ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג תיפתח בהמשך

יצירת קשר עם רכזות . M.A באוריינות וחדשנות בחינוך

שם ותפקיד דוא”ל טלפון
גב’ אורטל גז

hadshanut_ma@wgalil.ac.il

‎04-9015175
גב’  לילך רוזנטל

hadshanut_ma@wgalil.ac.il

‎04-9015317
גב’ מיכל נדב

hadshanut_ma@wgalil.ac.il

‎04-9015385