חברי הנהלת הגלריה | Gallery Board Members

חברי הנהלת הגלריה | Gallery Board Members


עיבל גלעדי | Eival Gilady

עיבל גלעדי | Eival Gilady

יו"ר הועד המנהל

פרופ' דב דביר | Prof. Dov Dvir

פרופ' דב דביר | Prof. Dov Dvir

נשיא המכללה

דינה פישמן | Dina Fishman

דינה פישמן | Dina Fishman

ד"ר ורד וקנין | Dr. Vered Vaknin

ד"ר ורד וקנין | Dr. Vered Vaknin

ראש החוג לחינוך

רועי דרסטין | Roee Derstin

רועי דרסטין | Roee Derstin

יהודית יעקב | Yehudit Yakkov

יהודית יעקב | Yehudit Yakkov

מנהלת פרוייקטים ועוזרת יו"ר ומנכ"ל