכנית ההשלמות
 • למלא בקפידה את טופס ההרשמה המקוון
  בכל תקלה שעלולה להיות בהליך הרישום המקוון אנא פנו אלינו בווטסאפ למס' 0522625527 עם שם ומס' טלפון ונחזור אליכם בהקדם. 
 • לצרף בטופס ההרשמה אישורים מתאימים:
  1. אישור זכאות לתואר ראשון, חתום על ידי המוסד המעניק את התואר
  2. גיליון ציונים מלא של התואר הראשון כולל ממוצע ציונים חתום על ידי המוסד המעניק את התואר
  3. קורות חיים
  4. אישור על לימודים נוספים (במידה ורלוונטי)
  5.
  כל אישור אחר רלוונטי בהתאם למה שכתבת בטופס ההרשמה
     
קבלת המלצה אקדמית. ההמלצה לא תמסר לך אלא תועבר ישירות על ידי הממליצים לרכזת החוג במייל  advap@wgalil.ac.il
את ההמלצה האקדמית יש להגיש על גבי טופס המלצה
המלצות ממקומות עבודה והתנסות יכולות להוות יתרון.
 
מספר המקומות בתוכנית מוגבל ולכן חשוב לוודא כי מילאת בקפידה את טופס הרישום וכי ההמלצות מגיעות לחוג בהקדם האפשרי על מנת שוועדת הקבלה תוכל לדון במועמדות ללימודים
 
ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות להזמין כל  מועמד לראיון קבלה אישי
 
לשאלות ניתן לפנות בטלפון  למרכז הכוונה במס' 04-9015103 או לחוג לקרימינולוגיה בטלפון 04-9015211 או במיל advap@wgalil.ac.il  
 
להרשמה לחץ כאן