הזמנת חדרי עבודה בקבוצות


חדרי לימוד בספריה

לפניך מערכת להזמנת חדרי עבודה בקבוצות.
 
החדרים מיועדים לקבוצות בלבד ולא ליחידים. 
 
כדי להבטיח מקום, עליך להזמין חדר מראש. זמן השהייה המקסימלי הוא שלוש שעות.
 
מספר המקומות מצוין בתיאור החדר.
 
שם המשתמש והסיסמה הם מס' ת"ז של הסטודנט.           
 
להזמנת חדרים