צדק מאחה - תיאוריה ומעשה

תכנית דו-שנתית להכשרת מנחים של תהליכי צדק מאחה

מנהל התוכנית:
ד״ר יעקב ראובן
 
רקע:
תנאי החיים המורכבים בישראל מהווים בסיס למתחים ועימותים. הם יוצרים מציאות מדאיגה של ניכור, אלימות וזלזול הפוגעים בבני אדם ובסביבה, ומציבים אתגרים משמעותיים בפני החברה בישראל. בחתירה למימוש דרך חדשה לאיחוי קונפליקטים ושסעים, להפחתת אלימות, לטיפוח וקידום סביבת חיינו; בשאיפה ליצור חברה אמפתית ומכבדת, המבוססת על שיח חברתי, על עימות עם תוצאות מעשים ועל האחריות של כל האנשים המעורבים כולל הקהילה; חברה המאפשרת לכל חבריה לבטא את צרכיהם ורצונותיהם, מקשיבה להם ומעודדת אותם לפעול למען רווחתם ורווחת אחרים, אנו מצהירים על אימוץ גישה המבוססת על אחריות אישית וציבורית של כל אדם על מעשיו ועל השלכותיהם, על שיתוף אנשים וקהילות בכל הנוגע לעיצוב סביבת חייהם, מעורבותם בקבלת החלטות הנוגעות לחייהם ובאחריות משותפת על מעשיהם; גישה המבוססת על בנייה, שימור, טיפוח ושיקום מערכות היחסים, על תהליכים חברתיים של יצירת מערכות גומלין בדרכי הידברות על בסיס כבוד הדדי והקשבה, על התנהלות המתאפיינת בשקיפות והוגנות בתחום הפרט והקהילה, במרחב הפרטי והציבורי, בחיי היומיום, ובמצבי קונפליקט וסכסוך.
 
קהל היעד:
הקורס מיועד לאנשים העוסקים בתחומי החינוך, המשפט, בריאות הנפש והניהול ולכל המעוניין להתפתח בתחום הצדק המאחה.
 
תנאי קבלה:
ראיון אישי.
 
מבנה התוכנית:
דו-שנתית, 130 שעות אקדמיות בשנה, סה״כ 260 שעות אקדמיות, 26 מפגשים.
 
רציונל התכנית
"צדק מאחה-תיאוריה ומעשה״ נועדה לקדם ולהטמיע את תפיסת העולם המאחה על בסיס אמנת עקרונות מאחים לקידום חברה הוגנת ובטוחה בישראל. גישת הצדק המאחה טומנת בחובה פוטנציאל ליישוב קונפליקטים ולקידום שינוי חברתי רחב היקף בישראל. התכנית משמשת כלי לחשיפת הגישה, להפצתה ולהנגשתה. היא שמה דגש על הכרת התפיסה בהקשר היסטורי וחברתי, מקנה ידע על תהליכי צדק מאחה, מקנה כלים והתנסות אישית מעשית ומכשירה אנשים להיות מנחים של תהליכים אלה.
 
מטרות התכנית
הקניית ידע על עקרונות הליבה, הערכים והמטרות של הצדק המאחה. היכרות עם סוגיות הנוגעות לנפגעים, לפוגעים, למשפחה, לקהילה ולמערכות יחסים ביניהם. פרקטיקות צדק מאחה - כיצד והיכן מיושם? סוגיות בין תרבותיות בתהליכי צדק מאחה (חרדית, ערבית, אתיופית). הקשר משפטי, טיפולי, חינוכי, קרימינולוגי, חברתי. התנסות מעשית מונחת. עבודה אישית בשטח.
הכשרות מנחים לתהליכי צדק מאחה בתחום החינוך או בתחום עבירות מין.
 
תעודה:
לבוגרי המסלול שיעמדו בדרישות הקורס ובמטרותיו תוענק תעודת ״צדק מאחה - תיאוריה ומעשה״ מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.