קורס מנחי קבוצות ילדים ונוער בסיכון

רקע:
בשנים האחרונות קיימת בישראל עלייה בתופעת האלימות, העבריינות והקורבנות בקרב ילדים ובני נוער. לאור מציאות זו, קיים צורך בהכשרה, העמקה והרחבת ארגז הכלים של עובדים העוסקים במענה מקצועי ונכון לאוכלוסיות אלה. אחד מכלי העבודה המרכזיים הנם העבודה הקבוצתית, אשר מניעה תהליכי שינוי והתפתחות בעבודה עם אוכלוסייה ייחודית זו. התוכנית מכוונת ליישום עקרונות העבודה הקבוצתית בקבוצות ילדים ונוער בסיכון.
קהל היעד:
התוכנית מיועדת לעובדים עם ילדים ונוער בסיכון מתחומי החינוך, הטיפול, האבחון והרווחה המעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע והפרקטיקה בעולם העבודה הקבוצתית. התוכנית מכוונת להרחבת ארגז הכלים למדריכי נוער, עובדי רווחה, עובדי קידום נוער, עובדי תוכניות מניעה ושטח, מורים ויועצים חינוכיים.
חסרי רקע בתחומים המצוינים מוזמנים לראיון קבלה ולבדיקת התאמה.
מתכונת:
תוכנית הכשרה חד שנתית, 130 שעות אקדמיות, יום בשבוע אחה״צ.
מבנה ועולם התוכן:
התוכנית משלבת תיאוריות ומודלים בעבודה קבוצתית, תוך יישומן בסימולציות מונחות, דיון, בתיאורי מקרה מניסיונם היום יומי של משתתפי הקבוצה, וכן קבוצה טיפולית דידקטית בה ייקחו חלק המשתתפים.
מטרות התוכנית:
הרחבת הידע התיאורטי בעבודה קבוצתית. הרחבת ההתנסויות והחוויות הגלומות בקבוצה. הגברת המודעות לכוח של הכלי הקבוצתי. העמקת הידע בהנחיה, הבנה והשימוש בקבוצה.
רציונל התוכנית:
התוכנית מיועדת להעמקת ההבנה של התהליכים הקבוצתיים, היכולת להשפיע על הקבוצה, היכולת של הפרטים להתפתח ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם ובקבוצה, הינם בעלי חשיבות גדולה לכל מי שעובד בשדה הטיפולי והחינוכי.
הקבוצה היא במובנים רבים מראה של החיים במציאות, היא המיקרוקוסמוס של הקהילה והחברה. התהליכים, ההבנות, דרכי ההתקשרות והדיאלוג שנוצר בקבוצה הם בסיס להבנת אותם פרמטרים בחיי היום יום של הפרט והחברה בו הוא חי.
הרחבת והעמקת הידע של אנשי חינוך וטיפול העובדים בשדה בתחום העבודה הקבוצתית הן בעלות משמעות עצומה, על מנת שיוכלו להשתמש במשאב הקבוצה ולנצלו על מנת לקדם את אלו שבאחריותם. התפיסה המנחה את תכנון ההתערבות הקבוצתית היא ניצול הכוח העצום הטמון בקבוצה ורתימתו להשגת מטרות הפרט, הקבוצה, הקהילה והחברה. בתכנון העבודה יש לקחת בחשבון את הקבוצות הטבעיות, את מערך היחסים בין תת הקבוצות, את המבנים הארגוניים הפועלים בחיי היומיום ואת המרחבים השונים הקיימים בחיי המשתתפים ובתוכם ועימם להבנות את ההתערבויות הקבוצתיות. הרציונל לשילוב זה נעוץ באמונה שעובד המתעתד להיות מנחה קבוצה, מוביל וביחד איתה לממש את הפוטנציאל הגלום בה ובחבריה, חייב לחוות ולהבין את התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בתפקידים השונים של האדם בקבוצה.
בין הנושאים הנלמדים:
היכרות עם מאפייני הקבוצה בפרספקטיבה חברתית ודינאמית, למידת תאוריות בהתפתחות הקבוצה זיהוי תופעות ותהליכים בתוך קבוצה, תפקידים פסיכולוגיים בקבוצה, תפקידים מקדמים, משמרים פוגעים ובולמים. המנחה- דמותו ואישיותו, סגנונות הנחייה, הנחייה העברה נגדית. הנחייה בקו ברמה הפרקטית יחשפו הלומדים למודלים נבחרים בהפעלת קבוצות כגון: התפיסה הפרדוקסאלית של דינאמיקה קבוצתית, מודל הקונפליקט המוקדי, מודל הקבוצה כשלם. בנוסף ילמדו כלים לתכנון ונחיית קבוצות כגון: מיומנויות דיון והנחייה, טכניקות תקשורת, פיתוח מנהיגות והשפעה.
תעודה:
לבוגרי המסלול שיעמדו בדרישות הקורס ובמטרותיו תוענק תעודת ״מנחי קבוצות ילדים ונוער בסיכון״ מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית גליל מערבי.