.M.A בקרימינולוגיה* - תהליך ההרשמה


 
אנו שמחים כי בחרת להירשם ללימודים בתכנית לתואר שני בקרימינולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי!
 
ההרשמה לתשפ"ב – אוקטובר 2021 נפתחה