.M.A בקרימינולוגיה*


רוצה להוביל תהליכי שינוי ולהפוך את העולם שלנו למקום בטוח יותר?
רוצה לעבוד עם אוכלוסיות בסיכון - מכורים, אסירים משוחררים, קורבנות עבירה, ילדים ונוער בסיכון? רוצה לעבוד במערכת אכיפת החוק – משטרה, שירות בתי הסוהר, הרשות לשיקום האסיר?
מקומך איתנו!

.M.A בקרימינולוגיה*

תוכנית הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה מציעה שילוב ייחודי של  לימודים עיוניים המקנים ידע וכלים עם התנסות מעשית בשטח המקצועי ו/או המחקרי. תחומי הידע יבחנו את עולם הפשיעה והעבריינות מהיבטים קרימינולוגים שונים החל מהבנת ההתנהגות העבריינית והיכרות מעמיקה עם מנגנוני אכיפת החוק, דרך חשיפה לדרכי הענישה והטיפול בפשיעה בחברה ועד התבוננות מפרספקטיבה מאקרו-חברתית בכיווני הפשיעה בעתיד.
בוגרי התואר יצאו מהלימודים עם כלים וידע יישומי שיאפשר להם להשתלב בעבודה עם אוכלוסיות בסיכון, בניהול מרכזים ועמותות ובהמשך להתקדם לתפקידים בכירים במוסדות האכיפה והשיקום.

סגל המרצים במסלול ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה - M.A

לרשימה המלאה

תכנית השלמות במסלול לתואר שני בקרימינולוגיה

מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיקף לימודיהם בקרימינולוגיה אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים לתואר שני בקרימינולוגיה, ידרשו להשלים מקצועות יסוד בקרימינולוגיה, או בקורסים מתודולוגיים. סטודנטים שלא למדו את הקורסים הבאים נדרשים להשלימם לפני תחילת הלימודים או עד תחילת סמסטר כפי שמפורט להלן. ניתן להשלים את הקורסים באופן מקוון במכללה האקדמית גליל מערבי או בכל מוסד אחר מוכר להשכלה גבוהה בתכנית לקרימינולוגיה.
 
קורס להשלמה
נדרש להשלים עד סמסטר
דרישות קדם
תיאוריות בקרימינולוגיה
תחילת סמסטר ב' בשנה א'
 
דרכי הענישה/פנולוגיה
תחילת שנה ב'
 
פסיכופתולוגיה
תחילת סמסטר ב' בשנה א'
מבוא לפסיכולוגיה
סטיה חברתית
תחילת שנה ב'
תיאוריות בקרימינולוגיה
יצירת קשר עם רכזת .M.A בקרימינולוגיה

יצירת קשר עם רכזת .M.A בקרימינולוגיה

שם ותפקיד דוא"ל טלפון
גב' אדוה פנטליס Advap@wgalil.ac.il ‎04-9015211