כללי כתיבה אקדמית


כללי כתיבה אקדמית

  • כללי ציטוט APA    מהדורה 7 משנת 2020
    המסמך נכתב ונערך בספריית בית הספר לחברה ואמנויות (השייך לקריה האקדמית אונו) על ידי נגה דביר מצוות הספרייה, על-פי הנחיות הAPA מהדורה שביעית, 2020.