חברי הנהלת הגלריה | Gallery Board Members


עיבל גלעדי | Eival Gilady

עיבל גלעדי | Eival Gilady

יו"ר הועד המנהל

פרופ' נסים בן דוד | Prof. Nissim Ben-David

פרופ' נסים בן דוד | Prof. Nissim Ben-David

נשיא המכללה

פרופ' ורד וקנין | Prof. Vered Vaknin

פרופ' ורד וקנין | Prof. Vered Vaknin

ראש החוג לחינוך

רועי דרסטין | Roee Derstin

רועי דרסטין | Roee Derstin

יהודית יעקב | Yehudit Yakkov

יהודית יעקב | Yehudit Yakkov

סמנכ"לית